True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Erceņģelis Svētais Miķelis būs tavs atbalsts
 2006.gada 31.maijs
 
Vassula, tev ir dāvāts Mans Miers – Mana Sirds liesmo vēloties, lai visi gani būtu ap vienu Altāri; Es dedzīgi vēlos redzēt, lai viņi rūpētos par savu ganāmpulku un nevis par savu kabatu; Es dedzīgi vēlos sadzirdēt, ka viņi izteiktu vārdos Manu maigumu un Manu taisnīgumu, lai viņi izteiktu vārdos visu, ko Esmu mācījis; lai viņi rūpētos par Maniem ļaudīm ar mīlestību un žēlastību; bet tā vietā daudzi no viņiem uzkrauj Maniem ļaudīm smagas nastas, kuras viņi paši nespēj nest un arī nevēlas tām pieskarties pat ar savu mazo pirkstiņu! bet viņi kļūst par čempioniem tajā, kas attiecas uz viņu lepnākiem tērpiem1, uz sevis paaugstināšanu sabiedriskās vietās, uz garākām runām par Mamonu; kas attiecas uz drupās esošo Manas Baznīcas atjaunošanu, viņi izgudro ļaunumu to papildinot ar viltus zvērestiem pret tiem, kurus Es pie viņiem sūtu kā eņģeļus; viņi mīl savu komfortu un ar baudu valda ar savu autoritāti atstājot Manu ganāmpulku neaprūpētu klīstam pa kreisi un pa labi; bet pagaidi un tu redzēsi; tā kā viņi ir aizbāzuši savas ausis, lai Mani nedzirdētu, viņi nepazīst Mani, kad Es runāju; viņi padarījuši savu sirdi dimantcietu pret Maniem Aicinājumiem, kaut viņiem būtu jāatpazīst Mana Balss un norādes, ko Esmu sūtījis Savā Garā ar Maniem eņģeļiem; Es nākšu ar Saviem eņģeļiem spēkā, viņus satriekšu un viņi kļūs kā dubļos iestiguši, lai atklātos viņu kailums un viņi tiktu apturēti; šajā cīņā tu pamanīsi atšķirību starp  taisnīgajiem un ļaunajiem, starp tiem, kuri kalpoja savām pašu interesēm un tiem, kuri kalpoja Man; Mana Vassula, pravietošanas bērns, izgaismo ar Manu Gaismu tās vietas, kur Es tevi sūtu; nebaidies no vajāšanas, Es esmu ar tevi; bagātini Manu baznīcu ar Manis sacīto, neskaties ne pa kreisi, ne pa labi, bet seko Man; mēs, mūs? tātad miers, un raksti:
 
nāks diena pār šiem nolaidīgajiem ganiem, kad Es pacelšu gaisā Savu Scepteri viņiem vaicājot: „kam jūs esat nodarījuši pāri un kurus jūs esat zaimojuši?” viņi atbildēs un teiks: „nekad es neesmu zaimojis un nekad arī neesmu Tev pāri darījis, ja Tu to esi domājis, Kungs!" "nē!", Es teikšu, „tu esi zaimojis Manu Žēlastības Svēto Garu; tu esi uzskatījis par savu uzdevumu Mani vajāt, Man darīt pāri un Man uzspļaut; tu esi Man darījis pāri ar savu pakalpiņu palīdzību; tu esi trakojis pret Mani; tavas nolaidības dēļ un tavu zināšanu trūkuma dēļ par Rakstiem tu esi izrādījis augstprātību pret Maniem sūtņiem; tu neesi atpazinis ne Manu Spēku, ne arī Manu Žēlastību, un tu nosauc kā ļaunu to, kas ir tīrs un svēts! Tu patiešām esi zaimojis Mana Gara Darbus! tu esi licis savu cerību uz Mamonu, patiešām tu esi atkal un atkal grēkojis... kad tā diena atnāks, tu sauksi Manu Vārdu, bet Es tevi nedzirdēšu;
Vassula, neatlaidīgi turpini ar mierīgu sirdi un atgūsti savu spēku; lūdz Tēvam, lai Viņš viņiem visiem piedotu, tāpat kā Es to darīju pie Krusta sakot: "Tēvs, piedod, jo viņi nezina, ko dara!" nes Manu Vārdu Manai radībai; vai redzi, cik ļoti es vēlos vadīt Manu Namu, lai tas izlīgtu un dzīvotu mierā un vienotībā?
saproti, Mana dūja, kopš tā laika, kad šis Vēstījums sāka izplatīties, ir atjaunotas pilsētas un salaboti tilti, tomēr ne visi; Man vēl ir jāpabeidz vienotība uz viena vienīga tilta, bet pasaules valdnieks nepadosies; katrā tilta galā viņš ir izvietojis savu impēriju; katrā pusē viņš ir sapulcinājis cietokšņu saimniekus, lai bloķētu ceļu; pret ikvienu, kurš uzdrošinās tuvoties šim tiltam un to labot, šīs pasaules valdnieks un tumsas princis satrakojas dusmās; viņš ir gatavs iet cīņā pret to, kuru Es sūtīšu;
Kas ir darāms, lai noņemtu šo Šķērsli?
nes savu lūgumu Manā, sava Dieva, priekšā; lūdz, upurē un nemeklē atzinību un godu; lai tava seja paliek smaidoša un sadzirdi Manas Pavēles; Es tevi stiprināšu, lai tu pulcinātu Manus kalpus ap vienu Altāri; tas būs Mans Darbs; un Erceņģelis Svētais Miķelis būs tavs atbalsts; viņš ir tavs Sargeņģelis tāpat kā viņš tāds ir visiem Maniem ļaudīm; viņš tev palīdzēs, kā viņš katrā cīņā to jau ir darījis iepriekš; viņš sagraus cietokšņus, kas patur Manu Baznīcu sadalītu, un viņš gūs uzvaru; kas attiecas uz medniekiem, kuri cer tevi iznīcināt, viņi iznīcinās paši sevi; Es sagāzīšu viņu impēriju ar Savu gudrības pilno mācību un ar Savu uzticamību; Es sakaušu Savu ienaidnieku ar tiem, kurus Es tikko kā esmu augšāmcēlis no kapiem; Es sagraušu katru pretestību ar Savu Mīlestību un Žēlsirdību; Es apklusināšu ļaunos ar Žēlsirdības upēm;
Mana māsa, tu esi bijusi aicināta pienest upurus un tu to esi darījusi; šodien Es tevi lūdzu evaņģelizēt par to, ko ienaidnieks ir nozadzis, un viņš ir nozadzis žēlastību un izlīguma garu starp ganiem; Es nevaru ļauties atpūtai, kamēr neredzēšu Savu Baznīcu izlīgušu un apvienotu... ļauj Man rakstīt uz tavas sirds plāksnes Manas vēlmes un Manus norādījumus, atstājot uz tavas pieres Manu vēlmju nopūtas; atgādini Maniem kalpiem, ka nepietiek ar to, ka viņi pulcējas uz lūgšanām un sarunām, Es gribu viņus redzēt sapulcējušos ap vienu Altāri, kopā svinot vienā balsī: Liturģiju; mēs, mūs? visas Vienotības sēklas tiks izsētas!

1domāju: „bagātāk darinātiem”
 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009