True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Kunga uzvara.
2000. gada 31. oktobris
Kungs, dari, lai visiem, kuri mīl Tavu Sirdi, būtu iemesls sacīt:
„Beigās Kunga Sirds gūs uzvaru, Viņa Sirds līdzinās dievišķajai Liturģijai, kas nes saviem ļaudīm mieru.
Kunga Sirds ir nesatricināma, un Tā valda augstumos.
Nāciet, nāciet jūs visi, kas vēl svārstāties un nespējat pilnībā teikt „jā” patiesajam. Nāciet pie mūsu Kunga, un jūs uzplauksiet Viņa Sirdī – pārdomājiet to un iemācieties saprast, ka jūsu patvērums ir Viņa Sirdī...”
Miers lai ir ar tevi, Manu ziediņ;
saki Man – vai virs zemes ir vēl lielāks prieks vai svētlaime kā saprast Manu Sirdi? kādas spējas gan piemīt cilvēkam, ja Es viņā prātā neieleju Savu dievišķās sapratnes gaismu? Svētais, Kurš tevi uzrunā un kurš stāv pāri visam, remdina tavas slāpes ar Savas Balss melodiju un lūdz, lai tu Manus dievišķos Vārdus nodod tālāk visām tautām; kas ir Mani Vārdi? Mani Vārdi ir pārdabiska kontemplācija, kam jāapgaismo tavs prāts ar Svēto Garu un jāpalīdz tam iedziļināties cildenajās Dieva zināšanās;
pavisam drīz Es apmeklēšu zemi; Valdnieks, Tas, Kuru lielākā daļa no jums ir aizmirsusi, tev, paaudze, saka: Es nostāšos Savā vietā uz zemes;
daudzi no jums vaicā: kāda būs Viņa atnākšana? uz to Es atbildu:
„vai jūs nezināt, ka jau kopš laiku iesākuma, kopš cilvēks mīt virs zemes, grēcinieku uzvara nekad nav bijusi ilgstoša? šai laikā viņu uzvara ir gandrīz galā, jo to aprīs Mana Uzvara; tāpat kā Ārona zizlis pārvērtās čūskā un aprija faraona čūskas, tāpat arī Mana Uzvara sitīs un aprīs grēcinieku uzvaru; šajā Uzvarā jūs visi daudzināsiet Manu Svēto Vārdu!
tad Es mājošu Savas tautas vidū … bet jūs iesiet kopā ar Mani, savu Dievu, jūs būsiet kopā ar To, Kuru jūs agrāk uzskatījāt par neaizsniedzamu … jūs runāsiet4 ar To, Kuru agrāk bijāt izstūmuši no saviem prātiem, jūs sarunāsieties ar Manu Dievišķību, jo Es, Dievišķais, mājošu jūsu sirdīs un tajās kā labs Padomdevējs atklāšu jums Dzīvības ceļu; Es jūsu dvēselēm došu mērenību, apdomību, taisnību un spēku – Es tavu dvēseli ietērpšu tik greznā tērpā, lai tā varētu staigāt Manu eņģeļu vidū un kopā ar Mani; tad virs zemes tiks atjaunota Mana Valstība;1
jā, jau šajā dzīvē ir iespējams redzēt Dievu; jā, vēl atrodoties šeit, virs zemes, ir iespējams uzlūkot Mani! vēl virs šīs zemes ir iespējams iekļūt Manis, jūsu Dieva, dziļumos un iegūt Mani savā īpašumā;
šis būs jūsu jaunās dzīves2 iesākums, jo jūs Mani iepazīsiet ne vien no cilvēku teiktā vai grāmatām, bet īstenībā un caur atgriešanās žēlastību, kuru jums būs piešķīris Svētais Gars; ieraudzīt Mani ir dzīvība pati sevī, jo šis redzējums dod jums nemirstību… Mani bērni, tieši šādā veidā Es apmeklēšu zemi;
vai tagad jūs esat sapratuši Manu noslēpumu?” ic;


4 Reizē dzirdēju vārdu ”sarunāsieties”.
1 Izskaidrojums šiem vārdiem var tikt rasts „Tēvs mūsu” lūgšanā: „Lai atnāk Tava Valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes…”
2 Es dzirdēju arī vārdu „ceļojums”.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009