True Life In God - Vassula Ryden arrow Vēstules arrow “Patiesas dzīves Dievā” patiesā vēsts

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Patiesā “Patiesas dzīves Dievā” vēsts
Vassula Ryden
1997.gada maijs
Es vienmēr esmu teikusi un nemitēšos atkārtot, ka “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumi nav nekādi pasaules gala pravietojumi – tie, kuri par šiem vēstījumiem runā no šī aspekta, nodara lielu ļaunumu “Patiesai dzīvei Dievā”. Vēstījumi ir mīlestības himna, kuru mums dzied pats Dievs. Šīs atkrišanas laikmeta nakts ir gandrīz galā un pavisam drīz uzausīs gaisma. Cilvēks šajos vēstījumos sastopas ar CERĪBU – cerību, ka Dievs iejauksies mūs grēcīgumā, lai mūs izglābtu. To vai tas patiešām ir Dievs, kurš runā, jūs varat atpazīt pēc tā veidā kādā Viņš runā. Dievs neizsakās ekstravaganti, pompozi, iebaidoši vai arī ar vēlmi pavēstīt kādu sensāciju. Dievs nepiepilda dvēseli ar bailēm un šausmām, Viņš to piepilda ar prieku, mieru un cerību. Dievs izsakās ļoti vienkārši un skaidri, Viņa balss ir tēvišķā un draudzīga. Rakstos Viņš saka: “Es neesmu runājis noslēpumā vai kādā tumšā zemes nostūrī, Es neesmu teicis Jēkaba pēcnācējiem: velti jūs Mani meklējat. Es, Jahve, esmu runājis skaidri un saprotami.” (Is 45, 19)
Lai ar cieņu izturētos pret Kunga vēsti, tiem, kuri nepareizi interpretē Kunga vēstījumu, redzot tajā vienīgi katastrofu un posta pravietojumus un kuri savās dzīvēs sātanu redz zem katra spilvena un pat ledusskapī, es vēlētos ieteikt pārtraukt izskaidrot vēstījumus šādā veidā. Pārbaudiet paši savu sirdsapziņu un padomājiet vai esat pareizi sapratuši, ko Dievs vēlas jums teikt. Uzmaniet savas domas un sapratni, lai tās jūs nepadara par baiļu cietumniekiem un neiedveš jūsos nepareizu cerību uz drīzu pasaules galu ar visām no tā izrietošajām sekām. Dievs varētu jūs pārsteigt un jūs, savukārt, tieši tāpat kā Jona, varētu sajust ļoti lielu vilšanos.
Kurš ir teicis, ka šī vai tā Eiropas valsts būs vienīgā, kura izdzīvos. Ja jūs vēlaties šādu izpratni, tad pievērsieties tiem vēstījumiem, kuros ir teiktas šādas lietas, bet neiejauciet šādā lietu izpratnē “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumus. Ja kāds ir nolēmis liecināt par “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem, es viņu vēlētos aicināt koncentrēties vienīgi uz bagātībām, kuras Vissvētākā Sirds mums atklāj ar šo vēstījumu starpniecību. Es nesaku, lai jūs nelasītu citus vēstījumus vai nedzīvot saskaņā ar tiem – es tos cienu un dažus arī uzskatu par autentiskiem, tomēr mūsdienās pār mums līst gan vesela viltus pravietojumu straume, gan arī nepareiza daudzu vēstījumu interpretācija.
Tiem, kuri par savu žurnālu nosaukumu ir izvēlējušies „Patiesa dzīve Dievā”, es vēlētos, lai viņi apzinātos, cik lielas briesmas mūsu laikmetam sagādā viltus vēstījumi. Es vēlētos, lai viņi sakoncentrētu savu uzmanību uz „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumos atrodamajām bagātībām (tas, kuru šie vēstījumi ir uzrunājuši var uzrakstīt 100 grāmatas par „Patiesas dzīves Dievā” trīsvienīgo garīgumu), var tikt pievērsta uzmanība arī tuksneša tēviem, sv.Simeonam, sv.Siluānam, sv.Brigitai un sv.Ģertrūdei, velkot paralēles starp šo mistiķu rakstiem un vēstījumiem. Šāda pieeja atklās vēstījumu daudzveidību, tā piesaistīs ne vien tos, kuri jau lasa vēstījumus, bet arī priesterus. Man šķiet nav prātīgi žurnālos atspoguļot vienīgi manus misiju braucienus – salīdzinot vēstījumus ar jau minēto mistiķu darbiem varētu padarīt žurnālus ļoti interesantus.
Ikviens, kurš vēlas izplatīt „Patiesas dzīves Dievā” vēsti kā arī tie, kuri ir nodibinājuši lūgšanu grupu un asociāciju, tiek aicināti lasīt vēstījumu, labāk tos iepazīt un pārdomāt, lai spētu kļūt par lieciniekiem. Lasot vēstījumus cilvēks daudz labāk sāk izprast Svētos Rakstus. Šādu secinājumu esmu dzirdējusi no ļoti daudziem, tostarp arī garīdzniekiem. Ir daudz tādu cilvēku, kuri nepārzina vēstījumus – viņi par tiem ir dzirdējuši vienīgi konferenču laikā, no videoierakstiem vai arī lasījuši citātus „Patiesas dzīves Dievā” žurnālos. Lasot vēstījumus pakāpeniski – no sākuma līdz beigām cilvēks sāk labāk izprast Bībeli, kuru, starp citu, vajadzētu lasīt katru dienu. Lasot vēstījumus, jūs garīgi augat un pieaug arī jūsu mīlestība uz Dievu. 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009