True Life In God - Vassula Ryden arrow Vēstules arrow Atpazīt paklausību

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Atpazīt paklausību

“Paklausība ir labāka par gavēni” – šādu komentāru tēvs Džons Abertons 2001.gada 22.oktobrī nosūtīja uz “Patiesas dzīves Dievā” forumu. Šis komentārs bija atbilde Annai Lizaraldei attiecībā uz viņas attiecībām ar vietējo Urugvajas bīskapu.
Zemāk jūs varat lasīt Vassulas atbildi uz tēva Džona vēstuli.

Mīļais tēvs Džon,
Es izlasīju jūsu vēstuli attiecībā uz Annas lietu. Tajā ir dažas lietas, kuras es vēlētos saprast dziļāk un piedodiet, ja dažas no manām domām būs pretrunā ar jūsu vēstuli.
Jūs rakstāt, ka bīskaps nerīkojas saskaņā ar kardināla Ratcingera norādījumiem un neseko attiecīgajam kanoniskā likuma pantam un šajā jautājumā nav vienots ar pāvestu. Citiem vārdiem sakot – viņš dzīvo pilnīgā nepaklausībā. Ja jūs klausītos antikristā un kļūtu par viņa līdzstrādnieku tam, kurš ir radījis pats savus likumus, kurus uzspiež cilvēkiem, vai jūs nebūtu pilnīgā nepaklausībā attiecībā uz Baznīcu, pāvestu un Dieva Gribu?
Jūs rakstāt, ka nezināt nevienu svēto, kurš nebūtu paklausījis savai priekšniecībai… Vai es kļūdītos, ja teiktu, ka Žanna d`Arka nepaklausīja savam Košonas bīskapam. Viņa paklausīja Dieva balsij un nepievērsa uzmanību tam, ko viņai lika darīt bīskaps. Tā rīkojoties viņa veiksmīgi piepildīja viņai uzticēto misiju.
Es lasīju kādu nelielu grāmatiņu par svēto Brigitu no Zviedrijas, kuru man iedeva māte Tekla no brigitīņu māsām. Šajā nelielajā grāmatā, kas saucas “Dievmāte un svētā Brigita”, 34.lpp. ir rakstīts: “Paklausības vārdā labāk ir pakļauties priekšniecības gribai un nevis savējai pat, ja tā ir laba, JA VIEN priekšniecības griba neapdraud dvēseles pestīšanu vai arī kādā citā veidā nesaskan ar veselo saprātu.” Tālāk, attiecībā uz priesteriem: “Viņam ir pazemīgi jāpaklausa priekšniekam visā, KAS NAV PRETRUNĀ AR DIEVU.”
Paklausības tikumam ir jāiet roku rokā ar atpazīšanu. Ir vajadzīgs ļoti daudz iekšējās gaismas, lai ieraudzītu vai prasības patiešām ir no Dieva un saskan ar Viņa gribu. Ja priekšniecības vai bīskapa pavēle nesaskan ar Baznīcas mācību, kanonisko likumu, bet galvenais – ar Dieva gribu, tad, saskaņā ar Dievmātes (kura uzrunāja svēto Brigitu) teikto, vai es kļūdītos, ja teiktu, ka cilvēkam nav jāpaklausa tikai paklausības dēļ? Cilvēkam ir jābūt gudram, lai, palabojiet mani, ja es kļūdos, šim bīskapam vai priekšniekam nerīkojoties saskaņā ar dievišķo likumu un Dieva gribu, nerīkotos pretrunā ar Dieva gribu. Šajā gadījumā bīskaps, cenšoties atdzīvināt jau sen noraidīto un mirušo cenzūru, ir tas, kurš nepaklausa. Manā uztverē šis bīskaps ir izveidojis pats savus noteikumus un kanoniskos likumu. Tagad es, protams, pārspīlēju, bet, ja nākamreiz šis bīskaps saka Annai, lai viņa iet un pakaras, vai viņai būtu jāpaklausa šim norādījumam, kurš noteikti nesaskan ar Dieva gribu un jānogalina sevi? Ko jūs šādā gadījumā viņai ieteiktu?
Ja Baznīca mūs māca būt labiem kristiešiem, ja tā iedrošina lajus evaņģelizēt un lūgties, un pēkšņi ierodas bīskaps, kurš paziņo, ka lūgšanu grupa ir jāslēdz, vai mums šādam norādījumam ir jāpaklausa?
Jums ir taisnība sakot, ka kristietim ir jālasa Raksti un jāieklausās Baznīcas autoritāšu mācībā. Tātad, mums ir jāklausa, ko mums saka Raksti Apustuļu darbu 4.nodaļā: „Tad tie paaicināja apustuļus un deva tiem norādījumu nemācīt Jēzus vārdā. Bet Pēteris un Jānis atteica: „Mums ir jāspriež pēc tā, kas ir patiess Dieva acīs un jāklausa nevis jums, bet Dievam. Mēs nevaram jums apsolīt, ka nesludināsim to, ko esam redzējuši un dzirdējuši” (Ap d 4, 18 – 20). Tālāk, 5.nodaļā, mēs lasām: „Jo svarīgāk ir paklausīt Dievam, nevis cilvēkiem” (Ap d 5, 29). Vai jums nešķiet, ka bīskapa rīcība ļoti līdzinās brīvmūrnieku rīcībai. Vai jums nešķiet, ka viņš varētu būt viens no viņiem un līdz ar to – Baznīcas ienaidnieks.
Ko cilvēks var pateikt par Mateja evaņģēlija 12.nodaļas 1. – 8. pantiem? Ko mēs varam pateikt par Kristus vārdiem „Es vēlos žēlsirdību un nevis upuri”? Man šķiet, ka Anna ir upurējusi ļoti daudz un, iespējams, mums vajadzētu sev pavaicāt vai viņas rīcība Jēzum ir bijusi patīkama.
Vēlreiz piedodiet par šo izaicinājumu. Es ļoti labprāt uzklausīšu jūsu atbildi – palabojiet mani, ja man nav taisnība.
Dieva Mīlestībā,
Vassula


 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009