True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Es redzēju Krieviju.
1992. gada 30. janvāris
Kungs?
Es Esmu;
Vai man būtu jāpieraksta rītausmā redzētais?
raksti;
Es redzēju Krieviju.
neraudi, viņa atveseļosies; labāk rūgti apraudi tos, kuri ir aizgājuši no Manis; Krieviju Es atjaunošu; apraudi cilvēku, kurš ir miris; Vassula, Krieviju Es izgreznošu;
Kungs, es redzēju šīs zemes nožēlojamību un nabadzību! Es redzēju, kā man tuvojās jauna sieviete – tā nebija nedz skaista, nedz neglīta, un es sapratu, ka tā ir Krievija. Kad viņa pienāca tuvāk, pēc viņas drēbēm sapratu, ka tā ir nabadzīga.
Viņa atvēra muti sarunai, un es ieraudzīju, ka viņai ir tikai puse zobu – tas viņu darīja ļoti neglītu. Es sapratu, ka jauna sieviete, kurai trūkst puses zobu, noteikti kaut ko darītu lietas labā, ja vien nebūtu ārkārtīgi nabadzīga.
Neskatoties uz nabadzību un nožēlojamību, Krievija bija drosmīga un stāvēja uz savām kājām. Viņa parādīja kādu senu ierīci, ar kuras palīdzību tā pelnīja naudu.1 Krievija man pastāstīja, ka viņa strādās uz šīm stellēm, lai spētu nopelnīt iztiku un izdzīvotu.
Mana sirds sažņaudzās bēdās. Pie manis pienāca vēl kāda sieviete – arī tā bija Krievija un arī viņai bija mutē bija mazāk nekā puse zobu. Tad atnāca vēl divas sievietes bez zobiem tā atklājās viņu ārkārtējā nabadzība.2 Pēkšņi telpā ienāca jauns vīrietis – Krievijas Vīrs. Es ievēroju, ka Viņš bija stalts, veselīgs, slaids un ļoti izskatīgs.
Es nodomāju – kā gan Viņš spēj paciest tādu sievu kā Krievija – tik neglītu un trūkstošo zobu dēļ pat atbaidošu. Kamēr es par to domāju, Krievijas vīrs maigi tuvojās viņai un ar Savām Rokām apņēma viņas plecus. Viņa acīs es ieraudzīju bezgalīgu Maigumu, Mīlestību un Uzticību uz mūžiem. Es sapratu, ka, neskatoties uz tās nepievilcību, viņš nekad viņu nepamestu. Es šajā vīrā atpazinu Tevi, mans Kungs.
nē, Es viņu patiešām neatstāšu – pat ja viņa Mani atgrūstu; Es esmu viņas Tēvs un laulātais Draugs, Mans vārds ir Uzticamais un Patiesais; Es viņu no jauna ietērpšu skaistās drānās, bet viņas sirdi greznos piemīlīgs un maigs raksturs; Es nekad neesmu mitējies izliet pār viņu svētību lietu; Es nekad neatņemšu viņai Savu Mīlestību; ak, Vassula, esi pacietīga, tāpat kā Es esmu pacietīgs; tagad atbalsties pret Mani;
ΙΧΘΥΣ
 


1 Tas izskatījās pēc vecām stellēm.
2 (Vai četras ļoti nabadzīgas sievietes simbolizētu četrus bada gadus Krievijā?)
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009