True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Jūs visi esat Manējie.
1991. gada 5. – 9. novembris
(Anglija, Mančestera. Tieši pirms došanās uz tikšanos svētā Augustīna baznīcā piedzīvoju spēcīgu Sātana uzbrukumu viņš vēlējās izjaukt tikšanos. Es divreiz izlasīju lūgšanu erceņģelim Miķelim, kā arī lūdzos divus Rožukroņa noslēpumus Marijai, Mistiskajai Rozei. Pēc lūgšanas Sātana tvēriens kļuva vājāks, un mūsu Svētā Māte dāvāja man šo vēstījumu:)
Es esmu ar tevi, Manu bērniņ, nebīsties, Es neļaušu tev izslīdēt no Mana Skatiena; Vassula, veic tev uzticēto darbu mierā; Es tevi mīlu; tagad lūdzies un ej ar mieru, un atceries, ka Es esmu ar tevi;
 
1991. gada 6. novembris
(Pirms došanās uz Streindžvejas cietumu, lai izlasītu ieslodzītajiem paredzēto vēstījumu.)
Manu bērniņ, viss spēks, kuru tu saņemsi, būs Mans Spēks, atklāj, Mans bērns, ko Kungs vēlas pasaulei pateikt; parādi viņiem, kā no Manām Acīm līst asaras; Es vēlos, lai Manējie lūgtos par tiem, kuri nepiesauc Manu Vārdu, un Es viņus dziedināšu; neiespējamais kļūs iespējams – tuksnesis pārvērtīsies ziedošā dārzā, bet akmeņu kaudze – altārī Man, jūsu Dievam; saki Maniem bērniem, lai viņi lūgtos; lai viņi lūdzas ar visu savu sirdi, un Es viņus uzklausīšu;
Es vēlos, lai tie, kas ir sāpju salauzti, upurētu tās Man un atpūstos Manā Sirdī; Es viņiem palīdzēšu nest viņu krustu;
Mana Vassula, sajūti Manu Klātbūtni; ieraugi Mani ar savas dvēseles acīm; runā uz Mani un atļauj Man izmantot tevi, lai Es tiktu pagodināts;
 
1991. gada 8. novembris
miers lai ir ar tevi;
Es jūs uzrunāju šādā veidā – caur Vēstījumiem, lai jūs glābtu; to, ko Es esmu aizsācis un svētījis, Es arī pabeigšu; pasaki Maniem bērniem, ka, runādams uz viņiem caur tevi, Es vēlos sludināt Pestīšanu un Mieru, bet nevis iznīcību; iznīcība un sagraušana ir tikai Sātana plāns, jo viņš ir paredzējis nogalināt;
Uzticamā mīlestība vienmēr noliecas no Debesīm, lai jūs aizsniegtu un sniegtu jums Savu Sirdi; jūs visi esat ļoti vērtīgi Manās acīs; Svētais jums atklāj Savu Vaigu:
Es aicinu ikvienu no jums, Es jūs nešķiroju; jūs visi esat Manējie, jūs piederat Man un jūsu dzīves nepārtraukti ir Manās Rokās; neesiet kā tie, kuri tikai izliekas raizējamies par Vienotību, bet patiesībā izvelk savu zobenu pret tiem, kuri praktizē Vienotību; nāciet pie Manis visi kā viena ģimene, un mēs kopīgi ieturēsim Mielastu – Es un jūs, jūs un Es; Es atļauju ikvienam sadzirdēt Savu Balsi;
Es svētīju jūs visus; rotājiet Mani ar lūgšanām, kas nāk no jūsu sirds;
ΙΧΘΥΣ
 
1991. gada 9. novembris
Kungs?
Es Esmu; maziņā, esi svētīta;
Es ar tavu palīdzību gribētu pierakstīt vēl dažas lietas, tādēļ atļauj Man tevi lietot; meitiņ, pārdomā, cik daudz Zināšanu esi saņēmusi no Manis; tagad Es stiprināšu Savu templi,1 lai tas kļūtu vēl pamatīgāks, un nekādi triecieni nespētu to sagraut; Es tevī neiešu mazumā, bet gan pieaugšu; lai Mans Gars tevī atdusas; Svētais tev dāvā Savu Mieru;
 


1 T.i., mani.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mīlestība Mīlestība Mīlestība;

Vakardienas vēstījums:
Dzemdību sāpes jau ir sākušās.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009