True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Vienotības vēstījums.
1991. gada 7. oktobris
Visu, kas man ir, es vēlos ziedot Tavai Godībai.
Man gan nekā daudz nav, gandrīz nekā, jo es esmu vāja, nabadzīga un pati grēcīgākā. Un tomēr, mans Kungs, ja man kaut kas pieder – paņem to!
Mans Tuvums1 tev ir aizdedzinājis liesmu tevī un izglābis gan tevi, gan citus;
Es vēlos, lai tu Man atdotu savu brīvo gribu: upurē sevi Man, un Es likšu no tevis plūst ūdens straumēm; lai atklātos Mani darbi, Man ir vajadzīga patiesa nabadzība; tā kā tu esi Mana līgava, tad Es apmierināšu tavas dvēseles vajadzības;
Vassula, jūs pilsētas ir pilnas ar miroņiem, un to smaka paceļas līdz pat Debesīm; viņu ir miljoniem, un viņi satrūd; lūdzies, lūdzies, lai atnāk miers, mīlestība, ticība un vienotība; Svētais mokās, redzot to, kam ir jānāk, Viņš ir neaprakstāmi noskumis; Es esmu nolēmis ļaut Savai Rokai krist pār šo ļaunuma pilno paaudzi;
meitiņ, Manis dēļ, ņem Manu Vienotības Krustu un nes to pa visu pasauli; ej no zemes uz zemi un uzrunā tos, kuri gan runā par vienotību, bet domā un dara pilnīgi pretēji; pasaki viņiem, ka viņu šķelšanās ir atšķīrusi Manu Sirdi no viņu sirdīm; sauc skaļā balsī, un beidzot Mana Balss izlauzīsies cauri viņu kurlumam; Es šai postažā esmu kopā ar tevi, tādēļ nebīsties;
Es tev esmu uzticējis Savu Krustu – tas tevi izglābs un svētdarīs; nes šo Krustu pazemībā un ar mīlestību, nemitīgi piesaucot Manu Vārdu; Tava sūtība, Mans bērns, ir liecināt par Mīlestību un atklāt Manu Svētumu viņu mīlestības un uzticamības trūkumā; bez bailēm dodies uz priekšu un esi Mana Atbalss; liecini dedzīgi un liecini ar prieku; ar mīlestību liecini par Mīlestību;
ikreiz, kad Mani ienaidnieki tevi dursta, priecājies! upurē visas savas brūces Man, Es tevi tūlīt pat mierināšu; ikreiz, kad tu pacelsi savas acis ilgās pēc Manis, Mana Žēlsirdības pilnā Sirds tev nepretosies; tu esi Mans pieņemtais bērns, Es tevi esmu izaudzinājis un barojis, tādēļ nebīsties no cilvēkiem, jo viņi tevi nespēj iznīcināt; pavisam drīz Es tevi atbrīvošu, bet pagaidām nes visapkārt Manu Vienotības Krustu un pagodini Mani; esi Patiesības un Manis iedibinātās vienotās Baznīcas
aizstāve;
ej pie visām tautām un iepazīstini tās ar sevi; stāsti viņām, ka Es vēlos Mieru un Vienu, zem Mana Svētā Vārda vienotu Baznīcu;
saki viņiem, ka tas, kurš apgalvo, ka ir taisns, bet paliek sašķeltībā, ēdīs paša sētos augļus un iznīks; pastāsti viņiem arī to, cik ļoti Man riebjas liekulīgas sirdis; viņu ceremonijas un runas Mani nogurdina, un Es novēršos no viņu augstprātības un iesīkstējušajiem uzskatiem; cilvēkiem viņu spriedumi šķiet lieliski un iespaidīgi, bet Manās acīs tiem nav nekādas nozīmes – Es nespēju uzslavēt mirstošu baznīcu, kas ir tuvu satrūdēšanai; tiem, kuri vēlas dzirdēt, saki:
ja viņi neapklusinās savas balsis, Mani viņi nekad nesadzirdēs;
ja viņi apklusinātu savas balsis, tie sadzirdētu Manējo un sāktu dzīvot pēc Manas Gribas; Es, Kristus, esmu tikai Viens, bet katrs no viņiem ir izveidojuši Mani pēc sava prāta; Es esmu Savas Baznīcas Galva, bet vienīgais, ko redzu, ir viņu galvas un nevis Manējā; saki viņiem, lai noliec savas galvas, un tad tie ieraudzīs Manējo; saki, lai viņi zemojas, tad Es spēšu pacelt viņus pie Sevis;
neļauj viņiem sevi iebaidīt, Manu bērniņ, esi pacietīga, tāpat kā Es esmu pacietīgs; esi apdomīga, paliekot Man blakus; lai saglabātu uzticību, tev nāksies greznoties ar Maniem Dārgumiem1 – tie tev atgādinās par Mani;
lūdzies, Mana līgava, lūdz Savu laulāto Draugu, un beigās Es tevi atalgošu; pagodini Mani, un Es tev saku: pūlies un upurējies, un nekas no tā nebūs veltīgs;
pasaki visiem, ka Es Savu Valstību uzcelšu nabadzības vidū – tajos, kuriem ir laiks ieklausīties Manā Garā, pielūgt Mani un darīt Manu Gribu; viņi ir Manas Dvēseles prieks!
meitiņ, Es tevi mīlu, neskatoties uz tavu nožēlojamību; atļauj Man turpināt darboties tevī; pieskaņojies Man, tāpat kā Es cenšos pieskaņoties tev, – caur tevi būs sajūtama Mana Klātbūtne, un caur tevi Es šo paaudzi vedīšu pretim vienotībai;
paļaujies, jo Es esmu ar tevi; uz tavas pieres ir Mans Zīmogs; pateicoties tam un Manai Žēlastībai, Mana Valstība virs zemes tiks nodibināta tā, kā Es to vēlos;
saņem Manu Mieru un atceries: Es esmu ar tevi vienmēr;
nāc un ieej dziļāk Manās Brūcēs;
ΙΧΘΥΣ
 


1 Intimitāte.
1 Viņa Krustu, naglām un ērkšķu kroni.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009