True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Uzņemiet Mani tāpat kā Es uzņemu jūs.
1991. gada 1. oktobris
(Vēstījums kanādiešu svētceļniekiem – 140 lajiem un 9 priesteriem, kuri bija ieradušies Lensā, lai tur pavadītu nedēļu kopā ar mani.)
pasaki viņiem, ka Es viņus šodien svētīju, tāpat kā esmu svētījis vakar un svētīšu vienmēr; lai atveras ikviena auss, lai atveras visas sirdis un uzņem sevī Manu vārdu;
vienīgais, ko no viņiem sagaidu, ir mīlestība, uzticamība un nemitīga lūgšana; pavisam drīz Es būšu ar jums; nāciet;
(Tajā pašā vakarā.)
Mans Kungs, Tu atnāci un mani atdzīvināji, un kopš šī brīža manās dzīslās rit jauna dzīvība – tā pati Straume, kas izplūst no Tavas Svētnīcas.
Kungs, paskaties uz Savu bērnu – tas atkal ir dzīvs!
Tu mani esi atpestījis, Tu mani esi atjaunojis un atklājis Savas Mīlestības Dziļumus.
Tava smarža ir mani savaldzinājusi un apbūrusi, Tavs Skaistums ir mani apžilbinājis uz mūžiem un licis man cieši pieķerties Tev. Tavs Maigums un Žēlastības pārpilnība ir manī likušas izvirst avotam…
Lai Tavs Vārds ir svētīts mūžīgi mūžam – Tevī tiks svētītas visas zemes ciltis, bet visas tautas vienotā balsī sauks:
„Lai svētīts ir Tas, Kurš nāk Kunga vārdā!”
Tāpat kā lietus ļauj zemei izdzīt tās asnus, tāpat arī Upe no Tavas Svētnīcas 2 apūdeņos Tavas pilsētas.3
 
1991. gada 2. oktobris
(Kanādiešu svētceļniekiem.)
miers lai ir ar jums;
lai šī diena kļūst par prieka un līksmības dienu! Mana Pestīšana ir tuvu, tāpēc esiet gatavi saņemt Mani; jūs Es jau esmu sapulcinājis kopā Manā Vārdā, bet Es vēlos piepulcināt jums arī citus; lūdz Maniem bērniem pārdomāt šos vārdus: (Is 54, 5)
„Jo tavs laulāts vīrs ir tavs Radītājs, Jahve Cebaots ir Viņa Vārds;”
lai šodien ikviens Mani nosauc par savu
Laulāto Draugu;
lūdzieties par mieru pasaulē, lūdzieties Mūsu nodomos;
ΙΧΘΥΣ
 
1991. gada 3. oktobris
(Svētās Mises laikā, kuru svinējām kopā ar kanādiešu svētceļniekiem, sadzirdēju Jēzu man sakām:)
„Es tev esmu atsūtījis Savus draugus;”
 
1991. gada 4. oktobris
(Kanādiešu svētceļniekiem.)
atbalstieties pret Mani, atdodiet Man savas rūpes un raizes, paslēpiet tās visas Manā Sirdī, un Es pats tās padarīšu par neesošām; svētījiet Mani, tāpat kā Es svētīju jūs, mīliet Mani, kā Es jūs mīlu; radība! apzinies, ka vienīgais, ko sagaidu no tevis, ir pretmīlestība! Es jūs apveltīju ar mūžīgām svētībām, tādēļ šodien un katru dienu uzticieties Man; pasmeliet no Manas Sirds Akas, un Es jūs piepildīšu, Es jūs ietērpšu Savā mirdzumā; Es pazīstu gan jūsu grūtības, gan galējo nabadzību, tādēļ nebaidieties nākt pie Manis tādi, kādi esat;
- nabadzība Mani valdzina;
uzņemiet Mani, tāpat kā Es uzņemu jūs;
ejiet mierā un kļūstiet par Tā lieciniekiem, Kurš jūs mīl daudz vairāk par jebkuru cilvēku; esiet Tā liecinieki, Kurš jums ir dāvājis Savu Vissvētāko Sirdi;
ΙΧΘΥΣ
 
1991. gada 5. oktobris
(Kanādiešu svētceļniekiem.)
miers lai ir ar jums; atjaunojiet Manu Namu;
Es jūs sūtu kā avis vilku barā, bet nebīstieties, Es Esmu ir ar jums;
lai jūsu nodošanās Manai Vissvētākajai Sirdij un jūsu Mātes Bezvainīgajai Sirdij kļūst par Mana Nama greznumu;
Es svētīju ikvienu, atstājot uz jūsu pierēm Savas Mīlestības nopūtu;
ΙΧΘΥΣ


2 Svētais Gars.
3 Mūsu dvēseles.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009