True Life In God - Vassula Ryden

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Krievija sacēlās pret Mani.
1991. gada 3. septembris
Kungs, mūsu dzīves Tēvs un Skolotāj, nepamet mūs tagad un arī posta pilnajās dienās!
Kungs, mūsu dzīves Tēvs un Skolotāj, palīdzi Krievijai augt Tavā Garā. Tu caurdūri sarkano pūķi, kurš viņu bija turējis savā varā.
Kungs, mūsu dzīves Tēvs un Skolotāj, paglāb mūs no Dumpinieka, kurš vēl arvien mājo mūsu vidū.
ak, Manu bērniņ, Es jūs visus mācīšu ar Savu šķīstījošo Uguni – pagaidi, un tu kļūsi šo notikumu lieciniece; tagad, bērniņ, klausies un raksti:
vēl pavisam nesen neviena no zemes tautām neticēja, ka ienaidnieks – sarkanais pūķis – tik pēkšņi zaudēs savu varu pār Krieviju; Vassula, tavas māsas Krievijas sacelšanos pret Mani izraisīja pasaules grēki un noziegumi; tirānija nāk no apakšas;
Kungs, kā gan jutās tās bērni – Tev piederošie mocekļi?
vai Es spētu aprakstīt viņas bērnu ciešanas, ar ko gan, meitiņ, Es tās varētu salīdzināt? Debesis sēroja pār viņas bērniem, viņas dēli bezpalīdzīgi gulēja zemē, un nebija pat neviena viņu tuvumā, kas tos apraudātu… vai viņu vidū būtu atradies kāds pietiekami spēcīgs, kurš varētu nogalināt pūķi? nē, jo viņus klāja tikai pār kauliem pārvilkta āda… viņas bērni, ienaidnieka apspiesti, gāja ubagot Maizi; viņi sabruka zem savām nastām; ikviens viņu apslēptais mēģinājums rast patvērumu Manās Rokās tiktu nežēlīgi sodīts; viņiem netika atļauts ar dedzību pieķerties Man, jo vajātāji, daudz veiklāki un acīgāki par odzēm, izsekoja ikvienu viņu sperto soli; rodoties aizdomām, ka zem kāda matrača varētu slēpties Dzīvības Grāmata, Mani bērni šo aizdomu dēļ uzreiz tiktu mocīti, izsekoti un likti cietumos;
ai, meitiņ, Manas acis nemitīgi lēja asaras, noskatoties, kā zobens nolēma klusumam šo tautu; priesteri un pravieši tika nolemti cietumam un bija spiesti mājot tumsībā, daudzi no viņiem Manu Acu priekšā tika slepkavoti bez žēlastības; šī tauta, mirdzoša kā safīrs, iepriecinājuma cietoksnis, kas agrāk Mani atklāti slavēja un godināja, tagad pasaules noziegumu un grēku dēļ tika padarīta par sausu un izkaltušu zemi; meitiņ, Es tev saku: tava māsa Krievija vēl nav parādījusi, ko tā izdarīs Manā Vārdā;
svētku un līksmības dienai vēl tikai jānāk, tomēr cik ļoti Es ilgojos, lai tā jau būtu klāt!
lūdzies, lūdzies par šo Godības pilno dienu;
 
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Šī Darba vēstījumi noslēgsies līdz ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Upurē Man savu sirdi.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009