True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Lūdzieties par tiem, kuri gan runā par vienotību, bet izliek tīklu tiem,kuri vienotību īsteno dzīvē.
1991. gada 4. augusts
Kungs, vai dienā, kad Tev būs pienācis laiks mūs apmeklēt, mēs būsim gatavi sastapties ar Tevi? Neviens nezina Tavus noslēpumus, tomēr daudzi vēl arvien turpina vajāt Tavus vēstījumus. Tie izkropļo Tevis teikto, un vienīgā viņu doma ir pierādīt pasaulei, ka šie vēstījumi ir velnišķīgi, ka tiem ir New Age(Jaunā laikmeta sekta) vai sātaniska izcelsme. Jahve, mans Kungs, kuru es pielūdzu, Es esmu nolēmusi Tavā Spēkā „pienest tev pateicību, jo Tu mani Esi izglābis no nāves un ļāvis man staigāt Tavā Gaismā…” (Ps 56, 13 – 14)
Mana smarža, atbalsties pret Mani; uzklausi Mani: sauc skaļā balsī! bezbailīgi izkliedz tautām:
nožēlojiet grēkus un atgriezieties! Žēlsirdības laiks ir gandrīz beidzies; izmainiet savas dzīves un dzīvojiet svēti; upurējiet un izlabojiet savas dzīves vēl pirms Kunga Atnākšanas;
lūdzieties, lūdzieties par tiem, kuri apslāpē Manu Garu, lūdzieties par tiem, kuri gan runā par vienotību, bet izliek tīklu tiem, kuri šo vienotību īsteno dzīvē; Tiesas dienā Es no viņiem pieprasīšu atskaiti, jo Es saucu, bet neviens man neatbildēja; Es runāju atklāti, bet neviens neklausījās; viņi turpina noārdīt Namu, kuru Es atjaunoju par Savu svēto mocekļu asiņu cenu; lūdzies par Mieru Manā Namā, par mieru brāļu starpā, sirds patiesumu, vienkāršību, pazemību un mīlestību, un tad… vienotība uzplauks katrā sirdī... Mana svētā pilsēta Jeruzaleme būs vesela un vienota, un pagodinās Mani;
ak, Vassula, nekas nav bezjēdzīgi, un Mans Darbs, kura dēļ tev naktīs stundām ilgi nākas palikt nomodā, nav veltīgs; Mani vārdi aizsniegs zemes galus;
Manu bērniņ, nesatraucies; Es, Jēzus Kristus, tava Māte, visi svētie un tavs sargeņģelis – mēs visi esam tev līdzās, nebīsties, tavs Tētis ir tavs Stiprums un tavs Patvērums; tu esi ļoti vērtīga Manās acīs, Manu bērniņ;
 
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Kanādai. Mīlestība ir Mana Likuma sakne.

Vakardienas vēstījums:
Esi atlēte.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009