True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Uzliec Mūsu abu Sirdis kā Zīmogu uz savas sirds.

1991. gada 2. augusts

Jēzu, mans Kungs, svētīts lai top Tavs Vārds!

Lai Tavs Svētais Vārds tiek pagodināts uz mūžīgiem laikiem!

Mans Svētais Vārds pastāv un vienmēr pastāvēs visā tā Godībā;

Kungs, dari, ka Tava Roka mūs ved pretim Patiesībai un tikai Patiesībai!

Kungs, neļauj nekam novirzīt mani no šīs Patiesības, kuru Tu pats esi mums devis.

tu atnāci pie Manis iztukšota, bet projām dodies piepildīta; Manī nekad nav izraisījis bijību nedz kāda lielums, nedz spēks, Es pats esmu piepildījis Tavu Muti ar Savu Gudrību, lai tu varētu mācīties un nekļūdīties; Es tev esmu devis Savus norādījumus, lai tu tajos rastu aizsardzību;

tagad ieklausies Manī un izproti:

uzliec Mūsu abu Sirdis kā Zīmogu uz savas sirds

tavas Svētās Mātes Sirds būs tev par aizsardzību, bet Mana Vissvētākā Sirds būs tavas Mājas; šī Zīme, kas apzīmogo tavu sirdi, palīdzēs notvert viltīgās lapsas, kuras posta Manu Vīna dārzu, kas tagad nes ražu; jūs, Mani maziņie, esat Mūsu Abu Siržu Vīna dārzs;1

nāciet, Mani bērniņi, un klausieties: kurš no jums priecājas par Mūžīgo Dzīvi?

- pielūdziet Mani Mana Svētuma spožumā; esiet pastāvīgi lūgšanās;

- Rožukroņa lūgšana iekals Sātanu važās;

- regulāri izsūdziet grēkus, lai varētu Mani pieņemt svētajā Euharistijā, cik bieži vien jums iespējams;

- gandares nolūkos divas reizes nedēļā gavējiet ar maizi un ūdeni;

- neskatieties ne pa labi, ne pa kreisi, bet tikai uz priekšu – tur, kur Es Esmu; kur vien Es iešu, jūs iesiet, kur vien Es dzīvošu, jūs dzīvosiet;

mīļotie, šie ir Mani Padomi un Norādījumi; Mans Vārds ir jāuzņem sevī kā dienišķā barība, tā ir jūsu Debesu Maize un jūsu Dzīvība; nāciet pie Manis bieži un veltiet sevi Manai Vissvētākajai Sirdij, un Es dvesīšu jūsos Savu Garu un darīšu jūs par Savu īpašumu, lai jūs izplatītu Manu Vārdu visās pasaules malās, tikai atcerieties: lai jūsu domas ir Manas Domas un jūsu ilgas ir Manas Ilgas… līdzinieties Man; svētīgi jūs esat, kas Mani neredzat un tomēr Man ticat;

Es atstāju uz jūsu pierēm Savas Mīlestības Nopūtu; svētījiet Mani un mīliet Mani;

Mana Vassula, pasaki tiem, cik ļoti Es godāju Istabu,2 kurā esmu ticis ieņemts;

ΙΧΘΥΣ

(Mūsu Svētās Mātes Vēstījums šai pašai lūgšanu grupai.)

svētītie bērniņi, ļaujiet jūsu sirdij būt kā dārzam, kurā jūsu Kungam un Karalim būtu patīkami atpūsties; atļaujiet Viņam ieiet jūsu sirdī, jo pat tad, ja tā izrādītos izkaltusi un pamesta, Viņš to pārveidotu iepriecinājumu dārzā; atļaujiet Viņam brīvi elpot savā sirdī un Viņa Dvesmai to atdzīvināt; Viņa Dvašai piemīt visizsmalcinātākā smarža, bet Viņa Asinis kā rīta rasa noskalos ikvienu traipu un darīs jūs pilnīgus, Mani maziņie;

ak... cik ļoti Es jūs mīlu... nāciet un klausieties savā Dievā, jo Viņa runas ir piemīlīgas un līdzjūtības pilnas; lūdzieties, Mani mīļotie, nemitīgi lūdzieties; atbildes uz jūsu problēmām ir rodamas tikai pastāvīgās lūgšanās; lai lūgšana ir jūsu ierocis, lūdzieties no sirds, lūgšanā sarunājieties ar Dievu – kad jūs Viņu piesaucat ar mīlestību, Sātanam neatliek nekas cits kā bēgt; tādēļ šodien, rīt un vienmēr Es jums teikšu tikai vienu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties; Es jūs mīlu ar dziļu un ļoti īpašu mīlestību, tādēļ neatļaujiet, ka Sātans jūs kārdina izņemt Mani no jūsu redzesloka, – esiet nomodā, – Es, jūsu Svētā Māte, svētīju visus jūs;

Jā, mans Jēzu? (Jēzus mani sauca.)

Vassula, Es vēlos, lai tavas lūgšanu grupas sauktos:

Divu Svēto Siržu lūgšanu grupas

Es vēlos šādu nosaukumu, jo Mūsu Sirdis ir vienotas mīlestībā; Es Esmu tev līdzās, Mīlestība ir pie tevis;

(Vēlu vakarā es lūdzu, lai Jēzus man paskaidrotu, kas notiek tad, kad izdzīvoju Viņa Ciešanas.)

mēs esam vienoti, mēs esam kā viena miesa... Es tevi turu, Es pilnībā aptveru tevi – tā kā tu esi Mans Īpašums, tad Es pilnībā pārņemu arī tavu garu; Es tevi pārklāju tāpat, kā augļa mīkstums pārklāj kauliņu, – tavu garu aptver Manējais un tu ietērpies Manī, savā Kristū; mīli Mani, pielūdz Mani un lūdzies – Es neesmu atdalāms no tevis;

ak, nāc, nāc un ļauj tavai mīlestībai pārvērsties neapdzēšamās liesmās; Es esmu Nenodzēšama Uguns, kas pārņem dvēseles; līdzinies Man, savam Dievam, – tas ir Mans lūgums katram no jums;

saņem Manu Mieru;1 Lūgšanu grupa tika nosaukta par „Divu Siržu lūgšanu grupu”

2 Jaunavas Marijas sirds.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009