True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Sātans visu zemi ir apklājis ar saviem dūmiem.
1991. gada 16. jūlijs
Mans Kungs?
Es Esmu;
maziņā, šai trimdas zemē nezaudē drosmi, Es esmu tev līdzās, lai palīdzētu nest tavu nastu; nāc un patveries Manā Vissvētākajā Sirdī, un, ejot cauri šim tuksnesim, dari to par savu Oāzi; Es tevi nepametīšu un neatstāšu novārtā; Es esmu tava Cerība, un tavi pūliņi nav bezjēdzīgi; visudārgākā dvēsele, Es tev dāvāju Savu Pacietību, kas piesātināta ar Manu Mīlestību, – ak, ko gan Es nebūtu gatavs darīt Tavā labā...
tavā ceļā Es izklāju rožu ziedlapiņām klātu gultu; Es, tavs Pestītājs, neapslēpšu to, cik ļoti Es tevi mīlu; šodien Es visai cilvēcei atklāju Savu greizsirdīgo Mīlestību, Es visiem atklāju Savu Svēto Vaigu, lai atgādinātu, ka jums jābūt svētiem un jādzīvo svēti; jūs visi piederat Man, radīti no godības pilnās Mīlestības Avota, radīti, lai jums būtu mūžības saknes Manī un ikviens lai būtu Manas Dievišķās Būtības attēls; jūs nekad neesat bijuši nolemti Nāvei, taču jūs paši esat piekrituši zemāko spēku ietekmei uz jums;
meitiņ, Es, Visaugstais, jau iepriekš biju paredzējis Manas Baznīcas nodevību un tos nodarījumus, ko saņems Mana Miesa; šodien saule vairs nedod jums savu gaismu, nedz arī pār jums atmirdz mēness, jo Sātans visu zemi ir apklājis ar saviem dūmiem; jūs esat atkrituši... jūs Manu mūžīgo Upuri esat padarījuši par apsmieklu, par nevērtīgu atdarinājumu, par postošo negantību; jūs Patiesību apslēpjat ar meliem; jūs esat vainojami zaimošanā… Mana Svētā Klātbūtne Tabernākulā ir kļuvusi jums par traucēkli, tādēļ jūs esat izveidojuši paši savus likumus, bet Mani esat centušies nogrūst no godības Troņa;1 vai esat Man vaicājuši piekrišanu, pirms to darāt? tomēr tās ir Laiku zīmes – jūsu lielā atkrišana un Dumpības gars, kas ir mūsdienu Antikrists, un postošā negantība;
ak, Vassula, dari visu tā, kā Es tev to esmu mācījis, un dalies, Manu bērniņ, ar Mani Manā agonijā, Es no tevis sagaidu vienīgi mīlestību, uzticamību un žēlsirdību;
(Jēzus lūpas drebēja, aizturot asaras.)
Es jūtos tikpat nodots kā tad, kad Mani nodeva Jūda;
Kungs, nāc un atpūties sirdīs, kuras Tevi mīl.
ziediņ, Es tev saku: Es šajā īpašajā veidā vēlos cilvēcei atklāt Savu Svēto Garu un atgādināt Savu Vārdu, lai jūs izglābtu; Patiesības Svētais Gars ir Mans Liecinieks – Viņš neatnes neko jaunu, bet sniedz jums pamatpatiesības, kuras Es Pats jau esmu jums devis;
 


1 Jēzus šeit runā par jauno kārtību baznīcās, ka Svētais tabernākuls vairs netiek novietots centrālajā altārī, bet gan sānu altāros vai arī blakustelpās, aizbildinoties, ka Jēzus tur ir drošākā un klusākā vietā.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Lai visi būtu viens.

Vakardienas vēstījums:
Erceņgeļa Miķeļa vēstījums.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009