True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Lūgšana par vienotību.
1991. gada 8. aprīlis
Mans Kungs?
Es Esmu; maziņā, miers lai ir ar tevi; mīli Mani un cieši pieķeries Man, jo tu vēl neesi piedzīvojusi Mani pilnībā;3
Es jūtu iepriecinājumu un atvieglojumu!
Es neļaušu sairt tavam spēkam, Es tev došu Savu Ēdienu, tāpat kā esmu to vienmēr darījis; ziediņ, šoreiz Mana Vēsts būs aizlūgums par visām tautām un lūgšana par vienotību; nāc un pieraksti:
„Kungs, esi slavēts par Debesu Barību,1 kuru Tu mums dāvā! Lai piepildītu Rakstus un pabeigtu Savu darbu, Tu Gudrību un Zināšanas esi atklājis bērniem un nevis mācītajiem, jo tā Tev, Kungs, ir labpaticis!
Kungs, esi slavēts, ka esi līdzinājis ceļu, lai Tava tauta varētu pa to staigāt un nāktu pie Tevis, un piepildītu Tavu Namu! Lai arī Tu esi sūtījis pasaulē Savu Dēlu un pasaule Viņā ir varējusi skaidri ieraudzīt Tavu Gaismu, tomēr visi nav pieņēmuši Gaismu, bet tās vietā izvēlējušies tumsību un atkrišanu. Pasaule ir atkritusi no Tevis, jo tā ir noraidījusi Patiesību, dodama priekšroku Meliem.
Kungs, Tu tik ļoti mīli pasauli, ka šodien, neskatoties uz mūsu ļaunumu un grēkiem, Tu pārpilnībā sūti pār mums Savu Svēto Garu. Tu vēlies iedvest mūsos dzīvību, atdzīvināt visu pasauli, atjaunojot ikvienu radību tā, lai ikviens redz Tavu Godību un tic, un piedzīvo atgriešanos pie Tevis.
Kungs, esi slavēts, ka atver Debesu logus, no saviem Apcirkņiem izliedams pār mums apslēpto Mannu,2 kuru biji paredzējis mūsu Laikam. Ne jau Mozus bija tas, kas deva Debesu Maizi, bet gan Tu, Tēvs dāvāji Patieso Maizi. Tāpat kā Tavs Dēls Jēzus Kristus ir Dzīvības Maize, tā arī Svētais Gars mūs pabaro, jo ikviena Maize, kas nāk no Debesīm, ir Dzīvība.
Rakstos ir teikts, ka tie visi būs Dieva mācīti,3 un ne jau miesa un asinis atklāj Patiesību, bet gan Tas, Kurš pats ir Patiesību iedibinājis un ierakstījis To mūsu sirdīs.
Tēvs, lai Tavs Vārds vienmēr ir slavēts un tiek pagodināts atkal no jauna, un lai pasaule pāriet no Tumsības Gaismā, no Meliem – pilnīgā Patiesībā un no Vienaldzības – Dedzībā.
Tēvs, Debesu un zemes Radītāj, ir pienākusi tā stunda, kad Tu parādīsi mums Jaunās Debesis un Jauno zemi, kur Tavs Svētais Gars ņems mūsos Sev Mājvietu. Vismaigais Tēvs, tāpat kā Tu pagodināji Savu Dēlu un Tavs Dēls pagodināja Tevi, ļauj Tavam Svētajam Patiesības Garam no jauna pagodināt Tavu Dēlu.
Pavisam drīz, Tēvs, saskaņā ar Rakstiem, pirmās debesis un pirmā zeme izzudīs, pierādot pasaulei, ka Tavs Vārds ir Dzīvs un Darbīgs un ka Jēzus patiešām ir uzvarējis pasauli.
Pienākot laikam, piepildīsies arī Tava Dēla lūgšana par vienotību, un mēs būsim viens Tevī, tāpat kā Viena ir Vissvētākā Trīsvienība. Mēs vairs nemeklēsim savstarpējās atšķirības, esot zem Tava Svētā Vārda.
Lai ir slavēts Kungs un godināts Visaugstais, kurš mūsu lielās atkrišanas laikā mums sūta Savu Svēto Māti. Tu Pats Viņas Sirdi esi Mīlestībā vienojis ar Jēzu… Kopīgas ir bijušas viņu ciešanas, un tagad, atkal no jauna kopā, divas Svētās Sirdis atjaunos mūs un ievedīs mūs atpakaļ Dzīvībā un Tevī.
Pazudušās avis tiks atrastas, noklīdušajiem jēriem tiks atgādināts, kur ir viņu īstais ganāmpulks un kas ir viņu Īstais Gans. Tas ir Gans, kurš neatstāj Savu Ganāmpulku un nepamet noklīdušos, bet gan dziedina ievainotos un atbalsta pagurušos.
Slavēts lai ir Kungs, kura Svētajā Garā mēs saņemam kristību. Patiešām, no Viņa izplūst dzīvā Ūdens straumes un padzirda ikvienu izslāpušo. Šīs straumes izplūst no Tavas Svētnīcas,1 kuru Tu esi augšāmcēlis trijās dienās. Šajos pēdējos laikos no Tavas Pārpilnības mēs saņemam Tava Svētā Gara Žēlastības, lai mūs atdzīvinātu, jo tā ir Tava Debesu Manna, Gara dotā garīgā Barība.
Tēvs, ļauj Taviem bērniem apzināties, ka pavisam drīz tiks pacelts karogs, un Tavs un Tava Jēra Tronis būs mūsu vidū. Taisnīgais Tēvs, sagatavo Tu pats mūs šai Godības dienai, kurā mēs visi kopā slavēsim un godināsim Tevi ap vienu Svētu Tabernākulu.
Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu uzklausi manu lūgšanu un dāvā man Savus Vārdus, kuri norāda pasaulei uz Tavas Vissvētākās Sirds neizmērojamām Bagātībām. Āmen.”
nāc, meitiņ, nāc tagad, mazā draudzenīt, nekad nebeidz Mani mīlēt; no Manis tu vienmēr dzirdēsi iedrošinājuma pilnus vārdus; paļaujies uz Mani un uzticies Man;


3 Jēzus to attiecināja uz šo atklāsmes veidu, iekšējo redzi un dzirdi.
1 Domāta garīgā barība.
2 Atkl 2, 17.
3 Is 54, 13.
1 Jēzus Krūtīm (Viņa Miesas).
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009