True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Nomirstiet sev, lai Dievs varētu dzīvot jūsos. Nekad nemitējieties lūgties Rožukroni.
1991. gada 18. marts
(Mūsu Svētās Mātes vēstījums.)
Mana Vassula, lūk, Mans Vēstījums, saņem Manu Mieru; Manas Sirds bērniņi, Dievs ir jūsu vidū, un Viņa Valstība ir pie jums – ja vien jums ir acis, jūs to ieraudzīsiet;
mīļotie bērni, šajās Gavēņa dienās ieklausieties Dieva Balsī – ejiet mazumā, lai Viņš varētu augt jūsos; izzūdiet, lai Viņa Gars jūsos taptu redzams; nomirstiet paši sev, lai Dievs varētu dzīvot jūsos, esiet nekas, lai Viņš varētu kļūt Viss; caur šo iešanu mazumā atļaujiet Dievam pilnībā pārņemt jūs Savā Īpašumā; Manas Sirds bērni, to Es jums saku: kamēr jūs cīnāties un cenšaties kļūt par kaut ko, jūsos mītošais sacensības gars neļauj darboties Svētuma Garam, kurš grib mājot jūsos; neļaujiet savam garam kļūt par Dieva sāncensi; ejiet mazumā, lai Viņš varētu augt; ļaujiet Viņa Garam šādā veidā vadīt jūs pa Svētdares ceļu; paturiet prātā, ka labākie līdzekļi, kā patikt Dievam, ir pazemība, pakļāvība un sevis aizmiršana; izkopjot šos tikumus, jūs topat nabadzīgi garā, un tādējādi kļūstat nevainojami;
mīļotie bērniņi, Jēzus bija tik pazemīgs, ka spēja pieņemt nāvi; neesiet kā tādi, kas saka: „man viss ir, es visu zinu, man nav vajadzīgs neviena cita padoms”; esiet nabadzīgi un palieciet tādi; ļaujiet Dievam valdīt jūsu nabadzībā un būt par jūsu Karali; neļaujieties iedomībai un augstprātībai; Es lūdzos, lai jūs pieaugtu Viņa, sava Radītāja, Svētumā, lai jūsu mīlestība citam pret citu pieaugtu un pārpludinātu pasauli, šķīstot to no samaitātības un atkrišanas;
nekad nemitējieties lūgties Rožukroni, lūdzieties to ar prieku; bagātais neatsauksies šim aicinājumam, bet nabadzīgais nāks pie Manis ar Rožukroni, un Es uzklausīšu šo viņa vienkāršo lūgšanu; viss nabadzīgais un vienkāršais ir nāvējošs Sātanam, jo ļaunais gars personificē Iedomību; tas ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ Sātans ienīst Rožukroņa lūgšanu;
Sātans ir spēcīgs, un šodien viņš jūs visus sijā kā kviešus, jo šī ir viņa stunda un valda tumsības vara; palieciet uzticami Dieva Namam un ievērojiet tradīcijas, kuras jums ir tikušas mācītas; klausieties Mana Dēla mīļotajā un svētītajā Vikārā;
ikvienam priesterim ir tikusi dota Dieva žēlastība savā rīcībā un būtībā pārstāvēt Manu Dēlu; Es vēl arvien lūdzu par visiem, kuri vēl nespēj pazemīgi un labprātīgi pakļauties Baznīcas Vikāra autoritātei; Jēzus ir Patiess un Uzticams; centieties būt līdzīgi Dievam, jo Viņš ir Pilnība; sasniedziet pilnību arī jūs, cenzdamies sekot Viņa Pazemības, Pakļāvības un Paklausības piemēram, tad arī jūs saņemsiet vēl lielākas dāvanas – spēju ciest un mērdēt sevi; tās visas jūs ievedīs svētumā un Viņa Vissvētākajā Sirdī – jūsu Mājvietā;
Mani priesteri, esiet kā labi apūdeņots lauks, kuru bieži slacina lietus; esiet kā zāļainas ganības, kas valdzina un piesaista Jēzus avis un kurās tās var atrast sev barību; neviens jērs negrib nobrāzt ādu dzelkšņos un kazenājos; atļaujiet Man atjaunot jūsu tempļus un darīt tos patīkamus Dievam; svētīgas ir tās ausis, kuras dzird un saprot, jo Es jums saku: ne jau ikviena vārds ir ticis ierakstīts Upura Jēra Dzīvības Grāmatā; lūdzieties par tiem, kuri nesaprot un negrib atvērt savas ausis; lūdzieties, lai arī viņiem tiktu dota Dieva žēlastība ar ausīm sadzirdēt un sirdī saprast, un atgriezties, un ieraudzīt Dieva Godību;
Es jūs svētīju, Mani mīļotie bērni, Es svētīju katru no jums; Es jūs mīlu;
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009