True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Pati lielākā bagātība ir atgriešanās.
1991. gada 26. februāris
(Šodien man ienāca prātā doma, vai es nevarētu saņemt vēstījumus no svētā Pētera vai svētā Pāvila. Vēlējos ieiet noslēpumu dziļumos un lūdzu no Kunga atbildi.)
Kungs?
Es Esmu;
ziediņ, klausies, šodien Manas rūpes ir tava pestīšana; kādēļ tu meklē Manus noslēpumus, kurus Es nevēlos tev dot? Es vēlos, lai tu kļūtu svēta, un sagaidu no tevis grēku nožēlu; meitiņ, izproti Manas intereses, saproti, par ko Es esmu norūpējies; kad Lācars četras dienas bija paņemts prom un ievests Manos Noslēpumos, viņš tos redzēja un izprata, un pēc viņa augšāmcelšanas Es tam lūdzu šos noslēpumus paturēt pie sevis; Es nevēlējos, lai viņš Manas Bagātības izdalītu dvēselēm, kurām tās nebūtu izprotamas; pats svarīgākais un pati lielākā bagātība ir atgriešanās un savu grēku apziņa; īstā bagātība ir nākt pie Manis pazemības garā, nožēlojot grēkus, un dzīvot svētu dzīvi, ievērojot Manus norādījumus; garīgā bagātība nenozīmē cenšanos pēc iespējas dziļāk izprast Manus noslēpumus; ja tu to centīsies darīt pašas spēkiem, tas tevi aizvedīs arvien dziļāk nekurienē; tādēļ nāc pie Manis kā bērns un atļauj Manai rokai tevi audzināt un bagātināt ar šī veida Zināšanām; atļauj Man Pašam būt par tavu bagātību; saņem Zināšanas caur Manu Vārdu un meklē vienīgi Manu labumu: Es vēlos
tavu pilnību;
nāc, Es tevi mīlu; lūgšanā neesi nepacietīga; Mīlestība ir tev līdzās;
Kungs mēs, mums?
jā, ziediņ!
 
1991. gada 28. februāris
„Kungs, Tu uz paaudžu paaudzēm esi bijis mūsu Patvērums.” (Ps 90, 1)
Kungs?
Es Esmu; atbalsties pret Mani, mīļotā; atpūties Manī, uzņem Mani sevī; Es esmu Viss, kas tev ir vajadzīgs; nāc, kopīgi lūgsimies Rožukroni;
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009