True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Mana Baznīca ir sašķelta, tā līdzinās Kainam un Ābelam,

1990. gada 21. septembris

Mans mīļotais Jahve, vēlreiz dievišķo mūs, atjauno mūs, veido mūs pēc Sava dievišķā Tēla; šo svēto tēlu mēs esam pazaudējuši.

Mana Vassula, Es uzklausīšu tavus lūgumus, un, tāpat kā esmu ar Savām svētībām aplaistījis tevi, tāpat arī ietērpšu šo zemi krāšņās drānās, ieģērbšu to godības pilnībā, bet tās ļaudis kritīs uz sava vaiga pie zemes un Mani pielūgs; tomēr vispirms Man pār šo paaudzi ir jāizlej šķīstījoša Liesma; Man ir jāizrauj lapsas no to alām, jo tās izposta katru Manu jauno vīna dārzu; Es tev esmu to sacījis, pirms vēl tas notiek, lai tad, kad tas notiks, tu ticētu; tāpat kā mirušie ceļas no savas nāves, tā Es augšāmcelšu šīs zemes trūdošo miesu apskaidrotā miesā; Es pārvērtīšu katru Savu bērnu, no priestera līdz lajam, par dievišķu tautu;

šodien tavai paaudzei pietrūkst ticības, un tā atsakās Man ticēt; ik dienas arvien vairāk Manu ganu padodas pasaules un bagātības vilinājumam; tie izmēda Gudrību, bet, kad pie viņu kājām nolaižas Žēlastība, tie atsakās no tās; viņi negrib pieņemt Žēlastību;

Mana Baznīca ir sašķelta; tā līdzinās Kainam un Ābelam, kuri, būdami brāļi, tomēr bija sašķēlušies, vienas asinis, tomēr tik atšķirīgi; Ābels bija lietpratīgs, bet Kains bija nepraša, viens no viņiem bija patiess, bet otrs – nē; viens bija atklāts un patīkams, bet otrs – nepatīkams un noraidošs; mūsdienu Ābeli, kuri kalpo Manā Baznīcā, ļoti cieš… viņi cieš, jo viņi redz, ka viņu pašu brāļi Mani nodod; šīs mocības kā smaga nasta gulstas pār Maniem ganiem un salauž un sašķeļ brālīgās attiecības;

svētīgs ir cilvēks, kurš ievēro Manus Baušļus, jo viņš sajutīs Manu remdējošo Mīlestību; svētīgi ir miera nesēji, jo tie tiks saukti par Maniem bērniem; pavisam drīz Mīlestība būs jūsu vidū, tāpēc Maniem Ābeliem, kas tur Manus baušļus un ir pastāvīgi ticībā, ir jāsaglabā sava nelokāmība un uzticība Man;

Mana Vassula, vēlāk Es tev došu arī visu pārējo;1 esi uzticama lūgšanās un esi pateicīga; iepriecini savu Debesu Tēvu; nebīsties ... Es esmu ar tevi; Mīlestības Acis ir pār tevi;

Mans Vārds ir Jēzus;

ΙΧΘΥΣ

Alleluja!1 Kungs man vēlējās dot mācību par kādu noteiktu Svēto Rakstu vietu.

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Šī Darba vēstījumi noslēgsies līdz ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Upurē Man savu sirdi.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009