True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Kāpēc šī tauta baidās ēst un dzert Mani.
1990. gada 30. jūlijs
(Rodas sala, svētā Nektārija klosteris. Uzkavējos tajā piecas dienas, pavadīju tās gavēnī un klusumā. Laiku veltīju vienīgi lūgšanām un pārdomām.)
Kungs?
Es esmu, nekad nešaubies; Es tev dāvāju Savu Mieru; ienāc Manā Sirdī;
(Kad Kungs sacīja vārdus „Es tev dāvāju Savu Mieru”, ieraudzīju atvērtas Debesis un es tiku uzņemta Viņa Sirdī.)
laiks ir īss, stundas paskrien ļoti ātri… nāc Man tuvāk un ieklausies, ko vēlos teikt Rodas baznīcai:
palūkojies Manu Roku plaukstās, skaties uz Maniem Sāniem un Manām Pēdām; sajūti Manas Brūces… tie, kuri nedzers no Manām Brūcēm, izdēdēs, tie panīks un izžūs; Es Esmu jūsu Pestīšana – kādēļ gan šī tauta baidās ēst Mani un dzert Mani? tie sauc pēc palīdzības, bet neviens nenāk pie Manis, lai ēstu un dzertu no Manis, un taptu dziedināts; vai gan Es neesmu sacījis, ka jūs tapsiet dziedināti Manās Brūcēs? izlīkumojiet cauri šim nebeidzamajam tuksnesim un ļaujiet Man sadzirdēt jūsu soļu troksni; nāciet un pieņemiet Mani;
šī tauta neizprot Manas Mīlestības Aicinājumu; norūpējies Es skatos uz jums no Debesīm, lai jūs visus glābtu, Es izleju pār jums Savu Sirdi, Es sūtu jums Savu Gudrību līdz pat jūsu slieksnim, lai iemācītu jums, ka Mana Tēma ir: MĪLESTĪBA, bet vai kādam ir ausis, lai to sadzirdētu? esmu jums sacerējis jaunu Mīlestības dziesmu un Sava Svētā Vārda dēļ Es nokāpju līdz pat jums, Mani maziņie; Es, jūsu Kristus, nāku savaldzināt jūsu sirdis ar Savas Mīlestības dziesmu un tā iepriecinu pats Savu Sirdi; nesakiet: es Viņu meklēju, bet neesmu atradis, es Viņu saucu, bet Viņš neatsaucās, es Viņu gaidīju, bet Viņš neatnāca… mīļotie, meklējiet Mani sirds vienkāršībā, un jūs Mani atradīsiet, sauciet uz Mani no savas sirds dziļumiem, un Es atbildēšu; atveriet savas ausis un sirdis, un jūs sadzirdēsiet Manas Atgriešanās soļus; vīģes koks ir ienācies, un drīz vien jūs ēdīsiet no tā augļiem;
nāciet, daudzi no jums esat noklīduši no taisnības ceļa un baidāties Mani pieņemt, jūs savus grēkus esat slepus noglabājuši savās sirdīs, atbrīvojiet sevi, iedami pie grēksūdzes, patiesi nožēlojiet grēkus un gavējiet, lai varat pieņemt Mani sirds šķīstībā un svētumā; Manas durvis ir vienmēr atvērtas jums, Mani mīļotie, Es neesmu nejūtīgs pret nabadzīgo un slimo cilvēku vajadzībām; nepārbaudiet savu Dievu un nešaubieties par Viņa bezgalīgo Žēlsirdību;
patiesi, instrumenti, kurus Es lietoju, lai Savus Vārdus darītu jums zināmus, ir necienīgi, nabadzīgi un ļoti vienkārši; Es izvēlos tos, kurus pasaule uzskata par parastiem un nicināmiem; Es izvēlos tos, kas nav nekas, lai liktu kaunā tos, kuri ir viss;1 Gudrība tiek dota bērniem un nevis tiem, kuri paši sevi dēvē par gudriem; uzklausiet Mani: Gudrība vēl arvien būs mīkla tiem, kuri plātās un sevi uzskata par šķīstiem un svētiem; Es patiešām iznīcināšu gudro gudrību, un bargs būs pār tiem izteiktais spriedums;
Es atstāšu viņu vidū pazemīgos un zemos – tos ļaudis, kuri dienu un nakti spēj saukt uz Mani: „Alleluja, alleluja!” un kuri pievienojas eņģeļu koru dziedātajai: „Svēts, svēts, svēts ir Kungs, Dievs, Visuvaldītājs, Kurš bija, Kurš ir un Kurš nāks”;2 un neviens tos netraucēs, jo visus lepnos Es aizvākšu no viņu vidus; tomēr jums Es saku: pirms nāk Mana stunda, tiecieties pēc pazemības un nabadzības; bet jums, kuri paklausāt Maniem Baušļiem un mācāt citus tiem paklausīt, Es saku: pazemojieties;
netiesājiet un jūs netiksiet tiesāti, nenosodiet, lai arī Es jūs nenosodu; nožēlojiet savus grēkus, un Es vērsīšu par labu jums tos gadus, kuros jūs esat slāpējuši Manu Garu; šajās pēdējās dienās Es esmu nolēmis vadīt šo grēcīgo laikmetu ar laipnības grožiem, esmu to piesējis Mīlestības saitē; Es nokāpju pie jums, lai jūs pabarotu ar Savu Barību; Es vienmēr būšu Patvērums nabagam un trūcīgajam; nāciet un visi atdusieties pie Manām krūtīm, tāpat kā Mans apustulis Jānis, un ieklausieties Manos sirdspukstos; šie Sirdspuksti aizvedīs jūs Mana Krusta pakājē…
Es, Kungs, esmu jūsu vidū, un Es jūs svētīju, atstājot uz jūsu pierēm Savas Mīlestības Nopūtu; neaizmirstiet par dāvanām, ar kādām jūs šodien esmu apveltījis, un parādiet Man savu mīlestību, iedami Manās pēdās; Manas Acis noraugās uz jums; esiet vienoti;
ΙΧΘΥΣ


1 1 Kor 1, 28.
2 Atkl 4, 8.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009