True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Es sūtu Savu Māti, lai Viņa kļūtu par jūsu Skolotāju. Līdzība par pelavām.
1990. gada 8. jūnijs
Kungs, palīdzi man piepildīt Tev doto solījumu.
miers lai ir ar tevi; visdārgākā dvēsele, Es tev palīdzēšu; saņem Manu Svēto žēlastības Garu; atceries Manas Mācības un Padomus; atceries, ka Mani Ceļi nav tavējie; lūdz atpazīšanas dāvanu;
Kungs, es Tev lūdzu, dod man atpazīšanas dāvanu, lai es pasargātu Tavu Vārdu un atšķirtu taisnību no netaisnības, ļauno no labā, Patiesību no meliem.
Es tevi paēdināšu ar atpazīšanas dāvanu, Es tevi neatstāšu bez palīdzības, paliec Manā Mīlestībā; dzirdi Mani: sludini tautām, ka Mana Atgriešanās ir jums tuvu, lai tie, kuriem ir ausis, dzird, bet tie, kuriem ir acis – redz; Es, Kungs, nokāpju pie jums Savā bezgalīgajā Mīlestībā un Žēlsirdībā, lai jūs brīdinātu un aicinātu atpakaļ pie Sevis;
ieklausieties, tieši pirms Savas Atgriešanās Es dāvāšu cilvēcei vēl lielākas zīmes nekā šodien; esiet nomodā, jo lielākas būs zīmes, jo lielākas dusmas Sātans vērsīs pret jums;
Es esmu atmodinājis praviešus, kuriem esmu licis sludināt Laiku beigas; Es sūtu Savu Māti, lai Viņa kļūtu par visu jūsu Skolotāju visā plašajā pasaulē, Es Viņu sūtu sagatavot tuksnesī Manas Atnākšanas ceļu, līdzenu ceļu Man, jūsu Dievam; esiet nomodā – jo vairāk vēstnešu Es sūtu, jo vairāk viltus praviešu paceļ arī Sātans, lai jūs samusinātu; Mani mīļotie, lūdzieties, lai spētu atšķirt viltus praviešus no Manējiem; lūdzieties, lai jūs netiktu pievilti;
esmu jūs brīdinājis nesekot šiem viltus praviešiem; atcerieties, ka Es atalgošu to, kurš sēj labo sēklu Manam Godam; Es vēlos jums atgādināt, ka labās sēklas vidū, kura aug, lai nestu bagātīgu ražu, ienaidnieks nekavējas sūtīt viltus praviešus, kas iesēj savu sēklu; ļaujiet tām augt līdz Manas Pļaujas dienai; kā esmu teicis līdzībā par nezālēm,1 necentieties tās izravēt, lai neizrautu arī Manu labību, ļaujiet tiem augt līdz pļaujas stundai, bet tajā Es sacīšu pļāvējiem: savāciet vispirms nezāles, savāciet tās vienkopus un sadedziniet, bet pēc tam savāciet labību Manos apcirkņos;
esiet modri, lai vienmēr būtu spējīgi atšķirt labo no ļaunā; esiet uzmanīgi un lūdziet pēc Manas vadības, ieklausieties Manos padomos; esiet nomodā, jo Mans ienaidnieks ir kā ievainots mežonīgs zvērs, kas pēc ievainojuma kļūst vēl mežonīgāks un bīstamāks; Manas Atnākšanas stunda ir tuvu, un Es došu jums daudz lielākas Zīmes kā šodien; to sajuzdams, Sātans šo Lielo Zīmju priekšvakarā iespiežas Manās Svētajās vietās, lai radītu jūsu vidū apjukumu un nevienprātību;
esiet mierā jūs visi, paļaujieties uz Mani un atbalstieties pret Mani; dariet visu, kas ir jūsu spēkos, bet Es pabeigšu visu pārējo; atcerieties, ka Man ir visu durvju atslēgas, un katras durvis Es atvēršu tai stundā, kuru Es pats izvēlēšos;
Mīlestība jūs mīl, Es jūs svētīju; svētījiet Mani un mīliet Mani;
ΙΧΘΥΣ


1 Mt 13, 24 – 30.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009