True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Gudrība tiek dota bērniem.
1990. gada 30. aprīlis
Kungs, mans Dievs, pasargā mūs Savā Mīlestībā, pacel mūs Savā Gaismā un Savā neizmērojamā Žēlsirdībā piedod mums. Stiprini mūs ticībā, apvieno mūs, lai mēs būtu viens un, stāvot ap vienu Tabernākulu, varētu teikt: „Ir tikai viens Kungs, viena ticība, viena kristība, un viens Dievs, visu Tēvs, Kurš ir pār visiem, caur visiem un visos.”1
tad centies būt Man līdzīga;
Dāvā mums Gudrību, lai mēs varētu Tev līdzināties.
Gudrība tiek dota bērniem; ja viņi nemeklēs Mani sirds vienkāršībā, Gudrība viņiem netiks dota; kamēr viņu intelekts būs noteicošais, Gudrība vēl arvien paliks apslēpta un būs viņiem kā neatrisināma mīkla;
Kungs, atbrīvo viņus no intelekta važām, lai tie beidzot ar savām acīm ieraudzītu Tavu Skaistumu un Tavu Varenību!
sirsniņ, lūdzies par viņiem, lūdzies šajos bezdievības pilnajos laikos, lai tavas lūgšanas līdzinās vissmaržīgākajam vīrakam;
lūdzies, lai Es varētu tiem atdot atpakaļ redzi, lūdzies, lai Es varētu pamodināt viņus no mūžīgā miega; Mana maziņā, tu esi tā, kurai Es pats esmu devis Savu Likumu un kuru vadīja Mans Svētais Gars, – lūdzies, lai viņi nomirst grēkam un augšāmceltos Svētumam, Mīlestībai un Ticībai, un, ja viņu vidū ir kāds gudrs, lai tas savu gudrību parāda ar savas sirds vienkāršību attiecībās ar Mani, ar dedzību pret visu, kas svēts, un aizrautību, vedot dvēseles pie Manis; un lai viss tiktu darīts pazemībā un mīlestībā; atcerieties: ja nesaņemat to, ko lūdzat, tad tikai tāpēc, ka nelūdzat ar visu spēku un no visas sirds;
nāciet un nekad neaizmirstiet Manu Klātbūtni; Es esmu Svētais, Es esmu Tas, Kurš jūs mīl visvairāk;1
Kungs, Tu esi Labs, Piedodošs un Pacietīgs… Tu esi mīlošs pret visiem, kuri Tevi piesauc, tādēļ uzklausi, mans Kungs, mūsu lūgšanas arī tad, kad tās ir ļoti nabadzīgas un nožēlojamas. Apžēlojies par mums un atver Savu Ausi, jo mēs esam grēcinieki, mēs neesam svētie. Tu apmeklēji slimos un ar Savu mīlestību tos dziedināji, bet mēs visi, visa mūsu paaudze, esam slimi, mēs esam inficēti ar grēku! Nāc un dziedini mūs, palīdzi mums noticēt, neskatoties uz mūsu neticamo neticību!
Mans Taisnīgums ir mūžīgs, Mana Mīlestība uz jums ir bezgalīga! Mana Līdzjūtība pret visiem nožēlojamajiem un slimajiem ir liela, tā pārsniedz cilvēcisko saprašanu; lūdziet un jums tas tiks dots; Es atveru Savu Muti, karsti ilgojoties pēc jūsu lūgšanām,
Es tevi lūdzu arī par saviem brāļiem: Kungs, nāc un izglāb mūs Savā Mīlestībā, atgriezies pie mums un mūs šķīstī!
Es atgriezīšos pie jums kā Mīlestība, un Mana Uguns jūs visus šķīstīs;
Kungs, Tu mums esi apsolījis jaunas Debesis un jaunu Zemi…
maziņā, Es jums esmu apsolījis vēl daudz vairāk; Es esmu jums apsolījis jauno Jeruzalemi un apsolījis mājot jūsu vidū; vai redzi – Es uzcelšu Savu Mājokli jūsu vidū; pavisam drīz Es būšu kopā ar jums;
tad pasteidzies, Kungs, pasteidzies, jo mēs visi kaismīgi ilgojamies pēc otrajiem Vasarsvētkiem, mēs ilgojamies pēc Tava Gara izliešanās un Tavas otrās Atnākšanas!
vai jūs visi esat gatavi Mani pieņemt? kādēļ tu klusē?2
Kungs, ir tik grūti izteikt, ka daudzi vēl arvien nav gatavi Tevi pieņemt…
tad lūdzies par tiem, kuri Mani neņem vērā, lūdzies par bezdievīgajiem, lūdzies par tiem, kuri nav gatavi… sagatavojieties! vīģes koka augļi ir ienākušies, un drīz vien jūs varēsiet no tā mieloties;
nāc, mēs, mums?
Jā, mans Kungs – mēs, mums.
 


1 Ef 4, 5 – 6.
1 Es uzsveru.
2 Mana atbilde atskanēja ļoti kautrīgi un skumjā tonī.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009