True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Mans Vārds ir kā lampa.
1989. gada 28. augusts
Mans Kungs, lūdzu, dāvā man atbildi no Rakstiem… Tu jau esi izvēlējies Sev kalponi vēstījumu pierakstīšanai, bet kādā veidā Tu vēlētos, lai tie tiktu izplatīti? Vai vēlies, lai tos izplatītu pa daļām, vai arī kā vienotu veselumu – tā, kā Tu tos esi man nodiktējis? (Atbildi saņēmu no Marka evaņģēlija 4. nodaļas 21. – 25. pantam.)
Mana Vassula, Mans Vārds ir kā lampa, kura mirdz, lai ikviena dvēsele ieraudzītu Mani, sajustu Mani un atgrieztos pie Manis; vai redzi? Es vēlos izkliedēt tumsību, kura tik smagi gulstas pār šo pasauli; Es jums dodu Savu Lampu, lai jūs to ievietotu lukturī, bet nevis paslēptu zem savas gultas;
Kungs Jēzu, es Tev pateicos!
nāc, ziediņ; Es svētīju namu, kurš tevi ir uzņēmis, un svētīju Savus bērnus; Es viņus bezgalīgi mīlu un nekad neatstāšu; nes arī tu uz saviem pleciem Manu Krustu un dalies tajā ar Mani; vai tu esi to gatava darīt Manis dēļ?
Mīlestība tevi mīl;
ΙΧΘΥΣ
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Pacel savas acis uz Mani.

Vakardienas vēstījums:
Lai kas arī notiktu, klausiet Manam pāvestam.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009