True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Es esmu Augstais Priesteris. Es jūs dievišķošu, jo Es esmu Dievišķs. Nāciet un mieriniet Jēzu.
1988. gada 21. novembris
Gods Dievam! Lai ir slavēts Kungs! Mans Kungs?
Es esmu; pacenties sajust, kā jūtas Mana Vissvētākā Sirds;
Jēzus Svētā Sirds ir vislaipnākā, siltākā un piedodošākā no visām sirdīm, kā gan es spētu Tev pretoties!
(vēstījums mūsu tikšanās reizei:)
Es esmu Mīlestība, Es esmu Augstākais Mīlestības Avots, tāpēc nepretojieties Man, nāciet pie Manis, ienirstiet Manī, jo Es esmu Maiguma un Miera Okeāns, smeliet visi no Manas Vissvētākās Sirds, lai piepildītu jūsu sirdis; Es jūs izdaiļošu, Es jūs darīšu pilnīgus, nāciet un ēdiet no Manis, un jūs dzīvosiet mūžīgi1, jo Es esmu Dzīvā Maize, Es esmu Dzīvības Maize!2
mīļotie, nešaubieties par Manas Apredzības Aicinājumiem, jo Es vēl aizvien esmu jūsu vidū, Es esmu klātesošs jūsu sapulcēs, sajūtiet Manu Klātbūtni; Es esmu Augstais Priesteris, kas runā jūsu sirdīs un iedrošina jūs visus tuvoties Man; Es vienmēr ļoti cenšos pievilkt jūs Sev klāt, ak, Es tik ļoti ilgojos turēt jūs Savās rokās, apskaut jūs visus ar vislielāko Maigumu! kā Es ilgojos, lai jūs Man tuvotos un kļūtu Man pavisam tuvi! Es esmu jūsu Augstais Priesteris, bet arī Svētais, Es esmu jūsu Brālis, Draugs un Laulātais Draugs, Es esmu jūsu Radītājs, un jūs visi esat Mana sēkla …
Vassula, Es vienmēr esmu piedalījies šajās sapulcēs un turpināšu to darīt; tevis sacītais nāks no Manis, tavi vārdi nāks no Manas Mutes; vai neesmu sacījis, ka apūdeņošu Savu augļu dārzu un aplaistīšu Savas dobes? Es izklāšos pār jums kā rīta migla, un nolīšu pār jums kā Mīlestības un Miera Rasa, tāpēc nepretojieties Man; radība, Es vēlos tevi darīt krāšņāku! svētīgi tie, kuri atvērs Man savas sirdis un ļaus sevī ieplūst Miera un Mīlestības Rasai; svētīgi tie, kuri Mani mīl un ir Man uzticīgi, jo Es tos pievilkšu vēl tuvāk Sev un pārklāšu ar Savu Mīlestību;
jūs esat radīti pēc Mana Tēla un esat aicināti tajā dzīvot, par šo Tēlu daudzi no jums ir piemirsuši, bet Es, Augstais Prieteris, atgādināšu par Savu Dievišķību un Svētumu; Es jums atgādināšu, ka Es esmu Svētais;
Jēzu?
Es esmu, Es jums visiem atgādināšu, ka esmu Svēts, lai jūs dzīvotu svēti; Es esmu Mīlestība un Savā Bezgalīgajā Mīlestībā Es dodu jums brīdinājumus un zīmes visās pasaules malās; vai Es neesmu teicis, ka Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, iemācīs jums visas lietas un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis?
Jaunava Marija:
ziediņ, saņem Manu Mieru, esi uzmanīga un paklausīga, un tev nebūs ne no kā jābaidās; ak, Vassula, Jēzus tevi bezgalīgi mīl un rūpējas par tevi; jūs abi dalāties Viņa Krustā, un Jēzus nekad tevi neatstās;
jā, Es esmu, nāc un atpūties, jo esmu ar tevi; mēs, mums?

1988. gada 21. novembris
Jēzu?
(vēstījums mūsu tikšanās reizei.)
Es esmu; Es esmu jūsu Krustā sistais Kungs; Manas Dvēseles bērni, Manas Sirds iemīļotie, Mīlestība cieš neiedomājami;
saprotiet jel, kā Es jūtos, – savējo pamests, aizmirsts un nodots; Es arī šodien esmu piekalts Krustā, un šīs ir Manas otrās Ciešanas; zeme ir tik izkaltusi kā vēl nekad, un jūs, mīļotie, ciešat no sekām, jūs esat upuri; jūsu vidū ir daudzi, kuri tiek turēti badā, bet citus nemitīgi pieviļ Ļaunums; Man tik ļoti ir jūsu žēl! Mana Svētā Sirds asiņo, raugoties uz to visu no Mana Krusta, Manas Acis ir piepildījušas Asins Asaras;
Es jums visiem dodu tik daudz zīmju, tomēr retais tās ievēro; nāciet pie Manis savās lūgšanās, Es esmu Klātesošs, un Es jūs uzklausu! Nāciet Sava Pestītāja skaujās, atdodiet Man savas kļūdas, un Es jūs šķīstīšu un dziedināšu; Es jūs dievišķošu, jo Es esmu Dievišķs, Es darīšu jūs pilnīgus! nāciet pie Manis tādi, kādi esat, nebaidieties no Manis, jo Es esmu mīlošs Dievs, Žēlsirdības un Žēluma pilns pret grēciniekiem! lūdzieties un sarunājieties ar Mani, nešaubieties! ar ilgošanos Es jūs gaidu…
Mana Mīlestība uz jums ir tik Milzīga, tādēļ Es, svētumu Svētums, Mūžīgais un Radības Valdnieks, noliecos, lai varētu jums pieskarties un dziedināt jūsu vājības; Es esmu jūsu vidū vienmēr un līdz galam…
svētīgi ir tie, kuri izplata Manu Miera un Mīlestības vēsti! svētīgi ir tie, kuri nāk pie Manis, lai Mani mierinātu; esiet Viens ar Mani, palieciet vienmēr Manā Mīlestībā;
 
visumīļotie bērni, Es esmu jūsu Svētā Māte, Es esmu visas cilvēces Māte; Mani mīļotie, Jēzus cieš daudz vairāk, nekā ir iespējams izteikt cilvēciskos vārdos, Viņš pašreiz piedzīvo Savas otrās Ciešanas! sajūtiet, kā cieš Mūsu abu Sirdis …
patlaban norisinās nopietna cīņa; Sātans nežēlīgi uzbrūk, un erceņģelis Miķelis un citi Dieva eņģeļi cīnās pret viņu; zeme sajūt šīs cīņas atbalsis; mīļotie, Man ir vajadzīgas jūsu lūgšanas, nekad nepagurstiet lūgties… lūdzieties, Mani mīļotie, un esiet kā gaismas eņģeļi šajā tumsībā; lūdzieties par dvēseļu pestīšanu, lūdzieties, mīļotie, par dvēseļu atgriešanos, Es rēķinos ar ikvienu no jums …
lūdzu, saprotiet, kā jūtas māte, redzot savus bērnus ejam tieši mūžīgajā ugunī, kā viņa jūtas, redzēdama dažus no saviem mīļotajiem iekrītam šajā ugunī…
pārdomājiet sevī šos vārdus, un jūs Mani sapratīsiet labāk; Es noslēgšu Savu vēstījumu, dodot jums svētību Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā;
nāciet un mieriniet Jēzu…
Mans Kungs?
Es esmu; Es vienmēr ļoti priecājos, kad redzu, kā tu ļoti centies Man patikt, kad Rožukroņa lūgšanas laikā centies iztēloties Noslēpumus; svētītais bērns, iemāci arī citiem lūgties Rožukroni lēnāk, jo atkārtot vārdus tikai ar lūpām ir bezjēdzīgi; ikvienai lūgšanai ir jānāk no sirds, jums ir jāizjūt teiktais, tādēļ veltiet laiku, lai pārdomātu ikvienu Noslēpumu;
Es Tev pateicos, mans Kungs.
1 Jņ. 6: 51
2 Jņ. 6: 35
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009