True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Dzemdību sāpes jau ir sākušās.

1988. gada 25. augusts

Kungs?

Es esmu; Vassula, lūdzies, lai Mīlestība atgrieztos, lūdzies par Baznīcas atjaunotni, lūdzies par tās Atdzimšanu; Baznīcas pašreizējais remdenums pārvērtīsies mīlestības liesmā, bet tās apātija – dedzībā un slāpēs Mani pazīt un Man sekot, tās neuzticība pārtaps uzticībā, bet sausums – zāļainās ganībās, tīrā strūklakā, kas remdē Manu jēru slāpes un sniedz viņiem mierinājumu; Baznīca kļūs par Manu avju Patvērumu, tās siltumā, ko Es kādreiz esmu Tai dāvājis, viņi atradīs Mīlestību un Mieru, viņi atgriezīsies;

tāpēc lūdzies par Manas Baznīcas atjaunotni, lūdzies, lai Evaņģēlijs tiktu pilnībā saprasts, lai tās Rakstu daļas, kuras ir tikušas ‘izcirstas’, tiktu atgrieztas atpakaļ; Mans bērns, lūdzies, lai Baznīca būtu vienota un ietērptos Savās Vecajo drānās; lūdzies par visiem Mana Vārda aplamajiem skaidrojumiem, kas jums tagad doti, jo nepareizi skaidrojumi jums ir kā saindēta barība; Mans Ēdiens ir tīrs un nebojāts; lūdzies, lai Mani priesteri pilnībā izprastu Manus Ceļus un to Ceļu, kas patiesībā esmu Es, viņi vēl nav Mani pilnībā sapratuši, lūdzies, lai viņi varētu tikt apgaismoti;

Manu bērniņ, lūdzies par Manu Godību, lūdzies, lai beidzot Mans Svētais Vārds tiktu atkal slavēts un būtu pagodināts visās tautās;

Jēzu, Tevis teiktais man šķiet tik tāls un neaizsniedzams, un Tava Atnākšana liekas vēl tālāka!

meitiņ, saņem Manu Mieru, dedzīgi ilgojies uzņemt Mani; Es saku tev ar vislielāko nopietnību: stundas aizskrien ātri, tās izplēn kā ēnas, un tu jau tagad redzi pirmās Manas Atgriešanās zīmes; jau tagad var sajust pirmās dzemdību sāpes, bet Mana radība savā neprātā tās izsmej, noraida Manas pirmās zīmes un atsakās ticēt, ka dzemdību sāpes jau ir sākušās!

Tad nu veltī sevi Man, Manu bērniņ, un ēd no Manis, bet Es parūpēšos, lai tev nekā nepietrūktu; neskaties ne pa labi, ne pa kreisi, nāc taisni pie Manis, Es esmu Kungs un vienmēr palikšu tavs Skolotājs un garīgais Vadītājs; tu mācies no Gudrības, tu mācies no Manis, jo tas esmu Es, kam pieder Gudrības atslēgas; Es Viņu apslēpju prātīgo acīm, Es Savu Gudrību dāvāju tikai bērniem; vienīgi patiesiem bērniem Es atļauju iekļūt Viņā un ar To sastapties;

Paldies Tev, Mans Jēzu.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009