True Life In God - Vassula Ryden arrow Baznīca

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Arhimandrīts Eugēns Nikolau

 

 

Dažreiz cilvēku dzīvēs notiek neparasti notikumi, kas skar viņu prātus un sirdis un sākot no šīs dienas – arī visu viņu turpmāko dzīvi. To piedzīvo ikviens, kurš ar atvērtu sirdi lasa „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumus, kuri, pēc manas visdziļākās pārliecības, patiešām ir radušies dievišķā iedvesmā un ar Vassulas Rīdenas kundzes starpniecību ir tikuši mums dāvāti kā pravietojums par nākamajiem laikiem (Ap d 2, 17).

 

 

Es nevērsīšu savu uzmanību uz to, ka šie vēstījumi ir bībliski pareizi un ļoti atbilstoši Svētajiem Rakstiem. Es arī neapstāšos pie tā, ka cilvēki, kuri šos vēstījumus lasa ar skeptisku attieksmi, būs skeptiski noskaņoti arī turpmāk. Es nevēlos arī censties izskaidrot, kādēļ Dievs par Sava vārda vēstnesi ir izvēlējies tieši Vassulu. Nē – nav atskanējusi jauna „Labā Vēsts”, tomēr Dieva bērni dzird sava Tēva balsi un zina, ka runātājs patiešām ir Viņš. Viņš runā, lai mums atgādinātu par Savām mūžīgajam patiesībām un izskaidroti mums tos Viņa Vārda fragmentus, kuriem nav tikusi pievērsta pietiekama uzmanība vai arī kuri ir bijuši nepareizi izprasti. Viņa Vēstījuma un vārdu iespaids uz Viņa bērniem ir ļoti neparasts un spēcīgs – šie vārdi pārveido un atjauno. Tieši par to – lai arī ļoti īsi – es vēlos pateikt šajā liecībā.

 

 

Ikvienam, kurš lasa, es vēlos pastāstīt par ievērības cienīgu notikumu. Esmu piedzīvojis, ka tie, kuri lasa un cenšas izdzīvot „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumu, rīkojas tā, it kā būtu atdzimuši Kristū! Viņi tik ļoti paļaujas uz Kristu, it kā būtu pilnībā ietērpti Viņā. Viņi tic tikpat dedzīgi kā ir ticējuši pirmie kristieši! Viņi ir daudz vairāk piesaistīti savai Baznīcai, seko tās Tradīcijai un izdzīvo sakramentus ar reti sastopamu dievbijību! Pēc maniem novērojumiem šo cilvēku dzīve ir tāda, kādai būtu jābūt patiesai dzīvei Dievā!

 

 

Ko gan es, būdams gans, vēl varētu vēlēties no Dieva ganāmpulka? Ja šie vēstījumi viņus dara par labākiem kristiešiem, ja tie viņus ieved atpakaļ Baznīcas ganāmpulkā un dāvā tiem mīlestību uz sakramentiem… ja tie ne vien palīdz labāk izprast ticību, bet arī pilnībā liek dzīvot Kristum līdzīgu dzīvi… ja tie liek pārplūst mīlestībā uz Dievu un tuvāko… ja šie vēstījumi palīdz dzīvot tik dziļā tuvībā ar Dievu, ka tā līdzinās svēto dzīvei… ja ticīgie, kas lasa vēstījumus, pakļauj sevi Dieva gribai un kļūst par piemēru citiem… ja „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumi rada šādas pārmaiņas – ko gan vēl vairāk es varu prasīt no sava garīgā ganāmpulka un draudzes?

 

 

Šī pārveide, par kuras liecinieku es esmu kļuvis, bez šaubām ir Svētā Gara klātbūtnes auglis un tātad – vēstījumi var būt tikai un vienīgi Dieva iedvesmoti (Mt 7, 20). Tieši šī iemesla dēļ es turpināšu tos pētīt un smelt spēkus garīgumā, kuru esmu atradis „Patiesā dzīvē Dievā”.

 

 

 

Arhimandrīts Eugēns Pappas, grieķu pareizticīgo baznīca, Ņujorka, ASV, 2001.gada 20.februāris

 

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009