True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


tevis dēļ ir izlietas Manu Asiņu straumes
1988. gada 7. aprīlis
Jēzu?
Es esmu; Vassula, saņem Manu Mieru un saproti, ka Es neesmu kopā ar tevi veicis visu šo ceļu, tevi veidojot, lai tagad tevi atstātu; Es, Kungs, mīlu jūs visus, Es meklēju dvēseles, lai tās dziedinātu un atpestītu; ak, dvēsele,1 jā, tas esmu Es, tavs Pestītājs, kas esmu nācis pie tevis, lai dziedinātu tevi, Mana mīļotā dvēsele; Es, Kungs, esmu nācis tavu durvju priekšā un klauvēju; ak, mīļotā dvēsele, Es esmu tevi atvedis pie Sevis un tagad tevi paēdinu2; nāc!
tuvojies Man, Es tevi izgreznošu un šķīstīšu tevi, Es dziedināšu visas tavas brūces, Es atjaunošu tevi, Mans bērns, Es esmu nācis pie tevis, Es esmu meklējis tavu dvēseli, nāc, un Es tevi mierināšu; nāc un atdusies Manī, dvēsele; nāc pie Manis un ēd Mani, nāc un dzer Mani, saklausi Sava Pestītāja balsi un tu dzīvosi; mīļotā dvēsele, Es tevi mīlu; tevis dēļ ir izlietas Manu Asiņu straumes, tavai pestīšanai;
dvēsele, nāc un patveries Manā apmetnī, – Es būšu tavs Patvērums; Es esmu Jēzus un Mans Vārds nozīmē ‘Pestītājs’;
(Šis vēstījums ir dots ikvienam, kas to lasa. Tā nav sagadīšanās, ja tu lasi Viņa Miera un Mīlestības vēstījumu. Viņš, Jēzus, ir tevi meklējis, nācis pie tevis un dāvājis tev šo vēstījumu, lai tu to izlasītu.)
paplašini Manu Valstību, izplatot šos vēstījumus, kā tu jau to dari; Es pats likšu iesakņoties Saviem Darbiem un izplesties Savai Valstībai; neaizmirsti, ka Es vienmēr sasniedzu Savus mērķus; uzsmaidi Savam Pestītājam, svētī Mani;
(Es pagriezos un svētīju Jēzu.) Es Tevi svētīju, Jēzu Kristu, es Tevi svētīju.
arī Es tevi svētīju; šai vakarā esi vienota ar Mani; Mani brāļi bija Mani pametuši, bet viens no viņiem kļuvis par nodevēju; dalies Manās Ģetzemanes ciešanās, nepamet Mani;
Kungs, es Tevi nepametīšu.
vienmēr paturi prātā Mani, mierini Mani, atceroties Mani, parādi, ka Mani nepametīsi, Vassula, dalies Manā agonijā, dalies Manā Kausā, esi ar Mani līdz galam, izdzīvo Manas Ciešanas un pagodini Mani! paliec Manā tuvumā;
Jēzu, Es to darīšu. (Es ieraudzīju Jēzu, kurš no jauna izdzīvoja agoniju.)
ak, Vassula! ienāc Manā Vissvētākajā Sirdī, ienāc tās dziļumos un tur tu atradīsi Mieru; Es, Kungs, esmu tev paglabājis īpašu vietu, tu piederi Man un Es – tev, Mīlestība tevi vadīs;
Kungs, Es esmu Tev atdevusi savu sirdi, vari ar mani rīkoties pēc Savas labpatikas.
tad uzticies Man, satver Manu roku, Es tevi nekad nepievilšu!
Kungs, vadi mani! Tu esi mans vadītājs un Dievs.
nāc un neaizmirsti Mani; svētī Beatrisi, Es, Kungs, viņu svētīju; mēs, mums?
Jā, Kungs, kopā uz mūžiem.
(Klusā ceturtdiena pirms Lieldienām.
Trešdien biju baznīcā. Priesteris ikvienu svētīja ar mirrēm, kas sajauktas ar eļļu. Ikviens varēja samērcēt šajā baznīcas svētītajā maisījumā arī kādu auduma gabalu un pēc tam paņemt to sev līdzi uz mājām.
Vēlāk atbrauca Beatrise, lai mēs kopīgi dotos uz baznīcu. Tā kā Jēzus bija teicis viņu svētīt, tad es arī to darīju, izmantojot no baznīcas atnesto eļļas un mirru maisījumu. Es viņu svētīju, uzvelkot nelielus krustiņus uz pieres, vaigiem, zoda un abām plaukstu pusēm. Priesteris baznīcā bija runājis par miesas un gara dziedināšanu un Jēzus man ļāva saprast, ka šie vārdi ir Viņa iedvesmoti.
Vēlāk, esot baznīcā, biju ļoti izklaidīga, jo dievkalpojums notika klasiskajā grieķu valodā, kuru saprotu ļoti slikti. Šādā situācijā trīs stundu garumā nebūt izklaidīgai bija ļoti grūti, bet Jēzus man palīdzēja. Tikko es atkal sāku domāt par kaut ko citu, Viņš man sacīja: „esi Manā tuvumā” vai arī – „turies Manā tuvumā”. Šķiet, ka Viņš to atkārtoja vismaz 10 reižu.)


1 Ar šiem vārdiem Kungs vēršas pie ikviena, kurš pašreiz lasa šo vēstījumu.
2 Paēdināt nozīmē vēstījumu lasīšanu un izpratni.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009