True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Mans Nams patlaban ir drupās
1988. gada 5. aprīlis
gods Dievam! vai esi gatava strādāt kopā ar Jēzu?
Jā, Marija! Māci man, lūdzu, paklausīt Viņam, pavairo manī ticību, cerību un mīlestību.
Es to darīšu; bērniņ, centies būt paklausīga, saņem Manu Mieru, Gudrība tevi mācīs; visu novēli Viņa gādībai, Viņš tevi nepievils; Jēzus ir šeit;
(Jēzus stāvēja kreisajā pusē un norādīja uz Savu pēdu, kas bija sasieta ar manējo.)
neaizmirsti, ka šīs saites ir uz mūžiem; Es vienmēr esmu tev līdzās; nāc, lūdzies par dvēseļu pestīšanu; Es vēlētos, lai tu pārdomātu Manas Ciešanas, Es tiku piesists Krustā šajā nedēļā, nekad nešaubies;
Manas mirres, izgrezno Manu Baznīcu; neatļauj nevienam tev atņemt to dāvanu, ko esmu tev devis; Es rūpēšos, lai tavā lampā nekad netrūktu eļļas; Baznīcai tu esi vajadzīga, Mans Nams patlaban ir drupās;
Vassula! tev ir jāatjauno senie Manis liktie Pamati, no jauna jāuzceļ to sienas, jāatdzīvina Mana Svētnīca; Es esmu Kungs, un Manā Spēkā tu atjaunosi šīs senās drupas, izgreznosi Manu seno Celtni, uzcelsi tās sienas, un Es no jauna visus mirušos aicināšu dzīvībā; Es piecelšu miroņus, iedvešot tajos jaunu dzīvību; tā būs Lielā Atgriešanās, Lielā Atgriešanās Dzīvībā, jo Mana zaigojošā rasa izgreznos visu radību! Es izpletīšu Savu Valstību, un visas Debesis priecāsies!
jūs esat atstājuši novārtā Manu Dārzu, tomēr Es, Kungs un šī dārza Saimnieks, jūs neprātīgi mīlu; Es nespēju noskatīties, kā ērkšķi un dzelkšņi nomāc Manus retos atlikušos ziedus; ir pienācis laiks iztīrīt Manu Dārzu un izraut ar saknēm visus ērkšķus un dzelkšņus, ļaujot Maniem pumpuriem uzziedēt, ietērpjot Manu dārzu savā rotā;
Taisnība uzvarēs; Es, Kungs, ļaušu viņiem samierināties ar Mani, tie, kas ir patiesi, atgriezīsies pie Manis, nožēlojot savus grēkus; jūs visi, kas meklējat Mani un ilgojaties iepazīt Manus Vienotības ceļus, nāciet, un jūs sadzirdēsiet Manu Krusta saucienu, Man ir vajadzīga Mīlestība, Mīlestība, Mīlestība; atveriet savas sirdis, un Es jūs patiesi dziedināšu un mierināšu, Mana radība;
Pēteri, Pēteri, sapulcini visas tautas un ievelc tās Manā Sirdī; Es saucu no Krusta: „Pēteri, pabaro visas Manas avis!” Es tev jautāju vēlreiz: „Pēteri, vai tu Mani mīli vairāk nekā šie?” ja tu Mani mīli vairāk nekā viņi, tad neļauj Kainiem tevi pārliecināt, esi nelokāms; viņi tev lūgs likumus, kuri var šķist taisnīgi, lai ļautu viņiem pret ikvienu dvēseli izturēties pēc savas patikas, tomēr tie ir cilvēku likumi, tādēļ neļaujies pievilties; atceries, kāds esmu Es, Kungs, – Es esmu Lēnprātīgs un Pazemīgs, esi Mans atspulgs;
ja viņi vēlas, lai Es nāktu pie tiem, tad kāpēc viņi nedzird Manu Balsi? Es stāvu pie durvīm un klauvēju – kādēļ viņi atsakās ieklausīties? ja tie ilgojas pēc Manis, bet Mani nedzird, tas ir tāpēc, ka viņu atkrišana no Manis ir sabiezējusi līdzīgi gļotām; Es esmu šeit un gaidu, kad tie atvērs savas sirdis, bet viņi atgrūž un apspiež Mani;
paceliet savas acis un jūs ieraudzīsiet savu Pestītāju, atzīstiet, ka Tas patiešām esmu Es! nemīdiet ar kājām Manus Apredzības Darbus, jo tā jūs Manos bērnos sējat tikai nemieru, un neviens nesekos ne jums, ne jūsu tradīcijām; dāvājiet Maniem bērniem Manu Mieru un nebrīnieties, ka Es no viņu vidus izvēlos visvājākos instrumentus, lai caur viņiem izpaustu Sevi; Es esmu Dievs un izvēlos, ko Es gribu; meitiņ, paļaujies uz Mani, uzticies Man, mēs, mums?
Jā, Kungs.
nāc;

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mans Vārds ir kā lampa.

Vakardienas vēstījums:
Ilgojieties pēc Viņa Krusta.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009