True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Mēs esam tava Svētā Ģimene, Es esmu tavs Dievs; esi nomodā;
1987. gada 29.septembris
Mans Dievs, šķiet, ka daži no Taviem priesteriem dara Tevi nelaimīgu.
Vassula, viņiem ir uzticēta atbildība par tik daudzām dvēselēm; ja viņi pakrīt, tie aizrauj sev līdzi daudzus citus;
Kungs, starp viņiem taču ir arī daudz labu priesteru, kuri Tevi mīl un kalpo Tev tā, kā Tu to vēlies. Es pazīstu vairākus šādus priesterus.
ak, Vassula, ir tik daudz priesteru, kuri seko Manai mācībai, upurējas un dzīvo pazemīgu dzīvi; viņi mīl cits citu un baro Manas avis, viņi ir zemes sāls un Manas Dvēseles iemīļotie; tie ir Mani Ābeli un balzāms, kas remdē Manas sāpes; diemžēl viņu vidū ir arī Kaini; tie ir kā asi bultu uzgaļi Manā Miesā – nodevīgi, tukšības padarīti akli un samaitāti, ar nicināmām nosliecēm, viņi ir ērkšķi Manā Galvā; viņu grēki nav saskaitāmi, liekulība ir viņu skolotāja, – tieši pret tādiem iedegas Mana dievišķā Taisnība;
meitiņ, satver Manu roku, paliec Manā tuvumā, un Es tev parādīšu šos ērkšķus; Es Savā dievišķajā Spēkā ievedīšu tevi Savas Miesas dziļumos, un tajos tu ieraudzīsi, kur atrodas šķēpa uzgalis; Es nepacietīšu Kainus, jo, ko gan tie varētu Man upurēt? viņu rokas ir tukšas un tiem nav nekā, ar ko pabarot Manas avis; viņiem patīk izrādīties cilvēku priekšā, patīk, ka citi viņu priekšā zemojas un padevīgi sveicina, viņi ir kā sāls, kas zaudējusi savu garšu; meitiņ, patiesi Es tev saku – tie ir mūsdienu farizeji!
Kungs, tas patiešām ir briesmīgi!
tieši tāpēc, Vassula, saskaņā ar Manu Gribu viss apslēptais nāks gaismā, bet apsegtais tiks atsegts; tagad nāc un neaizmirsti par Manu Klātbūtni;
nē, Kungs, Tu esi mans Svētais Tēvs, Svētais Draugs un Svētais Brālis, bet Marija ir mana Svētā Māte; jūs esat mana Svētā Ģimene, kā gan varētu Tevi aizmirst?
mīļotā, Es esmu arī tavs Laulātais Draugs un Es vēlos, lai tu Mūs mīlētu ar intīmu mīlestību, tomēr nekad neaizmirsti, ka esam Svēti un godā Mūs; Mēs esam tava Svētā Ģimene, Es esmu tavs Dievs; esi nomodā;
Jā, Kungs.
tagad iesim;
Iesim.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009