True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Saraksts pēc alfabēta

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 • Mana vājība ir bērni, jo viņi atļauj sevi audzināt, Esmu izvēlējis tevi

 • Mana Sirds ir Mīlestības bezdibenis

 • Mans Tēvs jūs ir radījis no Mīlestības

 • Maziņā, vai zini kāpēc tevi mīlu?

 • Mans Tēvs rod iepriecinājumu tieši bērnos

 • Miera vēstījums

 • Mūs vieno kopīgas saites

 • Mana Maize ir bez maksas

 • Manas avis ir izklīdušas

 • Mans pēdējais miesas dienu kliedziens

 • Mīlestība uzvarēs ļaunumu

 • Mīlestība liek ciest

 • Mīlestības darbi

 • Mīli Mani

 • Mana Miesa sāp no Mīlestības trūkuma

 • Mīli Mani neraugoties uz savām šaubām

 • Mīli Mani vispilnīgākajā klusumā

 • Mans ķermenis ir sakropļots

 • Mani noslēpumi

 • Mīli savu tuvāko kā sevi pašu

 • Manā vārdu krājumā nav vārda ‘palaimējās’

 • Mans Dievs?

 • Mīlestība Mīlestība Mīlestība;

 • Mans Dievs, es Tevi mīlu!

 • Mans Dievs?

 • Mēs esam tava Svētā Ģimene, Es esmu tavs Dievs; esi nomodā;

 • Mīlestība pie jums atgriezīsies kā Mīlestība un piepildīs Manu Vārdu

 • Mana Baznīca būs vienota un svētīta

 • Mana Mīlestība uz tevi ir neizsakāma, un tās maigums robežojas ar neprātu

 • Mīlestība tev palīdzēs; atceries, – tiklīdz Mans Vārds būs iesakņojies un nostiprinājies, tu nāksi

 • mīļotā meitiņ, laiks paiet ļoti ātri, Jēzus tevi vada, saņem Manu Mieru; Jēzus ir ar tevi, Jēzus ir

 • mīļotā, šajās dienās Es darīšu kaut ko neticamu

 • Maniem Vēstījumiem ir jānonāk viņa rokās

 • Mana Baznīca būs vienota

 • Manas piecas brūces ir plaši atvērtas

 • Mana Dvēsele nepanesami cieš

 • Manās acīs viņas rod visvairāk līdzcietības

 • Mana Bezvainīgā Sirds triumfēs

 • Mana radība, tu piederi Man

 • Mans laiks ir tuvu, Es ilgojos pēc tava upura, lūdzies, meditē, gavē;

 • Mana Valstība ir pie pašām jūsu durvīm!

 • mīļotie, pulcējieties un vienojieties, no jauna stiprinot Manu Baznīcu

 • Mani patiesie mācekļi staigāja kailām kājām, bet bija bagāti garā;

 • Mans Nams patlaban ir drupās

 • mīli Mani, un tas sadziedēs Manas Brūces!

 • Manā tuvumā tu vari paglābties no Sātana agresijas

 • Mans Svētais Gars ir tevi uzmodinājis

 • Medžugorjē Mans Svētais Krusts ir dzīvs

 • Mana Žēlsirdība pār jums ir liela

 • Maniem Noslēpumiem ir jāpaliek negrozāmiem. Dumpīguma sēkla.

 • Maniem Noslēpumiem arvien jāpaliek Noslēpumiem.

 • Mīlot Mani, dalies Manā Krustā.

 • Mana Dievišķība tevi pārveido. Mīlestība nāks atpakaļ kā Mīlestība.

 • Manas Baznīcas lielais Pārbaudījums.

 • Mīlestība atgriezīsies kā Mīlestība.

 • Mana sēkliņa, Es esmu tavs Abba.

 • Mīlestība valdīs ikvienā sirdī.

 • Mācieties lūgties – dzīvojiet svēti.

 • Manu sapulču programmas.

 • Mana radība ir kurla. Dumpinieks.

 • Māci ar mīlestību.

 • Mūsu Sirdis gūs virsroku.

 • Mani bērni ir pagriezuši Man muguru. Nedariet ļaunu un ļaunums jūs nepiemeklēs.

 • Mani pravieši ir Manas Miesas daļa.

 • Mīlestība ir dzīvības koka sakne: Rakstiem ir jāpiepildās. Upurē Man savu gribu.

 • Mani pazīst kā tādu, kas tuvojas nabadzīgām dvēselēm.

 • Man, Kungam, ir vajadzīga Mīlestība un Pielūgsme, un Vienotība.

 • Man ir vajadzīgas upurgatavas dvēseles.

 • Mīlestība ilgojas pēc Mīlestības.

 • Manas Baznīcas sakne ir Mīlestība.

 • Manas Svētnīcas mūri tiks atjaunoti.

 • Mīlestība ir tev līdzās.

 • Mans Vārds ir Mīlestība.

 • Mans Vārds ir kā lampa.

 • Mīlestības uguns.

 • Manu aicinājumu skaits pieaugs.

 • Mīlestības Gūsteknis. Ar cieņu izturies pret Maniem Sakramentiem.

 • Maldi uzbrūk Patiesībai.

 • Man ir vajadzīgas upurgatavas dvēseles.

 • Mierini Manu Ievainoto Sirdi.

 • Mana Klātbūtne ir arī Noslēpums.

 • Man patīk bērnišķa ticība.

 • Manējie pazīst Mani. Ikviena Manai Mātei izrādīta uzmanības izpausme iepriecina Manu Sirdi.

 • Mīli un pielūdz Mani svētajā Euharistijā.

 • Manas Ciešanas ik dienas atkārtojas.

 • Mēs esam vienoti Manās Ciešanās.

 • Mans Kauss ir rūgts.

 • Mans Gars pūš no tautas uz tautu.

 • Mani Viņš sūta sagatavot Viņa Atgriešanos.

 • Man nav vajadzīgi filosofi un gudrie.

 • Mana Krusta valoda ir Mīlestības valoda.

 • Mana Valstība tiks dota nabadzīgajiem. Manas Vissvētākās Sirds Vassula.

 • Mans bērns, tu esi laipni aicināta ienākt sava Tēva mājās.

 • Mana Baznīca ir sašķelta, tā līdzinās Kainam un Ābelam,

 • Mani vēstījumi ir lūgšanas. Tavs Jēzus; Es esmu.

 • Mans bērniņ, tava Māte rūpējas par tevi.

 • Mazā vēstnese, nebaidies.

 • Mans Svētais Gars būs jūsu vidū.

 • Mans Gars tiks izliets arī pār pagāniem. Es pār jums izliešu arvien vairāk Savu žēlastību.

 • Manas Baznīcas iekšējais spēks ir Mans Svētais Gars.

 • Manas Baznīcas vienotību Es radīšu jūsu sirdīs.

 • Manas Vissvētākās Sirds Vassula.

 • Mūsu Abu Sirdis ir vienotas.

 • Mans Dārzs ir atstāts novārtā.

 • Man daudz vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgas upurgatavas dvēseles.

 • Man ir palicis pavisam maz laika, līdz Mana Tēva Roka satrieks šo paaudzi.

 • Mīli un lūdzies.

 • Mana Sirds ir tava ligzdiņa. Racionālisms ir aizmiglojis viņu uztveres spējas.

 • Manas Vissvētākās Sirds bagātības.

 • Mūsu Abu Sirdis kā divas Lampas spoži mirdz līdzās ikvienam no jums.

 • Mīlestība un līdzjūtība vēlas atklāt cilvēcei pati Sevi.

 • Manas Vissvētākās Sirds bagātības. Nesiet svētuma augli.

 • Mani Vārdi tevī ir dzīvi un ir Gars.

 • Manu dievišķību pasaule ir iemainījusi pret nevērtīgu atdarinājumu.

 • Mana Mīlestības dziesma pāraugs upē, bet upe - Mīlestības jūrā.

 • Mans Svētais Gars jūs vadīs tieši tāpat kā Es vadīju Savus mācekļus.

 • Manu mazo draudzenīt.

 • Mana Sirds deg ilgās pēc tavas mīlestības.

 • Mani vēstījumi ir dāvana jums visiem.

 • Mans Svētais Gars.

 • Mīli Mani un mierini šo tik nemīlēto un nepareizi saprasto Sirdi.

 • Mans būtības dziļumi vēlas redzētu tevi pilnīgu.

 • Mana Nama sienās tev neticēs un runās pretim.

 • Manas dusmas ir tikpat spēcīgas kā Mana piedošana.

 • Meklē tikai sava Radītāja atzinību.

 • Misija, kuru esmu tev uzticējis, ir Manas svētības zīme.

 • Mīlie bērniņi, jūsu sirdis vēl aizvien ir ļoti tālu no mums.

 • Man tevi ir jāatstāj virs šīs zemes, lai tu piepildītu savu sūtību.

 • Mani pravieši netiek uztverti nopietni.

 • Mīlestība ir dāvana.

 • Mani ceļi ir iepriecinājuma pilni, tie ved uz mūžīgo dzīvi.

 • Man atkal no jauna ir vajadzīga tava piekrišana.

 • Mums kopā ir atlicis noiet tikai vienu jūdzi.

 • Mani iepriecina ikviena tīra sirds.

 • Mans Likums ir Mīlestības likums.

 • Mūsu Abu Sirdis būs jūsu vienīgais patvērums.

 • Manas karstākās ilgas ir, lai Austrumi un Rietumi satiktos.

 • Mana Mīlestība ir bezgalīga.

 • Mans Gars vadīs tavus soļus.

 • Mūžīgais Upuris tiks mīdīts kājām.

 • Manas Mācības ir domātas jums visiem.

 • Man ir vajadzīgs upuris, nesavtība un mīlestība. Vēstījums Argentīnai.

 • Mana Atgriešanās ir nenovēršama.

 • Mana Žēlsirdība ir bezgalīga un Mana Līdzjūtība arī.

 • Mani ienaidnieki tevi vajā, bet patiesībā viņi vajā Mani.

 • Man ir vajadzīga uzticīga mīlestība.

 • Manus ceļus raksturo lēnprātība, sirsnība un pilnība. Lūdzies par pasaules atgriešanos.

 • Man pieder gan žēlsirdība, gan dusmas.

 • Mani iepriecina mazas lietas.

 • Mīlestība par Mīlestību un sirds par Sirdi.

 • Mani draugi, Es esmu ar jums.

 • Mana Atgriešanās ir nenovēršama. Vēstījums Indijai.

 • Mani iepriecina tā nelabvēlība no cilvēku puses, ko tev nākas piedzīvot.

 • Mani pravieši.

 • Mana valdīšana jūsos.

 • Manai Euharistijai tiek piešķirta arvien mazāka un mazāka nozīme.

 • Mana Klātbūtne Euharistijā.

 • Manas Asinis nebija izlietas veltīgi

 • Manā Vārdā strādājiet harmonijā

 • Mazini Tēva dusmas

 • Manā Namā nav vietas nevienai lepnai sirdij

 • Mana Klātbūtne ir ar tevi

 •  
   
   
  Šīs dienas vēstījums:
  Mans Vārds ir kā lampa.

  Vakardienas vēstījums:
  Ilgojieties pēc Viņa Krusta.

  Dienas vēstījums tavā e-pastā!
   
   

   


  Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
  Tlig.lv © 2009