True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Saraksts pēc alfabēta

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 • Es esmu gaisma

 • Es esmu ceļš

 • Es esmu tavs pestītājs

 • Es, Dievs, eksistēju

 • Es neesmu neaizsniedzams

 • Es esmu miers

 • Es vēlos iepazīt tavas spējas

 • Es esmu tavs skolotājs

 • Esi svēta

 • Es vēlētos, lai tu būtu svēta, tāpat kā Es esmu Svēts

 • Es esmu Tavs Labais Gans

 • Esi Mana līgava

 • Esmu tevi izvēlējis būt par Manu vēstnesi

 • Es esmu tavs Patiesais Sargs

 • Es vēlos saņemt mierinājumu Savās ciešanās

 • Es tevi mācu soli pa solim

 • Esi pilnībā mana

 • Es esmu visas cilvēces Tēvs

 • Esmu Viss Vienā

 • Esmu paņēmis līdzi divus gredzenus

 • Es vēlētos, lai Mani priesteri būtu svētīti

 • Esmu izslāpis pēc mīlestības

 • Es tevi gatavoju Savai Krustāsišanai

 • Es tev uzdāvināšu Savu Krustu

 • Es cietu daudzas stundas

 • Es esmu atbrīvojis

 • Esi nekas un ļauj Man būt par Visu

 • Es esmu Dzīvības Dzēriens un Augšāmcelšanās

 • Ērkšķu kronis

 • Elles apraksts

 • Es vēlos apvienot visus Manus priesterus

 • Es neciešu sāncenšus

 • Es smaidu tīrās sirdīs

 • Esi Mans upuris

 • Esi Mans atspulgs

 • Es dodu bez maksas

 • Es vēlētos nostiprināt Savu Darbu

 • Es turpinu noasiņot

 • Es vēlos viņiem atgādināt Manus ceļus

 • Es esmu tavs Mierinātājs

 • Es nekur neizplēnēju, bet gan augšāmcēlos

 • Es Tevi atdzīvināju, kā savas Godības apliecinājumu

 • Es esmu tavs Debesu Tēvs

 • Es esmu; vai atļausi Man atpūsties tevī?

 • Es, Kungs, stāvu pie durvīm un klauvēju

 • Es, Kungs, svētīju Savus Garabandāles bērnus

 • Es ļoti reti atrodu cilvēkos uzticību

 • Es tevi sūtu pie viņa

 • Es, Kungs, svētīju Savus Garabandāles bērnus!

 • Es, Kungs, svētīju Savus Garabandāles bērnus, Es viņus mīlu

 • Es gatavojos atjaunot Savu Baznīcu, es atdzīvināšu Savu Baznīcu

 • Es esmu tavs Iemīļotais

 • Es vēlos apvienot Savu Baznīcu, vai jūs sajutīsiet Mani un ieklausīsities Manā Balsī?

 • Es Viņu godāju, un jums Viņa ir jāgodā tāpat, kā to daru Es;

 • Es atdzīvināšu Savu Baznīcu

 • Es no šīs pasaules izdzēsīšu to, ko viņi uzskata par gudrību

 • Es tev došu grēku nožēlu, kas aizskalos no tevis tavas noslieces uz tukšību

 • Es esmu Savu iemīļoto vidū

 • Es atļauju Savai Baznīcai nest Manu Attēlu

 • Es tevi neatlaidīgi meklēju

 • Es tevi neprātīgi mīlu

 • Es Savas izklīdušās avis aizvedīšu atpakaļ pie Pētera

 • Es ieiešu Pats Savā Namā un nometīšos ceļos Savu kalpu priekšā, mazgājot tiem kājas

 • Es, Kungs, vēlos, lai jūs pagodinātu Mani ar Krustaceļa lūgšanu

 • Es vadu tevi ļoti neparastā veidā

 • Es atradu tevi grēkos, kuros vēl arvien dzīvo lielākā daļa Manu bērnu!

 • Es nāku, lai atpestītu Savus bērnus

 • Es Esmu; satver Manu Roku

 • Es ilgojos, lai visi Mani bērni viņu mīlētu

 • Es ticu, es pielūdzu, es ceru un es Tevi mīlu. Āmen

 • Es nāku kā Gaisma mūsdienu tumšajā pasaulē

 • Es svētīšu ikvienu, kurš ieies Manā namā

 • Es jums esmu dāvājis Savu Vārdu

 • Es svētīju katru tavu soli;

 • Es, Kungs, tevi mīlu, neskatoties uz tavu niecību

 • Es stāvu pie pašām jūsu durvīm

 • Es vēlos, lai tu atdzīvinātu Manu Baznīcu

 • Es tikai lūdzu nelielu atzinību un nedaudz mīlestības

 • Es tevi esmu veidojis ar maigumu un mīlestību

 • Es, Jēzus, kas atpestīja tevi un pacēla no mirušajiem

 • Es tevi dziedināju, lai pasaule ieraudzītu, ka Es vēl arvien esmu jūsu vidū

 • Es esmu; Vassula, Es esmu Atklāsme

 • Es esmu; pilnībā paļaujies uz Mani; Es esmu tavs Miers; nāc, nepadodies kārdinājumam

 • Es esmu, nekad nešaubies

 • Eņģeļu leģions.

 • Esi Manas Gaismas bērns. Es atnākšu pie tevis negaidīti kā zaglis.

 • Es vēlos, lai tu Mani sajustu.

 • Es izliešu Savu Garu.

 • Es brīdinu tos, kuri izsmej Svēto Garu.

 • Esmu tevi radījis, lai tu mīlētu Mani.

 • Ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis.

 • Es saucu šai tuksnesī.

 • Es esmu Gars. Patiesa dzīve Dievā.

 • Es esmu visas cilvēces Māte.

 • Es esmu Mīlestības Gars.

 • Es esmu Visvarenais.

 • Es viņiem parādīšu, ko nozīmē Patiesa Dzīve Dievā.

 • Es esmu tevi radījis, lai tu iepriecinātu Manu Dvēseli. Esiet vienoti Manā Svētajā Vārdā.

 • Es esmu tavs Svētais, bet tu Mani noliedz.

 • Es esmu Augstais Priesteris. Es jūs dievišķošu, jo Es esmu Dievišķs. Nāciet un mieriniet Jēzu.

 • Es, Kungs, vēlos, lai Mana Baznīca būtu vienota. Aizstāvis.

 • Es tos mīlu neprātīgi.

 • Es esmu Mīlestība.

 • Es mīlu bērnus.

 • Es nekad nepaguršu klauvēt. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.

 • Esiet Mans Atspulgs.

 • Evaņģelizē ar mīlestību Mīlestības dēļ.

 • Es tevi barošu tavu vajātāju acu priekšā.

 • Esi izturīga kā klints. Izdzīvojiet Mūsu vēstījumu.

 • Es esmu atvēris Savas Debesu Noliktavas. Atpazīstiet Laiku zīmes.

 • Es esmu tava Dzīvība – paliec Mans upuris.

 • Es steidzos palīgā ikvienam, kurš Manī meklē patvērumu.

 • Esi Manā kalpošanā.

 • Es esmu tavs garīgais Vadītājs.

 • Es esmu Gudrība un Es esmu tavs Audzinātājs.

 • Es esmu kā sargs.

 • Es esmu Sava ganāmpulka Lielas Gans.

 • Esi apdomīga.

 • Es nestāvēšu malā, kad piedzīvosi neveiksmes.

 • Es esmu tevi pilnvarojis šai misijai.

 • Es pavairoju Savus augļus.

 • Es tevi baroju ar Savu Garīgumu.

 • Esi Mana Atbalss.

 • Es glabāju daudzu durvju atslēgas.

 • Es esmu Labais Gans.

 • Esi lēna dusmoties.

 • Es nelietoju tavu gribu, ja vien tu pati Man to nedod. Trīs dzelzs stieņi. Nāc, Svētais Gars.

 • Es izvēlos nabadzību, lai atklātu Savas Bagātības. Tavam Svētajam Vārdam veltītā tauta augšāmcelsies

 • Es likšu Saviem Vīna dārziem izplesties vēl vairāk. Es nāku drīz.

 • Es Savā Baznīcā nogāzīšu no troņiem viltvāržus. Mana Krievija būs dzīvs piemērs jūsu laikam.

 • Esi Manas Debesis.

 • Es esmu ātrs piedot un aizmirst. Iemācies būt pacietīga kā Es esmu pacietīgs.

 • Es esmu tev līdzās, lai uzveiktu tavus ienaidniekus.

 • Esi Mans atspulgs.

 • Esi nemitīgā lūgšanā un nomodā.

 • Es tevi mīlu.

 • Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība.

 • Es, tavs Dievs, dzīvoju tavā tuksnesī.

 • Es steigšos palīgā Krievijas dēliem.

 • Es tevi izvedu no Ēgiptes zemes.

 • Es sūtu Savu Māti, lai Viņa kļūtu par jūsu Skolotāju. Līdzība par pelavām.

 • Es esmu Klints.

 • Es esmu ar jums, lai jūs būtu vienoti Mīlestībā.

 • Es esmu salaulājies ar tevi, lai dalītos ar tevi Savā Krustā.

 • Es izsūtu Savus galminiekus, lai tie Man sagatavotu ceļu. Sev pa priekšu Es sūtu Savu Māti.

 • Es tev esmu dāvājis Gara svaidītus Vēstījumus.

 • Es tev nodziedāšu Savu Mīlestības Dziesmu.

 • Es tevi nekad neatstāšu.

 • Es varu kļūt jums par Oāzi jūsu tuksnesī.

 • Erceņgeļa Miķeļa vēstījums.

 • Es vēlos tev sniegt Savu Prieku un Mieru.

 • Es jums atklāšu jūsu Dieva Svēto Vaigu.

 • Es it visur sēšu Mīlestību.

 • Es jūs aicinu palikt nomodā.

 • Es neļaušu Savai Baznīcai iznīkt. Dumpības gars.

 • Ērkšķis.

 • Es, tavs Pestītājs, esmu tērpies maisa auduma drēbēs.

 • Es, Dievs, esmu ar tevi.

 • Es atļauju jums pieskarties Manai Sirdij.

 • Es esmu bezgalīgais Žēlsirdības okeāns.

 • Es ieliešu tavās acīs Savu pārdabisko Gaismu.

 • Es esmu Miera, un nevis domstarpību Kungs.

 • Es esmu nācis bada laikā.

 • Esi kā muitnieks.

 • Es atļauju cilvēkam Sevi aizkustināt. Divas lampas. Neļaujiet vardarbībai jūs kārdināt.

 • Es neesmu sarežgīts Dievs.

 • Es izmantošu šo vājumu, lai liktu saviem ļaudīm sasniegt Vienotību.

 • Es redzēju Krieviju.

 • Es tev esmu devis Savas Mīlestības dāvanu.

 • Esi paklausīga Mīlestības vēlmēm, lai ikviens redzētu, ka tu esi Mana mācekle.

 • Es jūs esmu ierakstīji Savas Sirds miesā.

 • Es likšu piepildīties Isajas sludinātajam.

 • Es tevi sūtīšu vēl pie dažām tautām.

 • Es esmu jūsu vislabākais Draugs, jūsu vismīļākais Ceļabiedrs.

 • Es atgriezīšos par ceļu, pa kuru Es aizgāju.

 • Erceņgeļa Miķeļa vēstījums.

 • Es nepiedošu tiem, kuri zaimo Manu Svēto Garu.

 • Es tevi (Krievija) pacelšu augstāk par citiem. Drīz zeme sakustēsies.

 • Es pār jums nākšu pēkšņi, liesmojošas Uguns stabā.

 • Es viņš (Krievijā) jau esmu spēris pirmo soli.

 • Esmu nolēmis caur Krieviju atklāt Savu Godību.

 • Es tavā sirdī esmu uzcēlis Savu Troni.

 • Ej pie izkaltušajiem kauliem.

 • Es, Kungs, esmu Gars.

 • Es esmu dzīvais Ūdens, kurš tevi uztur dzīvu.

 • Es atklāju pasaulei Savu Žēlsirdību un Mīlestību.

 • Es tevi apveltu ar mācekļa prātu.

 • Es noiešu kopā ar tevi vēl vienu papildus jūdzi.

 • Es esmu tavas dvēseles Sargs. Debesis ir tavas mājas.

 • Es, Visaugstais, tevi augšāmcēlu, lai darītu par vienotības paraugu.

 • Eamnuēla dziesma.

 • Es nevēlos klausīties nepatiesā pielūgsmē!

 • Es esmu pazīstam kā Tāds, Kurš grēciniekiem māca Savu ceļu.

 • Ecclesia atdzims. Kopā ar Mani tu saņemsi Manas īpašības.

 • Es tevi augšāmcēlu.

 • Es atļauju Mūsu svētgleznām un statujām raudāt.

 • Es esmu Vienīgais Tiesnesis.

 • Es esmu viņu pirmais Tēvs.

 • Es esmu tavs labākais Draugs.

 • Es zinu, ka tev ir daudz darāmā.

 • Es esmu Sākums un Beigas.

 • Es tām atklāšu Savu Svēto Vaigu.

 • Es vēlos, lai tu būtu Man uzticīga.

 • Es saglabāšu jaunās paaudzes iedīgli nākamajiem laikiem.

 • Es esmu vienīgais Tiesnesis.

 • Es esmu, kas Es esmu ir viņu Tēvs un Kungs.

 • Es nekad neesmu tevi atstājis. Nemitīgi lūdzies.

 • Es tev esmu uzticējis Savu Darbu.

 • Es pasteidzināšu Savas Atgriešanās dienu.

 • Es esmu Tas, Kurš dibina "Patiesas dzīves Dievā" asociācijas.

 • Es esmu šīs grāmatas Autors.

 • Es Pats piepildīšu to, kā pietrūkst.

 • Erceņgeļa Miķeļa vēstījums.

 • Es tiem atļauju tevi vajāt.

 • Es jūs piepildīšu ar dažādām Mana Svētā Gara dāvanām.

 • Es jums nenesīšu neko jaunu. Viņa galvenai mērķis ir Man veltītās dvēseles.

 • Es zaudēju tūkstošiem dzīvību.

 • Es esmu Dzīvības Maize.

 • Es jūs ievedīšu nopientākā iekšējā dzīvē.

 • Es tevi esmu pagodinājis ar Savu Krustu.

 • Es vēlos dziedināt jūsu neuzticību.

 • Es, Āmen.

 • Esmu tevi aicinājis uz dzīvi Mierā.

 • Erceņgeļa Miķeļa vēstījums.

 • Es esmu uzplaukusi Viņa Pestīšanā.

 • Es pārveidošu tos, kuri nav izveidoti.

 • Es vēlos atjaunotu paklausību Manai Gribai.

 • Esi kā lilija.

 • Es esmu pazīstams Savas Žēlsirdības dēļ.

 • Esi bez bailēm, Es esmu ar tevi.

 • Es sūtīšu tev brāli, kurš būs tavs līdzbiedrs tikšanos laikā.

 • Es vēlētos tevi ievest Savas Sirds laulību istabā.

 • Esiet patiesi pret Mani, un jūs dzīvosiet.

 • Es, Jahve, esmu ikviena Laulātais Draugs. Katram vajadzētu ievērot Manu Klātbūtni.

 • Esi kā runājoša grāmata - izrunā vārdus, kurus Es tev esmu teicis.

 • Es esmu izslavēts Savas Žēlsirdības dēļ.

 • Esiet viens Manā Vārdā. Vēstījums Indijai.

 • Es dāvāju svētdarošas žēlastības.

 • Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība.

 • Esi kopa ar Mani svētajā kontemplācijā.

 • Esi Mūsu Trīsvienīgās Dievišķības vēstnese un apustule.

 • Es esmu kristietības Klints un Pamats.

 • Es tev uzticu Savus kalpotājus.

 • Es vēlos jums atdot vairāk no Sevis. Viņa Sirds bagātības.

 • Es atļāvu tavam acīm uzlūkot Manu Godības pilno Majestāti.

 • Es tevi esmu nolicis aizlūgt par Manu Austrumu un Rietumu Namu.

 • Es svētīju katru soli, kuru tu veic Manā Vārdā.

 • Esi atlēte.

 • Esi žēlsirdīga.

 • Epifanija.

 • Es esmu aicinājis uz grēku nožēlu, uz gandares darbiem un lūgšanām.

 • Erceņģelis Svētais Miķelis būs tavs atbalsts

 • Es Esmu

 • Es viņus svētdaru

 • Es izveidoju pravieti

 • Es atklāju Sevi caur Gaismu

 • Es viņos ieliešu Savu Garu

 • Es izveidoju pravieti

 • Es esmu tavas sirds Ceļabiedrs

 •  
   
   
  Dienas vēstījums tavā e-pastā!
   
   

   


  Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
  Tlig.lv © 2009