True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Vīzija par Debesīm un Svēto kauju

1987. gada 26. marts

Dievs man deva redzējumu.

Vassula, iepriecini Mani un saproti, ka Es esmu Viens Dievs; Es patiesi vēlētos Tev parādīt daudz vairāk no Mana Godības; bērniņ, vai zini, kā tika radītas Debesis?

Tās esi radīji Tu, jeb – tās ir radušās caur Tevi.

jā, Es esmu iemērījis visus platumus, augstumus un dziļumus, radot visā pilnīgu kārtību; ikviena dzīva radība ir Mans darbs un pieder Man; ikviena dzīvība nāk no Mani, Mana Dvesma ir Dzīvība; vai vēlies uzzināt ko vairāk par Maniem dievišķajiem Darbiem?

Jā, Kungs!

tad iesim pastaigāties Manā Godībā;

Pēkšņi es atrados brīnišķīgā dārzā, jutu, ka staigāju pa to Dieva klātbūtnē. Dārzs bija ļoti krāsains, spilgtas gaismas pārņemts, tikai gaismas avots nebija saule. Staigājot es pamanīju milzīgu gaismas bumbu, kura gandrīz vai saskārās ar horizontu. Tā līdzinājās milzīgais Saulei, bet uz to varēja nolūkoties, nesadedzinot acis.

meitiņ, kā tu jūties?        

Šeit ir ļoti skaisti, bet viss ir tāds savāds!

ko tu redzi?

To, kas ir līdzīgs „saulei”.

jā, tas ir Mans Svētais Mājoklis; un ko tu redzi apkārt Gaismai?

Sākumā man šķita, ka apkārt gaisma riņķo tādi kā plankumi, bet tad pamanīju, ka tie pārvēršas mazos eņģelīšos – šķita, ka to ir kāds miljons.

tie ir ķerubi, - viņi ieskauj Manu Godību; ko vēl tu redzi?

Dažus soļus ‘Saules’ iekšienē?

ieiesim šajā Gaismā, vai esi gatava? novelc savas kurpes, jo mēs stāvēsim uz svētas zemes; pašreiz mēs jau atrodamies Gaismas iekšienē;

Domāju, ka ieejot iekšā, tur visapkārt būs ļoti spoža gaisma, bet man par izbrīnu viss bija zilganos toņos. Tomēr visvairāk mani pārsteidza dziļais klusums, kā arī Miera un Svētuma izjūta. Tas bija pārsteidzoši! Gaismas iekšienē atradās tāds kā aplis!

tas patiešām ir aplis;

Tas, kas atgādināja sienu, patiesībā nebija siena, bet gan dzīvas būtnes – tā bija eņģeļu ‘siena’, pie tam eņģeļi veidoja arī tādu kā kupolu ar kori … viss bija zilgans – tu bija miljoni, pat triljoni eņģeļu, kā pielipuši viens otram. Eņģeļi bija gari un slaidi, tie stāvēja ļoti cieši viens virs otra, veidojot pamatīgu sienu.

Mani serafi sargā šo Svēto vietu un nemitīgi slavē Mani; vai dzirdi? „Svētākais no svētajiem, Svēts ir Visaugstais Dievs,”

Kungs, cik viņu ir?

tūkstošiem, Mans bērns; kas ir šis – tik skaists, ar zelta zobenu rokās?

Es nezinu; (redzēju kādu eņģeli, kurš atšķīrās no pārējiem. Viņš bija ‘normālā’ krāsā, ģērbies baltā, garā tērpā, viņam bija zeltaini, līdz pleciem augoši mati, bet rokās – skaists zelta zobens. Eņģeļa tērps bija tik balts, ka mirdzēja.)

Vassula, šis zobens ir Mans Vārds; Mans Vārds ir tīrs un skaidrs – tas caururbj un apgaismo;

Pēkšņi kupols, līdzīgi plaukstošam ziedam, pavērās vaļā.)

paskaties, maziņā, pacenties izprast notiekošo; esmu tev līdzās, lai palīdzētu; virs sevis tu tagad redzēsi notiekam nākamajos laikos paredzēto Svēto Cīņu; meitiņ, uzmanīgi novēro, kas notiek tev apkārt un apzinies, ka eksistē arī ļaunums; vai tu ko redzi?

(Sienai paveroties kā ziedam, es ieraudzīju arī melnus zirgus ar ļoti nežēlīgām acim.) Šis tēls it kā pavirzījās nost un Es ieraudzīju kauju.

Mans karaspēks sakaus sātanu un viņa sekotājus, arī tos, kuri ir mēģinājuši iznīcināt Manu Likumu; neaizmirsti, ka Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais; Mans Vēsts ir mūžīgs; vai tagad redzi?

Lielai čūskai līdzīgu rāpuli? To, kurš, tika nomests no zirga?

Mana Svētā zobens uzvarēs pūķi; kad tas tiks izdarīts, kritīs arī visi viņa piekritēji; Vassula, tagad Es tevi aicinu ieskatīties Manā Tiesas Zālē;

Es ieraudzīju lielu zāli, bet tajā vēl neviena nebija, bet pēkšņi vienā stūrī atskanēja ķēžu klaboņa un es ieraudzīju tur stāvam dvēseļu grupiņu. Tie izskatījās neaprakstāmi pārmocīti un nosmērēti ar oglēm, - viņiem uz ādas bija melni traipi. Dvēseles izskatījās nedrošas un nobijušās, nesaprazdamas, kur īsti atrodas. Mūs tās neredzēja un šī vide acīmredzot viņus pārsteidza.

ieklausies trompetēs; tie ir Mani eņģeļi un viņi vēstī par Mani; tu esi Mans viesis, tādēļ dod Man savu roku; jā, Manā priekšā krīt uz vaiga visi eņģeļi; vai redzēji šīs daudzās dvēseles, - tās tikko ir iznākušas no pazemes1; tās ir dvēseles, kuras iznāk no ciešanām, viņas tikko ir palaistas vaļā, tās mājoja sātana vārtos;

Kurš tās atbrīvoja?

Es, - pateicoties Savam dievišķajam darbam, kā arī visiem tiem, kuri Mani mīl un cenšas labot citu kļūdas; vai tagad redzi, kāpēc Es tik ļoti ilgojos pēc tavas mīlestības? jo dziļāka būs tava mīlestība, jo šīm dvēselēm būs vairāk iespēju piecelties un nokļūt līdz Manīm; vai gribi zināt, kas notiks ar šīm dvēselēm?

Jā, Kungs. Kas tagad notiks?

ļauj Man tev pateikt, - Es tās kristīšu Savā Svētajā Garā un došu tām pilnīgu brīvību, jo kamēr tie nav kristīti Svētajā Garā, tie nevar būt līdzdalīgi Manā Valstībā;

Tas nozīmē, ka viņi dzīves laikā nebija kristīti?

nē, nebija;

Vai viņi vēlas saņemt kristību?

jā, viņi to vēlas; nāc, apsēdies, Es tev pastāstīšu; tu redzēji tikai viņu tēlu; patiesībā tie nemaz nebija Manā Zālē; dvēseles netiek tiesātas līdz galam;

Kur tad šīs dvēseles bija, ja ne tavā zālē?

šīs dvēseles atradās šķīstītavā; atrodoties šķīstītavā, viņas ir bezpalīdzīgas; kad tu izvēlies Mani un izvēlies Man sekot, tu tiec glābts, bet, ja tev neizdodas Mani atzīt un atpazīt, tad šīs stūrgalvības dēļ tu kritīsi; lai arī kurp tu ietu, - visapkārt būs nemitīgas ciešanas;

Es vēlreiz vēlētos brīdināt ikvienu no jums, - ja kāds zaimo Svētos Garu, tas netiek piedots, jo tāds ir Mans Likums; Manā priekšā nolaid savas acis, bērns;

(Es tā arī izdarīju.)

atļauj Man tevi svētīt; Es tev piedodu tavus grēkus; atkārto pēc Manis šos vārdus:

„Lai ir svētīts Kungs, Visvarenais Dievs, lai Viņa Godības pilnā Valstība pastāv uz mūžiem, lai tiek pagodināts Viņa Svētais Vārds, lai Viņa Vārds ienāk ikvienā sirdī un paliek tajā uz mūžiem; amen;”

Vassula, šodienai pietiks; atpūties; rīt Es tev nodiktēšu Savu vēstījumu;

(Pēkšņi sajutu it kā Dievs būtu sarūgtināts.)

šis vēstījums, meitiņ, būs par tiem, kuri pārstāv Mani, bet pietiekami Mani nemīl un arī necenšas smelt šo Mīlestību Manī;

nāc, esi kopā ar Mani; Man ir vajadzīga atpūta; nāc Man tuvāk, dalies Manās sāpēs;

Mans Dievs, es darīšu, kā Tu vēlies, bet neaizmirsti visus tos, kuri Tevi ļoti mīl, kā arī visus viņu upurus, kuri parāda viņu mīlestību uz Tevi.

jā, patiešām, viņi atvieglo Manas sāpes un ielej eļļu Manās rētās, tomēr Man ir vajadzīgas ļoti daudzas šādas dvēseles, kas būtu gatavas labot citu vainas un izplatīt Manu Bezgalīgo Mīlestību, izliet to līdzīgi miglai; Es ļoti ilgojos, lai šīs dvēseles atvērtu savas sirdis un saņemtu Mani; Es piepildīšu viņu sirdis ar Savu Mīlestību, bet, kad šajās sirdīs Mīlestība plūdīs pāri malām, tad tie būs spējīgi dāvāt to citiem un pabarot Manas avis;

mīļotā, vai atļausi Man atdusēties tevī?

Jā, Dievs, jā.

vai tu atdusēsies Manī?

Jā, mans Dievs, es to darīšu.

tad nāc; Es tevi mīlu;

Arī es, mans Dievs, tevi mīlu.

 

1 No šķīstītavas, pie sātana vārtiem, - tā ir ļoti zema vieta.

 

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009