True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Jūs esat Mana sēkla

1987. gada 18. marts

Es esmu tevi mācījis Mani mīlēt un atpazīt Manu klātbūtni; Es esmu tev parādījis Savus dievišķos darbus, slacinādams tevi ar Savas Sirds noslēpumiem, parādīdams Savu milzīgo Žēlsirdību, šķīstīdams tevi, lai tu varētu kļūt par Manu atklāsmju avotu un parādīdams pasaulei Savu

 Žēlsirdību; esmu izlējis pār tevi Savu neremdināmo Mīlestību, parādot arī visiem pārējiem bērniem, cik ļoti Es viņus mīlu1; tomēr vēlreiz vēlētos tev atgādināt, ka neatšķiries no pārējiem un tādēļ nedrīksti šos vēstījumus paturēt tikai sev;

Es vēlos, lai Mans Gars un tā izpausmes pārklātu šo pasauli, - tāda ir Mana Griba; Vassula, ļauj Man darboties tevī pēc savas labpatikas; bet tagad nāc un mierini Mani; Es esmu Jahve un Es esmu tavs atbalsts, tu nāc pie Manis, lai pārdomātu dievišķos noslēpumus; tu Mani piesauc savās lūgšanās; tādēļ neraizējies, jo tu ar šo darbu slavē Mani, tikai Mani2;

Es vēlos, lai visi Mani bērni atgrieztos pie Manis; meitiņ, Es tevi izcēlu no bezdibeņa, lai dāvātu šos vēstījumus; Vassula, vai esi gatava piepildīt Manu gribu? vai esi gatava turpināt strādāt Man?

Jā, Kungs. Kamēr šajā darbā atpazīšu Tavējo, es to darīšu.

maziņā, Es esmu Jahve! maziņā, saņem Manu Mieru un audz; nekad nepagursti pierakstīt šos vēstījumus; atļauj Man tevi lietot līdz būšu izteicis visus Savus vēstījumus;

maziņā, kas ir tavs Tēvs?

(Šis jautājums mani pārsteidza.) Protams, ka Tu.

- Vēstījums pasaulei.

Es esmu; jūs esat Mana sēkla, jūs piederat Man;

Mani bērni ir novērsušies no Mani, viņu sirdis no egoisma ir kļuvušas aukstas un stingas; tie ir Mani aizmirsuši; vēlos jums pavaicāt, - kādēļ jūs Mani atgrūžat, ko tādu, kas jums nav paticis, Es būtu nodarījis? vai kādreiz būtu licis jums manīt Savas dusmas? kādēļ jūs bīstaties no Mana vaiga? mīļotie, Es nevēlos jūs vainot par jūsu grēkiem; Es tos piedodu jau tagad; nekad Es neaizvēršu durvis jūsu acu priekšā; patiesi Es jums saku – Es spēju piedot miljoniem reižu un tagad stāvu jūsu priekšā atvērtām rokām, aicinādams jūs krist Manos apkampienos un sajust mīlestību, kuru vēlos jums dāvāt; ļaujiet Man iekvēlināt jūsu sirdis; tuvojieties Man un iepazīstiet Mani; nāciet visi, kas parasti izvairieties no Manis vai arī baidāties; nāciet visi, kas Mani vēl nepazīstat; nāciet tuvāk un jūs sapratīsiet, ka Es esmu Mīlestības pilns Dievs, maiguma un Žēlsirdības pilns;

neatgrūžiet Mani, pirms vēl neesat iepazinuši; Mana pāri plūstošā Mīlestība jums dāvā īpašu žēlastību pazīt un izvēlēties starp ļauno un labo; esmu jums devis izvēles brīvību, bet esmu jums devis arī tādas īpašības, kas jūs padara par pārākām būtnēm; esmu jums devis dažādas dāvanas; izmantojiet šīs Manis dotās dāvanās, izmantojiet savu prātu un sirdi, lai labāk izprastu un iepazītu Mani, - virzieties uz priekšu;

esmu apgaismojis jūsu sirdis, lai vairotu jūsu spējas mīlēt; Es esmu Tas, kas jums ir dāvājis šo žēlastību; vai jūs to pieņemsiet?

(Atcerējos, kāda es biju agrāk.)

Kungs, dažiem nav bijusi iespēja Tevi iepazīt, neviens nav viņiem pastāstījis par Tevi, līdz ar to – tā nav viņu vaina, vai ne tā? Kā tad viņi lai pat vienkārši padomātu par Tevi?

Vassula, cik tas ir patiesi!

Meitiņ, Manai Baznīcai ir vajadzīga atjaunotne; esmu nācis apvienot un nostiprināt Savu Baznīcu; ja tas nenotiek – daudzi ir sasaistīti pazušanas valgos; Vassula, Es atgriezīšos, lai dotu vēstījumus Saviem bērniem; ļauj piepildīties Manām ilgām par tiem, kuri ir novērsušies no Manis; Es esmu Mīlestības Avots un no Manis izplūst bezgalīga, visu radību pārklājoša Mīlestība; daudzi domā, ka Es esmu dusmīgs Dievs un tādēļ tie baidās no Manis; dažiem šķiet, ka esmu nesasniedzams un pašpietiekams Savā Godībā, tāds, kuram jūs esat vienaldzīgi un kurš pievērš Savu skatienu tikai izredzētajiem, tiem, kas Viņam kalpo un tikai tajos saredz Savu attēlu; bet, vai tiešām jūs nezinājāt, ka, jo samaitātāki un vājāki jūs esat, jo ar lielāku degsmi Es jūs meklēju un vairāk jūs mīlu?

Es esmu Svētais, bet vēlos, lai jūs saprastu, ka vēlos būt jūsu tuvumā, vēlos būt jūsu Svētais Draugs;

Vassula, vai zini līdzību par pazudušo dēlu?

Jā, apmēram atceros.

atceries, kā tēvs sagaidīja dēlu, lai gan tas bija grēkojis?

Viņš to sagaidīja ar lielu prieku?

ne tikai ar prieku, bet arī ar lielu mīlestību, sarīkodams par godu šim notikumam svētkus; Mani mīļotie, neapbēdiniet Mani un atgriezieties pie Manis; Es jūs neatstumšu, bet gan uzņemšu Savos apkampienos; atgriezieties pie Manis bez bailēm;

 


1 Šajā gadījumā mani varētu uzlūkot vienkārši kā piemēru, modeli šim ceļam.

2 Kungs mani pārliecināja, ka šie vēstījumi ir radušies Viņa iedvesmā.

 

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Šī Darba vēstījumi noslēgsies līdz ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Upurē Man savu sirdi.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009