True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Es vēlos saņemt mierinājumu Savās ciešanās

1987. gada 11. februāris

Vassula, meitiņ, tas esmu Es, Jēzus Kristus; tavas ciešanas kļūs par Manējām, bet Manējās ciešanas būs arī tavas; tu kļūsi līdzdalīga it visā, kas ir Mans, jā, - arī ciešanās;

Es būšu tev līdzās, lai brīdī, kad tu izjutīsi šādu vajadzību, tevi mierinātu, tomēr arī Es vēlos saņemt mierinājumu Savās ciešanās;

Jēzu, patiesībā tev taču neviena nevajag, it īpaši – manis!

jā, patiešām, - Man pietiek ar Sevi pašu; bet vai Es nedalos it visā, kas Man ir ar tevi? Es esmu tavs Pestītājs; esmu tavs Dziedinātājs, tavs Tēvs, tavs Līgavainis; Es esmu tavs Dievs un nekad tevi neatstāšu;

Vakarā, paņēmusi rokās dažas glāzes, gatavojos kāpt augšup pa kāpnēm. Šai mirklī virs kāpnēm pamanīju ļoti lielu, tumšu krustu. Pie šī krusta, vaidēdams agonijas mokās, pārklāts ar zilumiem un asinīm, karājās Jēzus. Es nezināju, ko darīt, - man nācās iet tam garām un ejot, es sadzirdēju Jēzus balsi: „Ak, Vassula, nāc pie Manis un palīdzi Man.” Atstājusi glāzes turpat, es steigšus devos augšup pa kāpnēm, paņēmu burtnīcu un Jēzus tajā ierakstīja: „Mana agonija ir ļoti smaga un ciešanas ir lielas – vai palīdzēsi Tam, kurš par tevi ir atdevis Savu dzīvību. Esmu pienaglots Krustā un nevaru nākt pie tevis, tādēļ nāc Man tuvāk. Vassula, es tik ļoti jūs visus mīlu. Dziedini Manus bērnus, aicini tos nākt pie Manis un Mani mīlēt, esi svētīta, esi Manā tuvumā, - Es tevi mīlu”. To rakstīdams, Viņš man lika just lielu satraukumu un es pat nepamanīju, ka dažu sekunžu laikā esmu pilnīgi nosvīdusi.

Vassula, Es, Jēzus, ciešu un tu pilnīgi skaidri redzi gan Manu Krustu, gan Mani;

Es vēlos, lai tu izjustu Manu agoniju; ciet kopā ar Mani, Mana meita; dzīvo Manī un es ļaušu tev piedzīvot Savu caurdurto Sirdi, kuru ir savainojis gan šķēps, gan daudzas Manu mīļoto dvēseles; Es tevi mīlu, - vai patiešām tu vēlies Mani atstāt? Es esmu cietis par tevi un nomiris, vai tavai sirdij pietiks drosmes Man pretoties? Es cietu aiz mīlestības; Es esmu tevi svētījis; Es tevi esmu aicinājis mīlestības dēļ; Es esmu tevi pabarojis; tagad – kopš esmu tevi aicinājis, ilgojos saņemt no tevis mierinājumu un sirsnīgu mīlestību; Es ilgojos, lai tu Man atbildētu;

Vassula, nebīsties; pilnībā atdod sevi Manās rokās; pakļaujies Man pilnībā, atdod sevi Manās rokās un uztici Man pilnīgu rīcības brīvību darīt ar tevi pēc Savas labpatikas;

Es jau esmu piekritusi kalpot Tev, Kungs. Tādēļ tagad, Kungs, dari ar Mani, ko vēlies.

jā, esi pakļāvīga; Es tevi mīlu un priecājos, ja tu spēj Man pakļauties; nekad neatstum Mani, jo Manai Mīlestībai uz tevi nav robežu;

Es turpināšu tevi mācīt, uzticot tev noslēpumu; Vassula, paņem savu piezīmju burtnīcu; nebīsties, jo Mani vēstījumi ir radušies Gudrības iedvesmā, visi noslēpumi vēl nav atklāti; kalpošana tiek dota tiem, kuri zina, kā Mani mīlēt;

(Tagad es paņemšu savu piezīmju burtnīcu … Jēzus man uzticēja kādu noslēpumu, bet pēc tam sacīja: „Es tev atklāšu vēl daudzas apslēptas lietas.” Tas bija trešais noslēpums.)

ar katru nākamo dienu tu tuvojies Man;

Ko tas nozīmē?

tas nozīmē, ka pavisam drīz Es būšu ar tevi;

(Man nepavisam nav bail no nāves.)

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009