True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Mans Tēvs rod iepriecinājumu tieši bērnos

1987. gada 10. februāris

Vassula, tas esmu Es, Jēzus Kristus; mīļotā Es esmu ar Tevi;

vai apzinies, ka vadu tevi caur hadešu?2 nebīsties, Mana Gaisma ir tevī, tā pasargā tevi no ļaunā; tava dvēsele Hadešā nes dziedināšanu daudzām turienes dvēselēm;

esmu tevi mācījis Mani mīlēt; mīli Mani, šī mīlestība viņus dziedina3; es izmantoju tavu mīlestību kā zāles viņu dziedināšanai;

Vassula, dziedini viņus; dziedini viņus; tu, Vassula, nes Manu Krustu kopā ar Mani; Mans Tēvs tev atklāj dievišķos darbus, bet daudzi no tiem vēl arvien tev tiek apslēpti un paliek noslēpumā;

Daudzi nepieņems šo Jēzu, uzskatot, ka rakstītais ir manas fantāzijas auglis.

Vassula, cik daudzi no viņiem patiešām ir izpratuši Mana Tēva darbus virs zemes?

Daži no tiem patiešām vēl nav saprasti, tie vēl arvien ir noslēpumā tīti.

kā gan lai tie izprastu dievišķo?

Vassula, Gudrība tiek dāvāta bērniem; Mans Tēvs rod iepriecinājumu tieši bērnos; meitiņ, esi laimīga un slavē Tēvu, kurš pret tevi ir bijis labs; esi Viņa vēstnese un pagodini Viņu; neraizējies, Es tevi vadu; kalpo Man šādā veidā; Es esmu tavs Skolotājs;

Es, mīļotā, turpināšu tevi audzināt; Es audzinu gan tevi, gan arī pārējos Savus bērnus; ej mierā un atceries, ka Es tevi vadu; uzklausi Mani, Es tevi mīlu un vēlos, lai tu būtu ar Mani;

Vassula, Man ir patīkami redzēt tevi pieaugam ticībā; šķīstī Sevi, ēdot un dzerot Mani;

Jēzu, es iešu … Es apņemos iet pie svētās Komūnijas.

Nāc pie Manis, tevi pārklāj Manas Mīlestības pilnība; bērniņ, Es tevi mīlu;

Jēzu, es Tevi mīlu un Es cīnīšos par Tevi.

Es nevēlos cīņas! Es esmu Miers un tu mierā kalposi Mieram; iepriecini Mani, paliekot pēc iespējas dziļākā Manā Klātbūtnē; vai tu esi gatava noskūpstīt Manas pēdas?

(Paņēmu svētgleznu, kurā bija attēlots Jēzus un noskūpstīju Viņa kājas.)

Es tevi mīlu, ej mierā;

 

2 Caur šķīstītavu. (Šķīstītavas dvēseles zina par manu dvēseli. Cilvēka mīlestība uz Dievu var atbrīvot šķīstītavas dvēseles, tas pats attiecas uz lūgšanu.)
3 Apdzēš liesmas, kurās šīs dvēseles atrodas.

 

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009