True Life In God - Vassula Ryden arrow Hronoloģisks saraksts

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Es, Dievs, eksistēju


1986. gada 30. septembrī

mana meita, - miers tev;

Jēzu, lūdzu Tevi, - dāvā man gaismu, lai es spētu sajust Tevi un pierakstīt Tevis teikto;1

Vassula, tukši vārdi – tas nozīmē, ka tajos nav satura, tie ir maznozīmīgi;

Es sapratu, ka esmu kļūdījusies – biju lūgusi bez mīlestības, nepiedomājot, ko saku, nejūtot patiesu nepieciešamību. Tāpēc atkārtoju savu lūgumu vēlreiz, - šoreiz, - pārdomājot katru vārdu un paceļot savu dvēseli pie Viņa;

kad tu kaut ko lūdz vai aicini Mani, dari to, kā šoreiz – izjūtot Manu klātbūtni, tiecoties pēc tās; Es, Dievs, jūtu; Es jūtu visu; no tavas lūgšanas Es vēlos saņemt tavas dvēseles dziļāko mīlestību, vajadzību pēc Manis, mīlestību uz Mani, izpratni par katru vārdu, ko tu Man veltī; Man nav vajadzīgi tukši vārdi – tie var palikt neizteikti; tukši vārdi atgādina žēlabainas, no kapiem nākošas vaimanas; neaizmirsti, ka Es esmu un Es jūtu; Es vēlos, lai tas, ko Mani bērni dara, sagādātu Man prieku;

 


1 Man ir jājūt Dieva Klātbūtne.

 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009