True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Mazini Tēva dusmas
 2007.gada 8.februārī
Mana Vassula, miers ar tevi; dāvā Man biežāk kā upuri savu roku, lai pierakstītu Manus Vēstījumus; kamēr Tu dāvā Man savu roku, Es atjaunoju tavu spēku un tajā pašā laikā pār tevi tiek izlietas Manas Svētības kā svaidāmā eļļa! tu nekad nepaliksi vājāka, kad atbildēsi Maniem Aicinājumiem; pār Manu mīļoto vienmēr tiks izlieta eļļa, lai tevi aptver smarža un caur tevi arī tos, kas tuvojas tev; Mans Vārds ir kā smaržīga eļļa, kas izlieta pār to, kuru Esmu izvēlējies, lai ar viņu sarunātos; tiek noņemts plīvurs un izvēlētais ir svētīts ar mīlīgu satikšanos un Manas Klātbūtnes atklāšanos, tagad tu esi Man kā Manis Paša Teritorija, ka ietverta Manās Rokās;- tieši to saka Raksti caur Manu mīļoto mācekli Jāni:
 „Es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nonākot no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu;”1
jā! šī ir Mana Baznīca, ikviens, kurš dzīvo Manī, ir daļa no Manas Baznīcas; ikviens, kurš pauž mīlestību, ir Mana līgava; ikviens, kurš dzīvo svēti un dzīvo patiesu dzīvi Manī, pilntiesīgi sauks Mani par savu Līgavaini, un paši sevi par līgavu, jo Es būšu viņu Dievs un viņi būs mani dēli un meitas; mēs būsim ģimene... nav lielākas Mīlestības kā mana Mīlestība uz jums visiem; neizmērojama ir Mana Mīlestība Manā Sirdī, paaudze;
iemesls, Vassula, kāpēc Esmu devis tev šo neparasto harizmu, ir lai mācītu tevi Manos Pagalmos, un lai veidotu tevi ar Savām Paša Rokām, lietojot kā plāksni, uz kuras iegravēt Savus dievišķos Vēstījumus, aizdedzinot ar Uguni, lai tu kļūtu par Manu Vienotības vēstnesi un Manu Atbalsi, kas atbalso Mani visai Manai radībai, lai sapurinātu viņu miegainību, lai nodārdētu kā pērkona grāviens pār tiem, kuri ir kurli pret Maniem Žēlsirdīgajiem Aicinājumiem; lai tu bez bailēm dotos uz priekšu Manā Baznīcā un runātu Manā Vārdā dodot mieru tur, kur ir nemiers, dzīvību tur, kur ir nāve,2 cerību tur, kur ir bezcerība, mīlestību tur, kur ir naids un sāncensība, mierinājumu tur, kur ir ciešanas un bēdas, dziedināšanu tur, kur ir posts; ak, Vassula, Uguni tur, kur ir bezdievība;- mazini Tēva dusmas, Mans bērns, un sludini pasaulei Manu Svēto Vārdu un kāds Es Esmu - Brīnišķīgais Padomdevējs, Varenais Dievs, Miera Princis un Mūžīgais Tēvs; pacel Vienotības Krustu, kuru Esmu tev uzticībā dāvājis Manas Mūžīgās Mīlestības dēļ un seko Man; mīli Mani, kā Es mīlu tevi; ic

1 Atkl. 21:2
2 tā ir metafora
 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009