True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Tu turpināsi atjaunot Manu Namu.
1997. gada 7. janvāris
Kungs?
Es Esmu;
Es tev esmu devis žēlastību aicināt Mani un būt kopā ar Mani, tādēļ tagad Es tev dodu Savu Mieru; šie brīži iepriecina Mani; esi piesardzīga un atbalsties pret Mani; maziņā, saki Man – vai tagad tu esi laimīga būt ar Mani kopā šādā veidā?
Kā gan lai es nebūtu laimīga?
Jahve ir man līdzās un Viņš ir labs pret mani.
Tu esi man līdzās, un man ne no kā nav jābīstas.
Svētais Gars ir man līdzās kā mirdzoša saule – Viņš mani vada un dāvā man drošību.
Es paaugstinu Tevi, mans Dievs, es Tev pateicos par visu labo, ko Tu man dāvā.
tu esi laimīga, jo esi saņēmusi no Tēva šādu dāvanu – tā dara brīvu gan tevi pašu, gan visu tavu saimi; šī dāvana dara brīvus daudzus cilvēkus … tagad atļauj Man atpūsties tevī, un tu, Mana mīļotā, nāc un atpūties Manī; lai nekas tev nenodara ļaunu, lai nekas tev neatņem tavu mieru un prieku; Es saku „tavu”, jo esmu tev esmu dāvājis gan Savu Mieru, gan arī Savu Prieku; uzskati tos par savu dārgumu un sargā tos;
nāc, tagad mēs abi kopā turpināsim atjaunot Manu Namu; esi piesardzīga, Es tevi sargāšu; mēs, mums? Es nekad neesmu tālu no tevis;
Dievs ir ar tevi, un Es tevi svētīju;
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009