True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Esi kā lilija.
1996. gada 1. novembris
Mans Pestītāj, es pienesu pateicību Tavam Svētajam Vārdam par Tavu Mīlestību un Taviem brīnumdarbiem!
Tu redzi, ka dažkārt mana drosme noplok, un manis pašas vainu izraisītajā nožēlojamībā tā vien šķiet, ka saceļas vētra, kas manī cērtas kā nevaldāmas bangas. Tad es spēju vienīgi saukt: „Kungs, ko lai es daru?”
Un tikai tad, ka viļņi norimst, mana dvēsele atkal spēj izbaudīt Mieru …
nebīsties un centies Man patikt; neatturi Mani būt ar tevi kopā arī šajā veidā, tikai tu un Es …
esi Mana svētceļniece, Manas Sirds svētceļniece un paliec Manā Sirdī mūžīgi; Es tev apliecinu, ka tava dvēsele vienmēr baudīs Manas Vissvētākās Sirds iepriecinājumus; Manas Lūpas turpinās tevi paēdināt, un Mana Sirds nemitēsies mīlēt un mierināt tevi; ikviens tavs solis tiks veikts kopsolī ar Mani, tavu Pestītāju;
Manas Sirds meitiņ, vai tu tagad esi laimīga, ka vari būt ar Mani šajā īpašajā veidā?
Kungs, pēc visiem šiem gadiem, kurus esmu pavadījusi sarunā ar Tevi, līdz pat šai dienai es vēl arvien esmu apmulsusi un neizpratnē par Tavu izvēli!
Es biju mironis, kas bija zaudējis savu cieņu, un kurš gan atnāca, lai mani apraudzītu?
Neuzvaramais un Visaugstais! Un Tu vēl vaicā, vai es esmu laimīga, būdama kopā ar Tevi?
jā, meitiņ, Es to vaicāju …1
Es nekad neesmu to visu pelnījusi un es nespēju izteikt nevienu Tavas dāvanas cienīgu domu, jo šī Dāvana taču esi Tu pats!
Tu esi mans prieks, mans miers, mans vīraks un mans smaids, mani smiekli, Tu esi mans iepriecinājums, mana dzīvība un mana elpa, un manu acu gaisma! Tu esi mans tēvs un mana māte, mans bērns un mans draugs, Tu esi mans Kungs un mans Dievs! Tu esi manas dvēseles Starojums, un nav neviena, kas būtu Tev līdzīgs, tāpēc patiesi es mirstu aiz laimes, kad esmu kopā ar Tevi!
jā! mīli Mani un uzskati Mani svarīgāku par visu un visiem; Manā Klātbūtnē viss labais atnāks pie tevis; Mana draudzene un Mana māsa,2 vai tas būtu par daudz, ja vaicātu tev vēl kaut ko?
Nē, mans Kungs.
Vassula, vai Mans Likums tevi iepriecina?
Ak, jā! Tavs Likums esi Tu pats – tā ir visa Tava Būtne un viss, kas Tu esi. Tavs Likums, Pestītāj, ir mana Dzīvība.
Es dzirdēju Savu Garu runājam caur tavu muti, un tādēļ arī tu esi Mans iepriecinājums; ļauj cilvēkiem uzzināt, kā Es ar Savu Mīlestību paceļu dvēseles pie Sevis …
tagad, Vassula, ieklausies un godīgi atbildi Man uz pēdējo jautājumu: beigās Es gūšu uzvaru, tomēr līdz tam Man vēl ir jācieš un jāiztur visas Sātana gūtās uzvaras; par viņa uzvarām Es dēvēju ikvienu reizi, kad tam ir izdevies izpostīt kādu dvēseli; Mans jautājums ir šāds: „vai iepriecināsi Mani, savu Dievu, un būsi Man kā lilija?”
Ko gan nieka lilija spēj darīt Tavā labā?3
lilija neraizējas par rītdienu, jo katrai dienai pietiek pašai savu raižu; vai ar visām savām raizēm tu pati saviem spēkiem spēj kaut ko mainīt? seko programmai, kuru Es tev esmu sastādījis, un pilnībā paļaujies uz Mani! tātad – vai vēlies līdzināties lilijai?
Ja tas Tevi iepriecina, tad – jā!
Manās Rokās aizmirsti par sevi; nomirsti sev un atsakies no sevis, lai tu kopā ar Mani varētu pacelt Manu Krustu; pieķeries Manam Krustam, un mēs – Es un tu – dalīsimies Krustā, lai glābtu dvēseles; caur Savu Krustu Es guvu uzvaru, un Es vēlreiz gūšu uzvaru pār Sātana plāniem; esi vienota ar Mani un atļauj Man tevi nest;
Es, Jēzus, tevi svētīju; ic;
 


1 Mani pārsteidza Kristus vienkāršība – šos vārdus Viņš izteica kā bērns.
2 Man šķiet, ka Jēzus noslēgumā mani nosauca par māsu tādēļ, ka nebiju Kungam pateikusi, ka Viņš ir arī mans Brālis.
3 Šis jautājums mani pārsteidza.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Atgriezties nozīmē - ilgoties būt kopā ar Dievu.

Vakardienas vēstījums:
Eamnuēla dziesma.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009