True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Nāciet un zemojieties, un nožēlojiet.
1996. gada 4. augusts
Nāciet, pavērsim ceļu Padebešu Jātniekam – lai mūsu lūgšanas ir Viņa kāpnes … Tagad nonāc, mans Kungs un esi ar mums! Maranata!
Es tev dodu Savu Mieru; uzklausi Mani; Mans trīskārt Svētais Gars, Dzīvības Devējs un Tronis nabadzīgajiem garā, šodien sauc: „nāciet! nāciet jūs visi, kas ilgojaties pēc Manis un esat izslāpuši pēc taisnības! tu nevari būt par Manu bērnu, ja neesi ticis mielots no Manām bagātībām; ak, tik daudzi no jums vēl arvien ir saistīti ar savu iekāru un tumsības važām, tomēr Mans Svētais Gars spēj piepildīt jūsu trūkumu, lai Mans Vārds visā tā spēkā un godībā varētu mājot jūsos …
nāciet ikviens, kas esat darījis ļaunu! nāciet un zemojieties, un nožēlojiet, lai Manas Acis priecātos par jums; ikviens, kas nedzīvojat svētu dzīvi, nāciet pie Manis un nožēlojiet! Es jums došu jaunu sirdi; katrs, kas vēl arvien esat piesaistījušies pasaulei, piesauciet Mani un lūdziet, lai Es atraisu jūsu važas! kādēļ jūs piesaistāties šīm traucējošajām pasaulīgajām tieksmēm, kas uzbrūk jūsu dvēselēm? jūsu rotai vajadzētu būt iekšējai šķīstībai un patiesīgumam, lai Mans Svētais Gars nevairītos no jums … bēdas jums, kas esat pazaudējuši izturību; (Sīr 2, 14) vai neesat dzirdējuši: „tie, kas Kungu bīstas, dara visu, lai būtu Viņam patīkami”; (Sīr 2, 16) ja jūs to nezinājāt, tad nāciet un zemojieties, un sekojiet Man; ļaujiet, lai jūsu mīlestība Manī pieaug tā, lai jūsu sirdis nekad vairs nenovēršas no Manis;
ak ... Vassula, Mans bērns, saki Man:
„Jēzu Kristu, Tu esi mana Dzīvība, Tu esi mana Klints un mana Pestīšana, Tu esi mans loka Šāvējs;”
un Es tev atbildēšu:
„Mans bērns, tu esi Mans, tu esi Mana sēkla, tu esi Mans prieks, tu esi Mans mērķis, kurā esmu šāvis svētību pēc svētības ar vienīgo nodomu tevi izglābt …
nāc un atceries, ka Es vienmēr esmu ar tevi! Es, Jēzus Kristus, svētīju jūs visus!
ΙΧΘΥΣ
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009