True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Nāc pie Manis kā bērns.
1996. gada 3. janvāris
Jahve, Tavi Darbi ir svētības, bagātība un gaismeklis. Piedod mums1, ka nepieņemam tos no visas sirds kā tādus, kuri nāk no Tevis.
Manu meitiņ, Es, tavs Tēvs dāvāju tev Savu Mieru; jau tavu dienu rītausmā Es apsēdināju tevi Savos Pagalmos, lai tev mācītu taisnīgumu, mīlestību un to, kas Esmu Es Pats;
lai tu nepieņemtu pasaules domāšanu, Es nācu pār tevi un iekaroju tavu sirdi; Es vēlējos, lai tu būtu Mans draugs, un gribēju tev iemācīt, ka bijība Manā priekšā ir Gudrības iesākums; lai arī tu nebiji pelnījusi uzlūkot Manu Godību, Es nācu pie tevis tavā klusumā saņemt tavu „jāvārdu”; tad Es pavēlēju tumsībai, lai tā tev apkārt vairs nav tumša, bet naktij pavēlēju kļūt gaišai kā dienai;
Austrumu Nama iemītniece, šī Nama meita, viltus liecinieki ir cēlušies pret tevi, tomēr ceri uz Mani, savu Tēvu; ievēro Manus norādījumus, dzīvo mierā un nepagursti; esi izturīga ciešanās un sludini Manu Godību un Manus tēvišķos Aicinājumus; tu paliksi mājot Mana Nama pagalmos, lai pieaugtu pati un sekmētu arī Manas tautas izaugsmi; Es tevi nepametīšu, un nepamet arī tu Mani;
Es tev saku: kad vajāšanas izbeigsies, kad pazemes valdnieks būs saistīts važās, bet tie, kuri mīdījuši kājām Mana Dēla upuri, būs projām, tad no tā Nama, kurā esi tu, celsies cilvēks, kurš būs kā zīme, kas vēsta labu; tas kvēlos kā lāpa, lai atjaunotu Manu Svētnīcu un Manu trīskārt Svēto Vārdu … tad kritīs Dumpinieka Valstība;
Mana Vassula, Es arī turpmāk būšu tava Dziesma un tava Lāpa; Es būšu tev līdzās un vadīšu tevi drošībā visas tava mūža dienas; tu būsi Mana līdzstrādniece un Mana draudzene, Mana atbalss un Mans ierocis; tava mute būs kā zobens pret tiem, kuri izposta Manu svētnīcu;
Mani, Jahvi, pazīst kā tādu, kurš aizstāv vienkāršos, un Mana Sirds kūst, redzot sirdsšķīstos; tam, kurš tuvojas Man kā mazs bērns, tiks atļauts iepazīt un sastapties ar Gudrību, kas viņu ievedīs Manā Valstībā; Manas Acis ir labvēlīgas mazām sirdīm, jo tādās sirdīs Es izleju Savu Zināšanu pārpilnību; bēdas tiem, kuri nepieņem Mani sirds vienkāršībā, bet gan Manos Pagalmos vēlas izrādīt paši sevi; bēdas tiem, kuri „ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dēvē par saldu un saldu par rūgtu” (Is 5, 20); Mans Gars, raugoties viņu savtīgajos nodomos, šķirs tos no Manis, trīskārt Svētā Dieva;
vai tu vēlies baudīt Debesis? vai vēlies līksmoties Manā Klātbūtnē? tad nāc pie Manis kā bērns! vai tu vēlies sastapties ar Mani un Mani redzēt? tad nāc pie Manis sirds nevainībā; nāc pie Manis ar šķīstu sirdi, un tad zvīņas, kas apklāj tavas acis, nokritīs, un tu ieraudzīsi Manu Godību un To, Kurš bija, Kurš ir un Kurš nāks;
neļaujies ievilināt sevi lepnības slazdā, jo Es šiem mazajiem ļaušu staigāt tev pāri;
meitiņ, Es, Dievs, esmu ar tevi; esi trīskārt svētīta Mūsu Trīsvienīgajā Svētumā;


1 Es saku „mums”, jo es arī piederu Dieva radītajai ģimenei, un lūdzu piedošanu to vārdā, kuri no manas ģimenes vēl arvien netic, ka šie vēstījumi nāk no Dieva.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Esi bez bailēm, Es esmu ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Grieķija - Roda.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009