True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tu neesi velti pūlējusies.
1995. gada 28. novembris
(„Patiesas dzīves Dievā” 10. gadskārta.)
miers lai ir ar tevi; Mana Vassula, pasaki Man, jel pasaki – vai tu esi laimīga, ka esi bijusi kopā ar Mani šādā veidā visus šos gadus? lai arī esi miesīga radība, tev tomēr ir sirds – vai esi laimīga?
Mana prieka Vainags, kā lai es nebūtu laimīga? Tava Elpa ir mani aiznesusi līdzi mākoņiem, tā mani ir nesusi uz priekšu vēja spārniem, lai es pati kļūtu par daļu no vēja 1 – kā gan lai es nebūtu laimīga!
un tu esi kļuvusi par daļu no Manis,2 un Es – par daļu no tevis, tu esi ņēmusi savu mājvietu Manī, tāpat kā Es tevi esmu darījis par Savām Mājām, tavu dvēseli pārveidojot Ēdenē, lai tajā varētu tikt pagodināts; paātrini savu soli un dodies uz priekšu vēja spārniem, jo tev ir ierādīta īpaša vieta Manā Vissvētākajā Sirdī;
Manas sirds Svētki! Manu acu Svaidījums! Trīskārt Svētā Gaisma! Mana dvēsele līksmo, jo Tu esi izglābis „neapdzīvoto”, – lai svētīts ir Tavs trīskārt Svētais Vārds!
jā, Es patiešām esmu „tavas sirds Svētki”; katru gadu sviniet šo dienu, kad Es tevi un tik daudzus citus esmu ievedis Savā Sirdī, un atklājiet tur neskaitāmos dārgumus, kurus Es glabāju šim laikam; paturiet prātā šo nozīmīgo dienu; esi Man līdzās, kā tu esi bijusi šos pēdējos desmit gadus: NEKAD neatstājies no Manis, nāc ar Mani kopā, kā tu esi gājusi visus šos gadus; vai redzi, kā Es tevi esmu attīstījis? vai redzi, ko tevī esmu paveicis? vai redzi Manu Gudrību? pieņemdams tevi par Savu bērnu, Es esmu pieņēmis arī ļoti daudzus citus; Mana taka ir taisna, un Mani ceļi, pa kuriem Es tev tuvojos, ir iepriecinājuma pilni ... tavs Ķēniņš ir pati Pilnība un Skaistums;
„atdzīvini Manu Baznīcu, izrotā Manu Baznīcu un apvieno To” – tāda bija Mana Pavēle, kuru tu saņēmi; vienīgais, ko Es prasīju no tevis, bija, lai tu kopā ar Mani spētu strādāt Manam Godam un lai tu piekristu darīt Manu Gribu; un tā tu esi ieguvusi Manu draudzību;
Mana Baznīca pašlaik ir ieguvēja, pieņemot sevī tik daudzas dvēseles, kuras ir atgriezušās pie Manis … tagad viņu slavas dziesmas ir pievienojušās Manu eņģeļu slavas dziesmām Debesīs; caur tavu muti Es esmu sludinājis to, pēc kā Mana Sirds visvairāk ilgojas attiecībā uz Vienotību; tu neesi velti strādājusi; Es biju tev lūdzis, lai tu nodod tālāk Manus Vārdus un Manu vēlēšanos – vienota Lieldienu svētku svinēšanas datuma ieviešanu –, un tu to izdarīji; vai redzi? Manis atzīšana, Mans bērns, ir bijis vispilnīgākais tikums un tavas dvēseles gaisma; Ēģiptes meita, Es nemitīgi tevi esmu sargājis, Mans trīskārt Svētais Gars deva tavai dvēselei mijkrēsli, pēc kura Es ilgojos, lai tu spētu pilnībā piepildīt Manu nodomu;
Mani vārdi: „piepildīta tu kļūsi daudzskaitlīga” tev bija neizprotami; tad Es palīdzēju tev saprast to nozīmi: „kad tu būsi piepildīta ar Manu Svēto Garu – trīskārt Svēto un Dzīvības Devēju Garu, tad Mana Gara spēkā tu daudziem palīdzēsi atgriezties un nožēlot grēkus;”
Es Pats Savām Rokām apkopu tavu zemi un sadragāju klintsbluķus, kuri Man aizšķērsoja ceļu pie tevis; tad Es tevī iesēju Savas Debesu sēklas; lai pagodinātu savu Vārdu, Es apsolīju notriekt katru iebrucēju, kurš pa Manu ceļu censtos iekļūt Manā jaunajā dārzā; nakti un dienu Man bija prieks rūpēties par tevi; Vassula, šodien Es varu teikt: Es tevī neesmu strādājis velti, Mans Gars tevi atbrīvoja, lai tu kļūtu par Manis cienīgu mājvietu;
lai Mani dēli un meitas tuvojas Man, un Es viņus atbrīvošu, lai arī viņi var pulcēties ap Mani; ic;


1 „Tu dari vējus par Saviem vēstnešiem” (Ps 104, 4).
2 Atsauce uz Jņ 15.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009