True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Paliec Man uzticīga.
1995. gada 8. novembris
Kungs, kopš mūžības esošais Ķēniņ un visu lietu Radītāj! Es esmu miesa no Tavas Miesas un kauls no Tava Kaula. Tu mājo manī, bet es – Tevī. Kāds prieks un līksmība ir apzināties, ka Tu piederi man un es piederu Tev! Es piederu Tev, bet Tu, mans Karali, piederi man!
Tu esi patiesais Vīna koks, bet es – viens no Taviem zariem, es esmu Tavas tautas atlikums… Ak, kāds prieks ir būt pilnībā vienotai ar Tevi! Es esmu nolēmusi palikt Tevī, lai arī Tu paliktu manī. Cik varena ir šī Tava Gara dāvana! Alleluja!
Kungs, atklāj man Savus Plānus, un Es pieņemšu it visu, ko Tu man piedāvā. Patlaban es jūtos droša, bet varbūt Tu no manis sagaidi ciešanas? Es pieņemšu visu, ko Tu dod, – viss kļūst skaists, kad tas nāk no Tevis!
Nāc! Nāc un valdi manī – Tu esi manas laimes Avots! Vai Tu aicini mani dalīties Tavā biķerī, no kura ir dzērušas Tavas dievišķās Lūpas? Mans Dievs, mans Dievs, es nodrebu aizkustinājumā un priekā. Ak, Mīlestība! Tu esi mani savaldzinājusi!
Mana Sirds izjūt saviļņojumu par to, ka esi šādā veidā aicinājusi Mani pie sava galda … uzticies Man; Es esmu no Debesīm, tādēļ nevienai radībai neizdosies uzvarēt Mani  tevī; Es tevī esmu ļoti dzīvs; neviens no pasaulīgajām valstībām, nedz arī tas, kurš pār viņiem valda,1 nespēs nogāzt Manu Valdīšanu tevī;
Es esmu trīskārt Svētais Dievs, tādēļ nebīsties; vai atceries, ko reiz esmu tev sacījis? Es esmu pazīstams kā Tas, Kurš nogāž karaļus un viņu valstības, ja vien tās kļūst par šķērsli Manā ceļā; vienīgais, ko tagad no tevis prasu, ir uzticība – paliec Man uzticīga; neskaties ne pa labi, ne pa kreisi; Es tev palīdzēšu; priecājies, Mana draudzene, jo Es tevi esmu pagodinājis, aicinādams tevi dalīties Manā Biķerī, jūsu sašķeltības un siržu liekulības Biķerī …
patlaban mēs ar tevi kopīgi tuvojamies „Patiesas dzīves Dievā” desmitajai dzimšanas dienai; Manu meitiņ, esi drosmīga un nejūties aizvainota, kad pasaule2 tev laupa godu; pastāvīgi ievēro Manas Baznīcas disciplīnu, un tu priecāsies, iemantojot Manu labvēlību; vienmēr esi gatava atbildēt Maniem aicinājumiem ar vārdiem: „te es esmu, Kungs”, un tavs Radītājs apspīdēs tevi;
Mana Tēva Izvēle, nekrīti kārdinājumā; iemācies, kur rodamas zināšanas, kur neatlaidība, kur atrodas gudrība un dzīvība; to visu tu atradīsi savā klusumā un vēl vairāk – Manā Svētajā Garā; priecājies par iespēju kustēties Manā Garā, esi Viņā kā zivs ūdenī; ārpus šī ūdens tu sažūsi un mirsi, tādēļ paliec Manā Garā, elpo Viņā, un tu dzīvosi;
esi laimīga! Es tevi esmu auklējis un izaudzinājis, lai tu atvestu pie Manis daudzas līdz šim apslēptas dvēseles; daudzas no tām vēl arvien nevēlas atgriezties pie Manis … Man tik ļoti ir viņu žēl! Es izciešu agoniju, redzot, ka tās atrodas pilnīgā neziņā par briesmām, kas viņām apkārt;
ak … Vassula, vienojies ar Mani Manās ciešanās un Manā agonijā, mierini Mani un dāvā Man atpūtu ...
Kungs, es Tevi mīlu, ko es vēl varētu darīt?
mīli Mani – tas ir Mans mierinājums; – tev priekšā uz ceļa ir čūskas, kuras tevi gaida, lai tev uzbruktu; lai arī tās ir caurspīdīgas, nomaskējušās tā, lai nebūtu uzreiz pamanāmas, Es tev dāvāšu redzīgas acis; nebīsties, jo Es esmu ar tevi, un neviena no viņām nevarēs tev iecirst; pašās beigās viena čūska aprīs otru!3 jā! tieši tā, kā Manis dotajā vīzijā;
nāc, Es tevi mīlu un tevi svētīju;
ΙΧΘΥΣ


1 Sātans.
2 Dažas avīzes mani nozākāja.
3 1989. gada 29. janvārī saņemtā vīzija.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009