True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Šodien tevi ir pārdevis viens no Manējiem.
1995. gada 25. oktobris
(Pēc paziņojuma saņemšanas no Ticības doktrīnas kongregācijas.)
miers lai ir ar tevi! Es esmu ar tevi; vai redzi, kā piepildās Mani pravietojumi?1
Manas Sirds ziediņ, Manu Acu mirdzums, tava misija būs piepildīta vienīgi tad, kad Es tiem atļaušu tevi piesist krustā; patlaban tev nākas mērot savas gaitas pa grambainu ceļu, bet Es esmu ar tevi; saņem drosmi un nepazaudē Mieru, ko Es esmu tev devis; jau iepriekš esmu tev teicis, ka Tēvs tev ir nospraudis ceļu, kurš ļoti līdzinās Manējam; tev nāksies pakļauties tajās pašās lietās, kur nācās pakļauties Man, tomēr viss notiks saskaņā ar tavu spēku mēru;
kā redzi, šodien tevi ir pārdevis viens no Manējiem; Mana dārgā, tevis pašas ļaudis ir nodevuši nevainīgas asinis … viens no tavējiem ir nodevis tevi romiešiem,2 lai tie tevi pasūdzētu un … piesistu krustā;
Vassula, klusē tāpat, kā klusēju Es,3 tev ir pietiekami daudz liecinieku, kas var tevi aizstāvēt; uzticīgie arī turpmāk būs uzticīgi; tavas drēbes, Mans bērns, tiks izvārtītas tavās asinīs, un arī tā būs liecība, ka tu nāc no Manis; tu esi dzimusi šai misijai, un tas, ka tu to pieņem, Mani iepriecina, jo caur tavām ciešanām Es daudzus izglābšu; caur tavām ciešanām Es savā Baznīcā iedegšu gaismu un likšu piedzimt atjaunotnei Manā trīskārt Svētajā Garā;
kamēr tavi vajātāji līksmo, tajā pašā laikā Mans septītais eņģelis gaisā izlies trauku, kas liks uzliesmot visām debesīm …4 Vassiliki, palūkojies uz Mani, paskaties Man Acīs5 … tu Man apsolīsi, ja tu Mani mīli, viņiem piedot … tas daudziem var šķist neloģiski, bet tu taču esi Mana mācekle, vai ne?
Jā, Kungs.
tad esi tāda, kāds ir tavs Mācītājs, jo beigās Es gūšu uzvaru … līdz pat šim brīdim viņi nav sapratuši, ka šie Vēstījumi nāk no Manis 6
Es Tev pateicos, mans Kungs, par visu, ko Tu manā labā dari, un mīlu Tevi arvien vairāk!
Manu dūjiņ, tavs Pestītājs tevi mīl un tevi svētī; ic;


1 Tādu pravietisku vēstījumu ir daudz.
2 Kristus man ļāva nojaust, kurš.
3 Man sevi nav jāaizstāv.
4 Atgādinājums par Akitas vēstījumu Japānā.
5 Es tā arī izdarīju un jutu, ka izkūstu.
6 Jēzus runāja klusāk, it kā pats ar Sevi.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009