True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Vēstījums Indonēzijai.
1995. gada 25. februāris
(Indonēzija, Džakarta.)
Mans Kungs, Tavs Vārds dedzina mūsu sirdis kā uguns! Kādēļ gan, Tev runājot, neaizdegas viņu4 sirdis?
lūdzies par viņiem, lai Es tiem spētu dot sirdi, kura atzīst Mani; Manas Dvēseles svētītā, pieņem sāpīgo šīs zemes trimdu,5 reiz Es tev rādīšu augļus, ko tā ir nesusi; šodien Es esmu tevi atvedis šeit, uz Indonēziju, un tāpat Es esmu Tas, Kurš jūs visus ir sapulcinājis kopā;
saki viņiem: nedomājiet, ka Dievs ir tāds, kuram nav iespējams tuvoties, Dievs ir jums līdzās un jūs mīl … godiniet Viņa Vārdu; atgriezieties pie Manis un mainiet savas dzīves, dzīvojiet svēti, jo Mans Vārds ir Svēts; atļaujiet Man jūs labot, un, lai es to varētu izdarīt, jums ir pilnīgi jānodod sevi Man; Mana Sirds ir jūsu vienīgais patvērums; ieklausieties un saprotiet: Es esmu teicis, ka visa miesa ir kā zāle, bet tās skaistums ir kā pļavas puķēm – zāle nokalst un puķe novīst, bet Mans Vārds pastāv mūžīgi … ja klausīsieties Manis teiktajā, tad jūsu dvēsele arī turpmāk dzīvos; dzīvojiet tā, lai tajā dienā, kad atnākšu jums pakaļ, jūsu dvēselei būtu miers ar Mani – tad jūs iemantosiet Manu Godību;
nemaldiniet sevi, teikdami: „dvēsele, tev visa kā ir gana, atpūties un ņem dzīvi tādu, kāda tā ir; priecājies un baudi savu bagātību, jo tu jau acīmredzami esi saņēmusi mantojumu;”
Mans bērns, apzinies, par kādu tuksnesi tu esi pārvērtis savu dvēseli; Manu bērniņ,1 apzinies, cik sāpīgi Man ir noskatīties tavā sausumā; Es tevi vienmēr esmu mīlējis ar mūžīgu Mīlestību; mazini Manas sāpes, liec tām izzust un atgriezies pie Manis, sava Tēva, sava Radītāja, sava Pestītāja … atgriezies pie savas Dzīvības; lūdzies no visas sirds, un Es tevi uzklausīšu; tev tiek dāvāta piedošana, ja vien tu pēc tās lūdz!
Indonēzija, liec savus soļus Manās Pēdās, jo tuvu klāt ir Mana Diena, un, kad Es nākšu, tad nākšu ar Uguni – atļauj Man tevi atrast gatavu Manai Valstībai … lūdz pēc Manām svētībām, un Es tev tās došu; kurš tēvs gan atteiktos palīdzēt saviem bērniem piedzīvot labklājību; cik gan vairāk Es, Dzīvības Avots, dodu ikvienam, kurš Mani lūdz! dēli un meitas, Es esmu jums līdzās un Es jūs svētīju, dāvādams jums Savu Mieru; nāciet un atzīstieties savos grēkos, raugoties Man sejā, un Es atbildēšu jūsu grēku nožēlas saucienam;
Vassula, Es esmu Jahve, tavs mīļotais Tēvs un visu Tēvs; slavē Mani un nevilcinoties Man seko; tagad piecelies un lūdzies lūgšanu „Tēvs mūsu” tā, kā Es, tevi pagodinādams, esmu tev to mācījis; Es tevi maigi mīlu!
 


4 Tie, kuri vajā Vēstījumus.
5 Kad esat redzējuši Kungu, jūs vēlaties būt kopā ar Viņu.
1 Kungs uzrunāja ikvienu.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009