True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Upurē Man savu sirdi.
1995. gada 1. februāris
(Horvātija, Zagreba.)
raksti: miers lai ir ar jums; visu dienu Es esmu bijis ar jums un stāvējis jūsu priekšā ar izstieptu Roku: Mana tauta, Mans mantojums, Mana sēkla, pievērsies Man, samierinies ar Mani; samierinies ar Mani …3 Es esmu jūs mīlējis jau kopš mūžības; atgriezieties pie Manis, un Es atgriezīšos pie jums; sējiet mīlestības sēklu, lai pļautu mīlestību; sējiet mieru, un jūs mantosiet Manu Mieru; Manas Dvēseles svētītie, sējiet samierināšanās sēklu, un jūs iemantosiet Manu Godību …
neraudiet par materiālām lietām,4 paceliet savas acis uz Debesīm – lai jūsu sirds meklē Manus dievišķos Likumus un tajā ienāk Mana Debesu Valstība, un jūsu sirdīs, tieši tāpat kā visu Manu svēto sirdīs Debesīs, piepildās Mana Griba; – līdz pat šai dienai Es izkliedzu vārdus, kurus reiz saucu Jeruzalemē: „ja vien jūs būtu zinājuši par to Miera Vēsti, kuru Es jums šodien piedāvāju, jūs neļautu tai paiet sev garām!” – bet šīs lietas ir palikušas apslēptas gudrajiem un mācītajiem, atklādamās vienīgi pazemīgajiem un vienkāršajiem;
taisnojiet savas sirdis, un tad noslēgumā jūs saņemsiet savu algu; ja jūs vaicājat: „ko gan šajā mirklī mēs varam Tev dot?”, tad Es jums saku: „uzdāviniet Man savas sirdis, un Es palīdzēšu jūsu neticībai, atveriet savas sirdis, un Es tās pārveidošu par debesīm Sev, jūsu Dievam, kurās Es varētu tikt pagodināts;”
nāciet un ēdiet no tiem augļiem, kurus Es jums šodien dāvāju, kamēr vēl ir laiks; nāciet pie Manis; jūsu Kungs jau atgriežas, tādēļ Es jums saku: samierinieties ar Mani un esiet vienoti Manā Vārdā;
Es jūs visus svētīju Savā Vārdā, atstādams uz jūsu pierēm Savas Mīlestības Nopūtu;
 


3 Šie vārdi izskanēja kā lūgums – Jēzus izklausījās pēc ubaga.
4 Jēzus Balss kļuva skaļāka, un šie vārdi tika izteikti pavēles formā. Reizē tas bija atgādinājums par šīs pasaules lietu nesvarīgumu, norādot, ka cilvēkam ir jātiecas pēc Debesu lietām.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009