True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tavs grēcīgums spiež Manu Žēlsirdību iegremdēt tevi Sevī.
1994. gada 20. oktobris
Kungs?
Es Esmu; redzi, Vassula, Es tevi piecēlu tā paša nolūka dēļ – Mans Tēvs un Es tevi apmeklējām un tevi izaudzinājām; patiešām – Es biju Tas, Kurš tevi augšāmcēla; vai šodien tu varētu sacīt, ka tavas zināšanas tev ir devuši cilvēki vai arī teoloģijas studijas?
Lai slavēts Dievs, jo viss, ko esmu apguvusi, ir saņemts no Tevis.
Mans Tēvs un Es caur Saviem darbiem turpināsim raisīt sašutumu jūsu filozofos un sabiedrības augstākajos slāņos, viņus ieļaunos arī Mūsu izvēlēto instrumentu nabadzība; Mani iepriecina iespēja tevi mācīt, jā, Mani vēl arvien iepriecina iespēja apveltīt tevi ar Manām cēlajām Zināšanām; ak, Vassula,9 ja vien tu zinātu, cik ļoti priecājas Tēvs, kad apveltī tevi ar Gudrību ... tādēļ neesi kā tāda, kas neapzinās visas šīs svētības; nevaicā: „kur ir mans Jēzus?” Mana mīļotā, Es visu laiku esmu ar tevi, Mans Acu skatiens ir nemitīgi pievērsts tev;
atļauj Man sekmēt tavu garīgo izaugsmi un paplašināt tavas zināšanas, atļauj Man dažkārt aizbēgt no pasaules samaitātības, lai rastu atdusu tavā sirdī; tavā klusumā Es varu atpūsties; Es esmu Karalis tavā uzticībā, jo tajā Es saņemu godu un slavu, bet tavā mīlestībā es tieku pagodināts;
Kungs, Tu esi mani skolojis un devis man spēku. Tu vērsies pie manis, un Tavi vārdi mani piecēla. Tu pats, Kungs, esi mana barība. Kādēļ Tu ar šo gaismas dāvanu esi apveltījis tik samaitātu radījumu kā mani?
tādēļ, ka tavs grēcīgums Mani satrieca; ja vien Es būtu atradis kādu vēl vājāku radījumu par tevi, būtu izvēlējies viņu; tavs grēcīgums spiež Manu Žēlsirdību iegremdēt tevi Sevī; tavs grēcīgums liek Manai Galvai nodrebēt … Es neatrodu nevienu, kurš būtu vājāks un grēcīgāks par tevi … nevienu! kā gan Es spētu tevī darboties, ja Man būtu bijis jāsastopas ar neskaitāmiem pretiniekiem tavā iekšienē? Es nevienu neatradu ... un arī, ja kāds parādītos, Es ar Savas Elpas pūtienu viņus aizdzītu projām; tādēļ atļauj Man saņemt tavu labo roku Manējā … vai tu jūties laimīga, Mana Vassula?
Jā… Ļoti!
Es tevi mīlu, jo tu Man esi atļāvusi tevi audzināt un bagātināt, tu Man esi atļāvusi caur sevi bagātināt arī citus; Mana mīļotā, nekad nebaidies; vienīgais, ko tagad Es tev saku, ir: mīli Mani, turpini pierakstīt un pagodini Mani liecinot; Es esmu „Patiesas dzīves Dievā” Autors un Es to apstiprināšu, parādīdamies tavā vietā; tā ir Mana Tēva dāvana tev un pārējiem;
 


9 Jēzus nopūtās.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Atgriezties nozīmē - ilgoties būt kopā ar Dievu.

Vakardienas vēstījums:
Eamnuēla dziesma.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009