True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tu esi Visaugstā Dieva atvase.
1994. gada 22. jūlijs
(Patmas sala.)
Kungs, izglāb vājos un atpestī šīs pasaules grēciniekus.
miers lai ir ar tevi; pār tevi ir Mana žēlastība;
meitiņ, Mana Sirds izdveš nemitīgas nopūtas; pazemīgie, grēcinieki un nevainīgie ir sadzirdējuši Mani, kļūdami par Mierinātāja mierinātājiem; Uzticamā Mīlestība ir jūsu vidū, tomēr ne visi Mani ierauga; šajā2 Mīlestības Dziesmā Es izleju visu Savu Sirdi – to Es daru aiz mīlestības uz jums, aiz mīlestības gan pret taisnajiem, gan grēciniekiem; Es esmu kļuvis par ubagu jūsu dēļ; Es kliboju jums līdzās, bet garāmgājēji Mani neatpazīst, jo šī netaisnā un grēcīgā paaudze Mani ir pārklājusi ar asinīm un spļāvieniem…
ak, tik zemu kritusī zeme! tevis vairs nav… tavs Dievs atnāca pie tevis, bet tu Viņu neatzini; vai nedzirdēji? Es esmu Dievišķais, un Savā Dievišķībā Es vēlos jūs izglābt, lai arī jūs varētu pievienoties Manu svēto pulkiem; par spīti Manam piedāvājumam, daudzi no Maniem bērniem nevēlas nožēlot grēkus, nedz arī atteikties no tiem; tie viņus sasaista pie visām iespējamām lietām, bet tikai ne pie Manis; Manu Dvēseli pārpilda nopūtas – jā, meitiņ, pasaki, ka Manas maisa drēbes ir asinīm piemirkušas;
ieklausies Manī: šodien tieši tāpat kā vakar Vissvētāko apspļauda un sit visi garāmgājēji; cilvēki ik dienas mīda kājām Manu Svēto Krustu – jūsu pestīšanas instrumentu… ak, Es ļoti smagi ciešu… šodien Es esmu atvēris Savus Debesu apcirkņus, lai jūs bagātīgi pabarotu; Es sagatavoju ceļu, kurš jūs visus aizvedīs līdz Debesīm;
Es sacīju: „lai arī šī paaudze ir brīvprātīgi metusies pie Sātana kājām, Es, Svētais, nekad neaizmirsīšu jūsu radīšanas brīdi, to mirkli, kad Mans Tēvs lēja prieka asaras; tieši tādēļ Es vienaldzīgi nenoskatīšos, kā Mana Tēva atvases kļūst līdzīgas Manam Ienaidniekam; Mans Ienaidnieks var šķist pievilcīgs, tomēr viņa pievilcība nes vienīgi nāvi, turpretī Es vēlos jūs aizvest atpakaļ līdz jūsu dievišķībai un ielikt jūsu Tēva Rokās;”
paaudze, tādēļ, ka esi ļāvusies miegam, ienaidnieks tevi ir sagūstījis un nohipnotizējis; viņa melu ielenkumā jūs esat palikuši kā noburti, un jūsu atmiņa, krītot aizmirstībā, ieslīga tumsībā,3 tomēr Es, jūsu Dievs, jums saku:
dēli! un meitas! jūs esat Visaugstā Dieva atvases! jūs esat Valdnieka un Diženuma
pēcnācēji… ak, nāciet! jūs piederat Mums!1 jūs piederat Debesīm… jūsos rit ķēnišķīgas asinis, tad kāpēc, kāpēc jūs vēl arvien klausāties Zvērā? jūs esat svētīti pēc Mūsu Tēla, nevis pēc Zvēra! jums visiem vajadzētu staigāt pa Visvarenā Dieva Nama pagalmiem, tādēļ atļaujiet Man ietērpt jūs Savā Krāšņumā; atveriet savas sirdis, un Es jūs izglābšu!
atļaujiet Man ienākt Savā mājoklī2 – Es to izgreznošu un sakārtošu, bet, kad būšu to padarījis, tad kā zvejnieks, kas izmet savu tīklu, Es izmetīšu jūs tuksnesī un nāves ielejā, lai jūs tajā sauktu Manā Vārdā: „Mīlestība atgriežas; Kunga Diena ir tuvu, daudz tuvāk, nekā jūs domājat!
nožēlojiet un atgriezieties! atgriezieties un līksmojiet, jo pavisam drīz atskanēs sestā eņģeļa bazūne un piepildīsies Dieva brīdinājumi; steidzieties nožēlot grēkus, lai saņemtu uz savām pierēm Jēra Zīmogu;”
jūs sacīsiet šos vārdus; jūs būsiet Mans Tronis, un Es – Tas, Kuru jūs slavēsiet; Sava Ienaidnieka acu priekšā Es jūs apveltīšu ar drosmīgu sirdi, kura šajā Laiku beigu cīņā palīdzēs jums gūt uzvaru pār viņu un viņa sekotājiem;
pagaidām tas ir viss, meitiņ; Es svētīju tevi un katru, kurš ir ar tevi; Mans Vārds ir:
Āmen;
 


2 „Patiesa dzīve Dievā”.
3 Pēkšņi Dievs ierunājās skaļāk.
1 Vissvētākajai Trīsvienībai.
2 Mūsu sirdī.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009