True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tu esi Mana atbalss.
1994. gada 4. jūlijs
Mana Vassula, tavu liecību pastiprinās Mans Svētais Gars; Es pats būšu nomodā par Saviem Vēstījumiem un raudzīšos, lai Mani Vārdi katrā no jums atrastu mājvietu; patiesi Es jums saku: lieciniet Manā Vārdā un nebīstieties, Es esmu ar jums; Es augšāmcelšu mācekļus, Es viņus audzināšu, un tad izsūtīšu liecināt par Manu Vēsti;
Mana Vēsts atpestī; tieši tāpēc Sātans, zinādams, cik daudzas dvēseles varētu viņam izbēgt, turpinās cīņu, izmantodams noklīdušas dvēseles, kuras ar saviem meliem nomelnos tavu dzīvi un dzīvesveidu; tomēr viņas, bērniņ, tiks izraidītas! jo vairāk viņas jūs visus vajā, jo vairāk Es iedrošināšu tevi un Savus ļaudis, Pats Sevi viņiem atklādams tavā vietā;
tu esi Mana Atbalss, tu esi Tēva Vismīļotākā Dēla Atbalss; kā jau Es esmu tev, Mana Vassula, teicis – šī ir Visaugstā Dieva dāvana, kurai ir jāstiprina un jāiedrošina tevi pašu, un tai pašā laikā tas ir Manas Vēsts zīmogs;
Es un Tēvs gādāsim par tevi, Mans bērns; šai paaudzei Es saku to pašu, ko reiz jau sacīju Saviem mācekļiem: svētīgas ir acis, kas redz to, ko jūs redzat,2 jo daudzi ir vēlējušies to redzēt, bet nav redzējuši… tie, kuri esat Mani redzējuši, uzskatiet to par privilēģiju un priecājieties! un tu, meitiņ, atļauj Man pilnībā izdzēst tevi, lai tiktu pagodināts Mans Vārds;
Es Saviem eņģeļiem esmu devis pavēli rūpēties par Maniem Vēstījumiem, izplatot tos visur, jo Es esmu nolēmis valdīt pār šo pasauli svētumā un šķīstībā; esi neatlaidīga, pildot tev uzticēto sūtību, jo Mana Sirds priecājas, redzēdama, ka tev šī misija sagādā prieku! neļaujies to ietekmei, kuri tevi kritizē, bet gan atbalsties pret Mani; ak, vai gan Es priecāšos, kad tiks sarakstīts kas līdzīgs Manam Vēstījumam! svētīgs ir cilvēks, kurš kalpo Man un godā Manu šodien izteikto Vārdu, Es viņam palīdzēšu;
pasaki3 (…), ka Es ņemu vērā visu, ko viņš dara; „Mans dēls, neuzņemies daudzus dažādus citus pienākumus;”4 šie pienākumi vienīgi vairosies, un tu cietīsi no laika trūkuma; steidzies, cik vien tev spēka, tomēr tev nekad neizdosies sasniegt mērķi kā vienīgi tad, ja tu pavaicāsi Man: „Kungs, kas ir vajadzīgs Tev?” un Es tev atbildēšu: „Mana Vēsts glābj, un laika vairs nav atlicis daudz, ko esi aizsācis, Es esmu svētījis; dāvā šai paaudzei ēst sapratnes Maizi, bet dzērienam piedāvā Gudrības ūdeni; Mani Vēstījumi pabaro un remdē slāpes; šī paaudze mirst no barības trūkuma, bet tavu pūļu5 augļi izglābs daudzus;
steidzies un jau tagad uzņem sevī un pārdomā Manus Vēstījumus; pasmel tajos Manas Vissvētākās Sirds bagātības un tad cel tās gaismā; Es tev esmu dāvājis veselību, lai tu atjaunotu Manas Baznīcas veselību; Manos Vēstījumos pasmel visu to nepieciešamo gaismu, kura vajadzīga Manu priesteru un laju sirds izgaismošanai; Es tev esmu devis vienotības dārgumu – veicini vienotību Manu Vēstījumu gaismā; citē Manus Vārdus, dodot paralēles; daudz ļaužu visās tautās saņems gaismu, pateicoties šī darba skaistumam;
tu labi darīji, uzrakstīdams par pāvestu, tomēr Podnieks no tā paša māla izveidoja arī Manu patriarhu Bartolomeju; ar tādu pašu lepnumu, kā tu rakstīji par Manu pāvestu, raksti arī par savu brāli!1 dari tā, lai šis darbs tiktu paveikts ar vienlīdz lielu rūpību; Es tev saku: izmanto Manus Vēstījumus, jo tajos tu spēsi gūt pietiekami daudz zināšanu, kuras tev palīdzēs izprast Manas vēlmes; lai tavs vienīgais mērķis, pēc kā tu dzenies, ir ievākt bagātīgu ražu no „Patiesas dzīves Dievā”!
Es tevi svētīju un vēlos pārliecināt, ka Es un Mana Māte esam ar tevi vienoti;” ic;
 


2 Dievs runā par tiem, kuri tikšanos laikā ir redzējuši pašu Kungu.
3 Kungs smalkjūtīgi ļāva man nerakstīt cilvēka vārdu, uz kuru attiecas šis vēstījums.
4 Pienākumus, kuri neļauj viņam pilnībā veltīties „Patiesas dzīves Dievā” misijai. (Jā.)
5 „Patiesas dzīves Dievā” grāmatas. (Jā!)
1 Patriarhu Bartolomeju.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mans Vārds ir kā lampa.

Vakardienas vēstījums:
Ilgojieties pēc Viņa Krusta.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009