True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tava lūgšana var sagraut visas šīs pasaules ļaunuma valstības.
1994. gada 13. aprīlis
jā! Mana Vassula, kad Es tevi aicinu, Es pieskaros tavai sirdij!3 tas esmu Es, Jahve – atbalsties pret Mani un nebīsties; Mana Sirds ir Mīlestības un Maiguma bezdibenis;
ieklausies Manī: zāle izžūst un visa velēna izkaltīs, un pavisam drīz apkārt vairs nebūs palicis nekāda zaļuma, un, ja mēs nepasteigsimies, tad zeme tiks pilnībā izpostīta; jau tagad ir tik maz izdzīvojušo…4 netici tiem, kuri pravieto, ka patlaban viss ir labi un miers jūsu vidū jau dzen pirmos asnus; Es neesmu sūtījis šos praviešus, tomēr viņi pravieto tautām, kuras ēd samaitātības maizi;
Mana pravieša vārds nāk no Manas mutes, tas deg kā uguns, un neviens liekulis to nemīl; kad tiek izrunāts Mans Vārds, tas liek nodrebēt, un kā veseris tas nāk pār pārakmeņotajām sirdīm, tās sadragājot; nē – kā gan Es varu teikt, ka jūsu vidū plaukst miers, ja jūsu zemes ir netaisnības piesātinātas un pilnas ar tārpu saēstām mirušo miesām; kā Es varu teikt, ka mīlestība ir aizkustinājusi jūsu sirdis, ja jūsu mēles tiek sašķeltas, zaimojot Manu Svēto Garu? jūsu zemēs plaukst prostitūcija…1 nē, tie patiešām negodina Mani kā savu Tēvu, bet gan nemitīgi dara Man kaunu… jums to pat nepamanot, jūs ir pārklājusi nakts; tā lien pa visu zemi kā nāve; kā gan Es varu teikt, ka jūs pagodināt Manu Vārdu? kā Es varu sacīt, ka jūs svētījat Manu Vārdu, ja visa jūsu būtība ir viena vienīga tumsa…
Es sūtu pie jums eņģeļus citu pēc cita, lai viņi atbalso Manus Vārdus, kas caururbtu jūsu kurlumu, bet, ak vai… daudzi no jums spriež par Maniem vēstnešiem vienīgi no cilvēciskā viedokļa, jo jūsu sirds pārakmeņotības dēļ šie Vārdi nesasniedz savu mērķi; tik tiešām – ir situsi stunda, kad Nāve vajā Dzīvību; jūs Manus eņģeļus izdzenat no savām telpām, kuras patiesībā ir Manējās, jūs izturaties pret viņiem vardarbīgi, kā pret krāpniekiem; jūs savā mežonībā cenšaties nogalināt viņu garu, bet līdz ar to – arī Manējo, pie tam – to darīdami, jūs domājat Man izdarām pakalpojumu; tomēr jums nebūs varas pār viņiem, jo viņu runātie vārdi ir Dzīvība, un Dzīvība ir stiprāka par Nāvi, tāpat kā Mīlestība ir daudz spēcīgāka par ļaunumu, un Mans Svētais Gars ir viņu svētais Ceļabiedrs; tātad – lai arī kurp Mani eņģeļi dotos, Mans Svētais Gars ir kopā ar tiem;
jau no paša sākuma Manas Vēsts būtība ir bijusi, lai jūs mīlētu cits citu, samierinātos cits ar citu Manā Mīlestībā, dzīvotu svēti un svētītu Manu Vārdu; Mana Vēsts joprojām ir tā pati, bet tikai daži no jums ir klausījušies un tai ir sekojuši...
kādēļ jūs vēl arvien esat tik cieši pieķērušies šai pārejošajai pasaulei? Es jūs esmu mācījis neraizēties par savu dzīvību – vai tiešām jūs domājat, ka Es neparūpēšos par jums jūsu vajadzībās?2 Es izgreznotu jūsu dvēseli, ja vien jūs to atļautu; kopš šo Vēstījumu aizsākuma Es neesmu mitējies jūs aicināt atgriezties pie Manis un izmainīt savas dzīves;
Es jums esmu lūdzis labot citu kļūdas, gandarīt, nožēlot grēkus un pulcēties uz lūgšanu nomoda naktīm; Es esmu lūdzis no jums vīraku – jūsu siržu vīraku… ak! ja vien jūs aptvertu, cik spēcīgas un diženas var kļūt jūsu lūgšanas, ja vien tās nāk no jūsu sirds! jūsu lūgšanas var iznīcināt katru ļaunuma impēriju virs šīs zemes, izraut to ar visām saknēm un salauzt desmit ragus,3 kuri tagad aprij šo zemi kopā ar Maniem bērniem; lai arī ļaunuma spēki ir spēcīgi, tomēr jūsu lūgšanas var atņemt tiem ieročus, bet šo lūgšanu vīraks4 – šķīstīt pasauli; Es jums saku: neļaujieties atpūtai, lai netiktu pārbaudīti, esiet nomodā kā vēl nekad agrāk;
Es jūs nepametīšu, Es esmu ar jums visiem; Es esmu ar jums, lai jūs stiprinātu un neļautu jums zaudēt elpu; Mani dēsti, Es esmu ar jums un ilgojos jums parādīt Savu laipnību, un pārstādīt jūs Savā Iepriecinājumu dārzā;
redzi, Es ņemu pārziņā tavu lietu, lai būtu pārliecināts, ka Ienaidnieks tevi nav aprijis; un tevi, Manu meitiņ, atļauj Man lietot par Savu ieroci; Es tevi izmantošu, lai sagrautu šīs pasaules ļaunuma valstības un to, kurš pār tām valda; Gudrība būs tava skolotāja; padari savus ikdienas pienākumus;
Es, Jahve, tevi svētīju; tavs Tēvs un tavs Abba ir tev līdzās;
 


3 Kad saņemu aicinājumu, es savā sirdī izjūtu īpašu prieku un degsmi steigties pie Dieva. Manī parādās vēlme pamest visu, lai atbildētu Viņa aicinājumam.
4 Jahve runā līdzībās.
1 Tēvs runā par reliģiska rakstura neuzticību.
2 Atsauce uz Mt 6, 25.
3 Desmit zaimi pret desmit Dieva baušļiem.
4 Lūgšana, kas nāk no sirds.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mans Vārds ir kā lampa.

Vakardienas vēstījums:
Ilgojieties pēc Viņa Krusta.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009