True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Turi cieņā šo ražu, turi cieņā mūsu laulību.
1993. gada 5. jūnijs
Vassula, laulībai ir jātiek turētai godā un jātiek uzskatītai par svētu; Es tevi esmu salaulājis ar Sevi14 un mācījis tevi paļauties uz Manu Žēlastību; Es tavu dvēseli esmu darījis par altāri un Savu, tava Dieva, līgavu; Es tev esmu mācījis būt paklausīgai un atteikties no visa, kas nav no Manis; Es, tavs laulātais Draugs, esmu tev uzticējis rūpes par Manu labumu; tev, miesīgā radība, Es esmu mācījis disciplīnu, Es, Mūžīgais, esmu tevi lolojis, jo tava atgriešanās ir bijusi Mana dāvana! Es pār tevi esmu izlējis pravietiskas mācības; Mana pacietība pret tevi, Vassula, iet mazumā! tu esi vainīga (…)1 un tas ir tas pats, kas (…) tev ir jāatsakās no visām šīm lietām! Es esmu tevi atjaunojis Manā līdzībā un Es tevi mīlu; kādēļ tu (…)… bet redzi, neskatoties uz tavu neuzticību, Mana Uzticība paliks mūžīga; Es izsakos diezgan bargi, bet tas ir tāpēc, lai atgādinātu, ka tev ir tikusi uzticēta īpaša misija! sākot no šī brīža, vairs neizej uz kompromisiem… nepieļauj nevienu! Es ar to vairs nesamierināšos; tā kā Es mājoju tevī, tad dzīvo tā, kā Es vēlos, lai tu dzīvotu; neizmanto nelietīgi Manu Pacietību!
un vēl… pieraksti to!2 jā! saki Man, kuri ir palicis tavs agrākais entuziasms? vai Man būtu tevi jāuzskata par neuzticamu? tā vietā, lai padotos savām dabiskajām tieksmēm, kuras tevi ieved nosodījumā, pacel savas acis uz Mani, rūpējies par Manām interesēm un, atklājot cilvēcei Manas Godības bagātību, saņem no Manis Dzīvību; nebīsties, Es nekad tev neatņemšu dāvanas, ar kurām esmu tevi apveltījis, nedz arī mainīšu Savu izvēli attiecībā uz tevi; Es vēlos tev uzdot tikai vienu jautājumu: kādēļ tu esi novērsusi savu skatienu no Manis?
Es nezinu.
tu zini!
Varbūt tādēļ, ka nevēlos redzēt, ka Tu dusmojies?
mēģini vēlreiz …
Varbūt es nevēlos redzēt, ka Tu man nepiekrīti?
jā! jā, Vassula; atklāj Man visu, kas tev ir uz sirds! runā!
Kungs, ņem manu sirdi.
saki, kā jūties!
Kungs, vai mana sirds ir no miesas, vai tā jau ir pārvērtusies akmenī?
tava sirds pārakmeņosies vienīgi tad, ja tu tiksi atdalīta no Manis …
Tātad man vēl ir cerība…
Es tevi esmu sūtījis pļaut tur, kur tu neesi arusi, turi cieņā šo ražu, turi cieņā mūsu laulību;
tagad iemācies saprast, ka Es varu būt tiklab stingrs, kā laipns; ļauj pasaulei bez vilcināšanās gūt labumu no ražas, kuru Es pats esmu sējis! bet tu pati nesatraucies, jo Es tevi esmu uzpotējis Sev, un tu esi daļa no Manis, tādēļ Es vēlos, lai tu būtu pilnībā nesabojāta! nāc un pagodini Mani, pieminot Manu Klātbūtni; ic;


14 Atsauce uz Is 54, 5: „Jo tavs Radītājs ir tavs Laulātais Draugs, Kungs Cebaots ir Viņa vārds”.
1 Kungs Savā smalkjūtībā ņēma vērā manu vēlmi nepierakstīt to, uz ko konkrēti Viņš norādīja.
2 Jēzus palūkojās manī, un Es pēc Viņa acīm nopratu, ka Viņš nav apmierināts ar mani, bet ir diezgan dusmīgs.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mans Vārds ir kā lampa.

Vakardienas vēstījums:
Ilgojieties pēc Viņa Krusta.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009