True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Mana Sirds deg ilgās pēc tavas mīlestības.
1992. gada 23. augusts
(Jēzus mani uzrunāja agri no rīta. Viņa balsi sadzirdēju pēc lūgšanas.)
„Es esmu priecīgs, ka tu tik agrā rīta stundā veltī laiku, lai sarunātos ar Mani; pasaki viņiem (Rodas grupai), ka Mana Sirds ir Mīlestības Bezdibenis; pasaki viņiem, lai tie vairs Mani nekārdina;”
(Un viņiem būtu jāizlasa 1 Kor 14, 26 – 32.)
(Vēlāk.)
Kungs Jēzu Kristu, Tavai Vissvētākajai Sirdij es vēlos uzticēt šo nodomu:
Palīdzi mums un gani mūs, dāvā mums Savu Mieru. Mūžīgā Tēva Dēls, pazemini mūs, lai Tavas acis, Debesu Karali, varētu nolūkoties uz mums no augšienes. Mūsu Tēva Mīļotais Dēls, pasteidzies īstenot Savu darbu un neļauj daudziem tikt satriektiem. Cilvēki iet bojā pagrimuma dēļ.
Ak, Tēva Svētais, kaut Tu atgrieztos pēc iespējas ātrāk!
Tu, kas esi Tēva Iepriecinājums, neļauj pasaulei vairs nonicināt Tava Svētā Gara Godības pilno Klātbūtni. Manas acis ir pievērstas Tev, mans Kungs, bet mana sirds rod patvērumu Tavā Vissvētākajā Sirdī, iegūstot tur Mieru un Mīlestību. Kungs, neatstāj mani neaizsargātu! Āmen.
Es tevi esmu darījis bezbailīgu ļaužu priekšā – to patiešām ir paveikusi Mana Roka; pienākot Manai Dienai, Es atbildēšu tiem, kuri patlaban izsaka par Mani dzēlīgas piezīmes; kas attiecas uz tevi, Manu meitiņ, tad Es rodu iepriecu tavā niecīgumā;
Tēva Dēls tev saka:
Es likšu izplatīties Saviem Vēstījumiem, bet tie, kuri Man pretojas, klups pret Stūrakmeni un tiks satriekti;
Tēva Iepriecinājums tev saka:
Es daru varenas lietas, un nav cilvēka spēkos to apstādināt; tie, kuri tevi nomāc ar savām rūgtuma pilnajām apsūdzībām, nolaidīs savas rokas un viņu plāni neīstenosies; paaudze, Mana Sirds deg ilgās pēc tavas mīlestības, tā liesmo kā degoša krāsns; Es jūs visus mīlu no visas Savas Sirds, Es patiešām jūs mīlu! palūkojieties: Es izliešu pār jums Savu Mīlestību, un šī Mīlestība kļūs par jūsu grēcīguma un samaitātības rotu;
Kungs, kā tas nākas, ka pasaule ir kļuvusi tik samaitāta?
vai neesi lasījusi: kur nav vadības, tauta iet bojā;1 samaitāto mutes neatnes gudrību, tomēr tas, kurš samaitā kādu, nāks gaismā; nekas nepaliek apslēpts Manām Acīm, bet šajās Žēlsirdības dienās Mana Roka vēl arvien ir izstiepta pretim ikvienam, kurš nožēlo grēkus, – tādi taps izglābti;
Mana mazā, uzticamā draudzene, Mīlestība ir pie tevis; Āmen tevi svētī, nāc un slavē Mani;
Es Esmu;
 


1 Sak 11, 14.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009